Anor till Anna Maria Olsdotter del 2

 

IV

 

16.       

Hans Rasmusson, Kärrslätt Stenkyrka ca 1712, d. Kärrslätt Stenkyrka (ev. Dyreby Stenkyrka)

ca 1769.

 

17.       

Elin Persdotter, Dyreby Ög Stenkyrka (ev. Bö Nedergård Stenkyrka), d. Kärrslätt Stenkyrka 1769.

 

18.       

Olof Larsson, Kubbale Ög Stenkyrka 1714, d. Kubbale Ög Stenkyrka 1784 26/12.   

 

19.       

Ingeborg Tollesdotter, Morik Ng Stenkyrka 1724, d. Kubbale Stenkyrka 1781,

syskon till 75.

 

20.       

Lars Andersson, Staby Torsby ca 1737, d. Staby Torsby 1769 12/3.

 

21.       

Elsa Olsdotter, Staby Torsby 1738 24/7. d. Staby Torsby 1812 4/11.

 

22.       

Hans Olsson, Kebene Stenkyrka 1726, d. Säby Ng Stenkyrka 1797 1/2.

 

23.       

Ingrid eller Inger Jonsdotter, Säby Ng Stenkyrka 1728, d. Säby Ng Stenkyrka1806 28/7.

 

24.       

Jon Olsson, 1733 ( )/2, d. Toftenäs Stenkyrka 1806 17/3, bouppt. 1809 10/9.

Fastigheter, Toftenäs 1/4 mantal, Brevik 1/2 mantal, Tubberöd 1/4 mantal.

 

25.       

Ingrid Andersdotter, Häle Stenkyrka 1741 ( )/7, d. Toftenäs Stenkyrka 1807 14/10.

 

26.       

Rutger Olofsson, Olsnäs Stenkyrka 1756, d. Östra Sunna Klövedal 1811 11/5.

 

27.       

Helena Persdotter, Fagerfjäll Stenkyrka 1756 19/8, d. Östra Sunna Klövedal 1837 6/1.

 

28.       

Per Toresson, Dyreby Stenkyrka 1740 ( )/3, d. Dyreby Stenkyrka 1799 22/4.

Fastighet, Dyreby 1/2.

 

29.       

Anna Carlsdotter, Bö Vg Stenkyrka 1749 10/2, d. Dyreby Stenkyrka 1830 21/10.

 

30.       

Olof Bengtsson, Stordal Stenkyrka 1761 8/10, d. Stordal Stenkyrka 1813 28/12.

 

31.       

Christina Berndtsdotter, L Sibräcka Stenkyrka 1770 14/10, d. L Sibräcka Stenkyrka 1832 5/4.

V

 

32.       

Rasmus Anundsson, Röra Stenkyrka ca 1665, d. Kärrslätt Stenkyrka 1728, syskon till 222.

 

33.  

Mätta Andersdotter, Häle Stenkyrka, d. Kärrslätt Stenkyrka 1741 före 18/2.

 

34.      

Per Eriksson, Bö Nedergård Stenkyrka 1684, d. Dyreby Ög Stenkyrka 1764.

 

35.      

Anna Björnsdotter, Dyreby Ög Stenkyrka 1688, d. Dyreby Ög Stenkyrka 1764.

 

36.      

Lars Andersson i Kubbale Ög Stenkyrka, 1/2 mtl., uppbud 1744.

Nils i annat gifte, uppbud 1741.

 

37.      

Anna Christensdotter i Kubbale Ög Stenkyrka, nämnd 1744 18/10.

 

38.  

Tolle Börjesson i Moriks Nordg Stenkyrka, ca 1692, nämnd 1745 31/5.

Fastigheter, Morik Stenkyrka 1/1, Moriks Hale Stenkyrka 1/8.

 

39.       

Elin Nilsdotter i Moriks Nordg Stenkyrka, nämnd 1745 31/5.

 

40.       

Anders Hindriksson, ca 1713, d. Hermansby Sörg Torsby 1781 5/12.

 

41.       

Anna Larsdotter, Tjuvkil Nordgård Lycke 1715, d. Hermansby Nordgård Torsby 1784 9/7.

 

42.  

Olof Bryngelsson, d. Staby Torsby 1758.

 

43       

Kjerstin Andersdotter, Kyrkenorum Norum ca 1714, d. Staby Torsby 1784 24/4.

 

44.       

Olof Persson, d. Kebene Stenkyrka 1767-1769.

 

45.       

Anna Eriksdotter, Svanvik Valla, d. Kebene Stenkyrka före 1763.

 

46.       

Jon Olsson, Brog Ög Stenkyrka 1684, klockare, d. Säby Ng Stenkyrka 1762.

 

47.       

Maria Torbjörnsdotter, d. Säby Ng Stenkyrka 1765.

 

48.       

Olof Olofsson d.ä. i Dyreby Stenkyrka, Kurlanda Stenkyrka ca 1694, d. Toftenäs Stenkyrka

efter 1779.

 

49.       

Maret Olofsdotter i första giftet, moder till Jon och Hans, d. före 1743, skifte 1743 4/2.

Johanna Reersdotter, Svanvik Mellangård Valla 1708 i andra giftet april 1743, moder till Olof

och Elsa, d. Toftenäs ev. Dyreby Västergård Stenkyrka 1779.

50.       

Anders Hansson, Kebene Stenkyrka ca 1704, d. Häle Stenkyrka 1751.

 

51.  

Anna Andersdotter, Brevik, Stenkyrka, d. Häle Stenkyrka 1763.

 

52.       

Olof Knutsson, Olsnäs Stenkyrka 1716, d. Olsnäs Stenkyrka 1782 12/11.

Bouppteckning 1783 10/11, 1/2 mantal Olsnäs Stenkyrka och 1/6 mantal Sunna Klövedal.

 

53.       

Mätta Persdotter, Fagerfjäll Stenkyrka 1713, d. Olsnäs Stenkyrka 1779 19/3, syskon till 54.

 

54.       

Per Persson, Fagerfjäll Stenkyrka ca 1713, d. Fagerfjäll Stenkyrka 1779 30/3, syskon till 53.

 

55.  

Helga Arnesdotter, ca 1722, d. Fagerfjäll Stenkyrka 1780 ?/3.

 

56.  

Tore Persson, ca 1710, d. Dyreby Ög Stenkyrka efter 1777.

 

57.       

Regina Helgesdotter, Tubberöd Stenkyrka, var gifta 1733.

 

58.       

Karl Jonsson, Bö Västerg Stenkyrka, d. Bö Västerg Stenkyrka. 1772.

 

59.       

Ingeborg Persdotter, ca 1726, d. Bö Västerg. Stenkyrka 1799 22/4.

 

60.       

Bengt Andersson, Stordal Stenkyrka 1733, d. Stordal Stenkyrka 1796 4/9.

 

61.       

Maret Andersdotter, Röra S Stenkyrka 1727, d. Stordal Stenkyrka 1798 16/8.

 

62.       

Bernt Jonsson, Haketorp Stenkyrka 1742, d. L Sibräcka Stenkyrka 1801 16/6.

 

63.       

Agnes Olsdotter, L Sibräcka Stenkyrka 1729, d. L Sibräcka Stenkyrka 1793 20/5.

 

 

 

VI

 

64.       

Anund Bryntesson, ca 1620, d. Röra Stenkyrka 1695.

 

65.       

Ingegerd Jönsdotter, levde i Röra Stenkyrka 1699 8/12.

 

66.       

Anders Rasmusson i Häle Stenkyrka, nämnd 1715.

 

67.       

NN Hansdotter, Kebene Stenkyrka, d. Häle Stenkyrka 1683.

Anna Hansdotter, Toftenäs Stenkyrka, d. Häle Stenkyrka 1702 10/9, andra giftet,

syskon till 96 och 202.

74.       

Christen Joensson, nämnd 1735 13/2 död.

 

75.       

Amborg Tollesdotter i Morik Stenkyrka, nämnd 1736 16/2, syskon till 19.

 

76.

Börje Tollesson i Morik Nordgård Stenkyrka, d. omkring 1701.

 

77.

Kerstin Nilsdotter i Morik Nordgård Stenkyrka.

 

78.

Nils Andersson i Moriks Nordgård Stenkyrka , nämnd txl 1715 och uppbud 1736 25/5,

d. omkring 1771.

 

79.

Regina Persdotter, ca 1702 i augusti, d. Morik 1785 26/9.

 

80.       

Hindrik Ambjörnsson, d. 1727.

 

81.       

Dordi Jönsdotter.

 

82.       

Lars Hansson, d. Tjuvkil Nordgård Lycke 1739.

 

83.       

Klara Börjesdotter, Vena Ytterby, d. Tjuvkil Lycke 1739.

 

84.       

Bryngel Andersson, d. Staby Torsby.

 

85.       

Elsa Torstensdotter.

 

86.       

Anders Jerpsson, Kyrkeby Västergård Jörlanda 1681 6/3, d. Kyrkenorum Norum 1755 14/5.

 

87.       

Anna Svensdotter, Nösnäs Norum 1697 16/5.

 

88.       

Per Hansson, Kebene Stenkyrka 1646, d. Kebene Stenkyrka 1715, syskon till 194.

 

89.       

Elin Olsdotter, Stordal Stenkyrka, d. Kebene Stenkyrka 1717.

 

90.       

Erik Björnsson, Svanvik Valla ca 1660, d. Svanvik Valla 1699.

 

91.       

Elin Arnesdotter, Häggvall Överg Valla ca 1667, d. Svanvik Valla 1697 19/12.

 

92.

Olof Persson i Brog Östergård Stenkyrka, d. 1728. (Nordström)

 

 

 

96.       

Olof Hansson (Brems), Toftenäs Stenkyrka 1664, d. Kurlanda Stenkyrka 1752, andra giftet, syskon till 67 och 202.

 

97.       

Börta Olofsdotter, Kebene Stenkyrka 1670, d. Kurlanda Stenkyrka efter 1737.

 

98.  

Olof Larsson, Dyreby Stenkyrka ca 1695, d. Dyreby Västergård Stenkyrka ca 1743.

 

99.  

Börta Jons (Hans)-dotter, Ellingseröd Klövedal 1694 22/8, d. Dyreby Stenkyrka efter 1756.

 

100.      

Hans Olsson, Kebene Stenkyrka ca 1677, d. Kebene Stenkyrka 1750.

 

101. 

Ingrid Wilhelmsdotter, Toftenäs Stenkyrka ca 1681, d. Kebene Stenkyrka 1750.

 

104.      

Knut Jörgensson, Olsnäs Stenkyrka 1662, d. Olsnäs Stenkyrka 1723.

Lars Björnsson, andra giftet före 1725, levde 1738.

 

105.      

Mätta Rasmusdotter, Åkervik Stenkyrka 1685, d. Olsnäs Stenkyrka 1747.

 

106.      

Per Andersson, Mölnebo Stenkyrka ca 1671, bosatt i Fagerfjäll Stenkyrka, nämnd i uppbud 1735 13/2, d. Fagerfjäll Stenkyrka före 1742 1/3, syskon till 210.

 

107.      

Anna Olsdotter, bosatt Fagerfjäll Stenkyrka, d. Fagerfjäll Stenkyrka efter 1741.

 

108.      

Per Andersson = 106.

 

109.      

Anna Olsdotter = 107.

 

110.      

Arne Olsson, Berga Valla 1689, d. Mölnebo Stenkyrka 1754.

 

111.      

Anna Nilsdotter, Röra Stenkyrka.

 

112. 

Per Toresson, 1600 talet, d. Dyreby Stenkyrka efter 1710.

 

114.   

Helge Toresson, Tubberöd Stenkyrka, levde 1714, d. före 1721.

 

115.    

Karin Ingesdotter, Utäng Stenkyrka, levde 1684.

 

116.    

Jon Andersson, d. Bö Västergård Stenkyrka 1730.

 

120.     

Anders Olsson, Stordal Stenkyrka, d. Stordal Stenkyrka 1755.

 

121.     

Rangela Olsdotter, Kyrkefjäll Klövedal ca 1702-1706, d. Stordal Stenkyrka 1774.

 

122.     

Anders Persson, Häller Valla 1702 6/10, d. Röra Stenkyrka 1766.

 

123.     

Rannug Christoffersdotter, Röra Stenkyrka 1690, d. Röra Stenkyrka 1766.

 

124.     

Jon Olsson, Haketorp Stenkyrka 1712, d. Haketorp Stenkyrka 1791 17/4, häradsdommare.

 

125.     

Amborg Björnsdotter, Åseby Stenkyrka ca 1714, d. Haketorp Stenkyrka 1778.

 

126.     

Olof Björnsson, d. L Sibräcka Stenkyrka 1778.

 

127.     

Anna NN-dotter, d. L Sibräcka Stenkyrka 1775.

 

 

 

VII

 

128. 

Brynte Bamsesson, Hallsbäck Klövedal ca 1600.

 

130.     

Jöns Gullbrandsson, ca 1600, bosatt i Vräland Långelanda, d. 1671.

 

131.     

Ingeborg Rasmusdotter, Toggelsta Långelanda 1605, levde i Vräland Långelanda 1673.

 

150.     

Tolle Börjesson = 38.

 

151.     

Elin Nilsdotter = 39.

 

152.

Tolle Gunnarsson i Morik Nordgård Stenkyrka, d. efter 1631.

 

156.

Anders Nilsson i Böberg Stenkyrka.

 

157.

Astrid Helgesdotter i Böberg Stenkyrka.

 

158.

Per Svensson, Nötsäter Stenkyrka 1662, d. Nötsäter Stenkyrka 1726.

 

159.

Anna Larsdotter, Morik Stenkyrka, bosatt i Nötsäter Stenkyrka, d. Morik Stenkyrka 1752.

 

160.     

Ambjörn Börjesson.

 

161.     

Agnes Nilsdotter.

164.      

Hans Amundsson, d. Tjuvkil Nordgård Lycke.

 

165.      

Anna NN-dotter, d. Tjuvkil Nordgård Lycke.

 

166.      

Börje Börjesson Holm, Gamlestaden Göteborg 1640, d. Vena Ytterby 1709.

 

167.      

NN NN-dotter, d. Vena Ytterby 1705 1/?

 

172.     

Jerp Björnsson, Hammar Norum 1640, d. Kyrkeby Västergård Jörlanda 1731 10/5.

 

173.     

Kerstin Andersdotter, d. Kyrkeby Västergård Jörlanda 1720 11/9.

 

174.     

Sven Reersson, Nösnäs Norum 1670, d. Nösnäs Norum 1742 25/4.

 

175.     

Elin Jonsdotter.

 

176.      

Hans Eriksson, Kebene Stenkyrka trol 1590, d. Kebene Stenkyrka 1664 före 10/6.

 

177.      

Börta Andersdotter, vigda 1641, d. Kebene Stenkyrka efter 1688, tredje giftet. (Börta tidigare gift med Sven Persson i Siröd, född Utäng Stenkyrka)

Kersti Alfsdotter, vigda 1616, första giftet.

Malin Kristensdotter, vigda 1622, andra giftet.

 

178.      

Olof Alfsson d.y., Stordal Stenkyrka, d. Stordal Stenkyrka 1691, syskon till 960.

Fastighet, Stordal Stenkyrka 1/2 mtl.

 

179.      

Anna NN-dotter, d. Stordal Stenkyrka efter 1683.

 

180.      

Björn Jonsson, Mölneby Sörgård Långelanda ca 1630, d. Svanvik Valla efter 1673.

 

181.      

Ingeborg Wilhelmsdotter, Toftenäs Stenkyrka ca 1620, d. Svanvik Valla 1704 26/10,

syskon med 192.

 

182.      

Arne Olsson, Häggvall Valla ca 1640, d. Häggvall Överg Valla före 1690.

 

183.      

Sigrid Jakobsdotter, Aröd Stenkyrka ca 1640, levde i Häggvall Valla, d. Mölnebo Stenkyrka

ca 1710, syskon till 211.

 

192.      

Hans Wilhelmsson Brems, Toftenäs Stenkyrka, d. Toftenäs Stenkyrka före 1691, syskon till 181.

 

193. 

Anna Olsdotter, Säby Stenkyrka, d. Toftenäs Stenkyrka före 1690.

Anna Torsdotter, f. troligen i Kroksdal Stenkyrka, d. efter. 1691, andra giftet.

194.       

Olof Hansson, Kebene Stenkyrka 1630-1684 ca, syskon till 88.

 

195.       

Kierstin Jörgensdotter, Kurlanda Stenkyrka 1656, d. Kebene Stenkyrka 1702.

 

196.       

Lars Olofsson, Dyreby Stenkyrka mitten 1600 talet, d. Dyreby Västergård Stenkyrka 1723.

 

198.    

Jon (Hans) Torstensson, Bö Klövedal ca 1664, d. Ellingseröd Klövedal 1737 23/11.

 

199.    

Elsa Assmundsdotter, Knöde Klövedal ca 1650, d. Ellingseröd Klövedal 1703 17/10.

Karin Eriksdotter, 1663, d. Ellingseröd Klövedal 1737 9/11, andra giftet.

 

200.    

Olof Hansson = 194.

 

201.   

Kerstin Jörgensdotter = 195.

 

202.    

Wilhelm Hansson, Toftenäs Stenkyrka ca 1650, d. Toftenäs Stenkyrka 1734 10/2, syskon till 67 och 96.

 

203. 

Börta Anundsdotter, Röra Stenkyrka ca 1665, levde 1733 15/12 i Toftenäs Stenkyrka,

d. Toftenäs Stenkyrka 1734 18/2.

.

208.     

Jörgen Knutsson Måneskiöld, Olsnäs Stenkyrka ca 1637, d. Rävlanda Stenkyrka 1698.

 

209.     

Berta Olavsdotter Green, Rossön Stala, d. Rävlanda Stenkyrka efter 1700.

 

210.     

Rasmus Andersson, Mölnebo Stenkyrka, länsman bosatt i Åkervik Stenkyrka.

 

211.     

Elin Jakobsdotter, Aröd Stenkyrka, bosatt i Åkervik Stenkyrka, syskon till 183.

 

212.

Anders Tollesson, första giftet ca 1655-1665, d. Mölnebo Stenkyrka före 1680.

Olof Jakobsson i Mölnebo Stenkyrka, andra giftet före 1681 4/2.

 

213.

Ingegerd Rasmusdotter, Häle Stenkyrka, bosatt i Mölnebo Stenkyrka.

 

216.    

Anders Tollesson = 212.

 

217.    

Ingegerd Rasmusdotter = 213.

 

220.    

Olof Larsson i Berga och Myggenäs Valla.

 

221.    

Amborg Arnesdotter i Berga och Myggenäs Valla.

222.      

Nils Anundsson, ca 1670, d. Röra Stenkyrka 1734, syskon till 32.

 

223. 

Helga Göksdotter, ca 1670, levde i Röra Stenkyrka 1704 29/6 och 1734.

Karin Jakobsdotter, d. Röra Stenkyrka 1739, andra giftet.

 

224. 

Tore Pedersson Dyreby Stenkyrka, d. Dyreby Stenkyrka efter 1695.

 

228.     

Tore Torkilsson i Tubberöd Stenkyrka, levde 1684.

 

229.     

Marit Helliesdotter, Kroksdal Stenkyrka.

 

230.     

Inge Simonsson, Sörby Valla.

 

231.     

Rangela Gunnarsdotter, Tubberöd Stenkyrka 1629, d. Sörby Valla 1716 27/10.

 

240.      

Olof Reersson i Stordal Stenkyrka.

 

 

 

VIII

 

256.      

Bamse i Hallsbäck Klövedal, omkring 1570-1640, skattelängd 1618, arvskifte 1641 8/8.

 

257. 

Rannung NN-dotter, nämnd 1640.

 

260.      

Gullbrand i Livetorp Tegneby, d. Livetorp Tegneby ca 1629.

 

261.      

Helga Olsdotter, levde i Livetorp Tegneby 1647.

 

262.      

Rasmus Larsson, bosatt i Toggelsta Långelanda, (Larsson enl Nordström).

 

263.      

Börta, bosatt i Toggelsta Långelanda.

 

300.

Börje Tollesson = 76.

 

301.

Kerstin Nilsdotter = 77.

 

304.

Gunnar Tollesson, nämnd 1604 – 1658, 1/2 mtl Morik.

 

316.

Sven Nilsson, nämnd i dombok 631030-8 Nötsäter Stenkyrka.

 

 

318.

Lars Andersson i Morik Stenkyrka, d. omkring 1690.

Anders Markusson från Habborsby Valla i andra giftet 1694.

 

319.

Karin Simonsdotter i Morik Stenkyrka, d. omkring 1707.

 

344.      

Björn Larsson, Hammar Norum 1615, d. Hammar Norum 1691 23/8.

 

345.      

Kerstin Jerpsdotter, Starrkärr, d. Hammar Norum 1698 10/3.

 

346.      

Anders Eriksson, d. Källsby Jörlanda 1680 16/4.

 

347.      

Karin NN-dotter.

 

348.      

Reer Jerpsson, d. Nösnäs Norum 1680.

 

349.      

Gunilla Andersdotter, Törreby Jörlanda.

 

350.      

Jon Clementsson, d. Stenung Norum 1683.

 

351.      

Ingeborg Olofsdotter.

 

352.      

Erik i Bö, levde i Bö Stenkyrka enl jordebok ca 1615, d. Bö Stenkyrka före 1618.

 

353. 

Berette Eliasdotter, levde i Bö Stenkyrka enl skattelängd 1618.

 

356.     

Alf Olsson i Stordal Stenkyrka, d. före 1648.

 

357.     

Anne Krogsdotter, Kyrkefjäll Klövedal.

 

360.     

Jon Björnsson, Mölneby Sörgård Långelanda, levde ca 1590-1672.

 

361.     

Börta Helgesdotter, nämnd 1640 3/7.

 

362.     

Wellum Pedersen Brems, född på 1500 talet, d. efter 1625 enl. skattelängd.

 

363.     

Inger Persdotter, Västra Röd Valla, d. Toftenäs Stenkyrka.

 

364.     

Olof Arnesson, Häggvall Valla, d. Häggvall Valla.

 

365.     

Angunna Olsdotter, d. Häggvall Valla.

366.     

Jakob Nilsson, Åseby Stenkyrka, d. Aröd Stenkyrka 1678.

 

367.     

NN Reersdotter, bosatt i Aröd Stenkyrka, d. 1678.

 

384.     

Wellum Pedersen Brems = 362.

 

385.     

Inger Persdotter = 363.

 

386.     

Olof Svensson, levde i Säby Stenkyrka.

 

387.     

Anna Håkansdotter, Balkeröd Valla, levde i Säby Stenkyrka.

 

388.    

Hans Eriksson = 176.

 

389. 

Börta Andersdotter (tredje giftet) = 177.

 

      390.    

Jörgen Sveningsson, trol. början av 1600 talet Kurlanda Stenkyrka, d. efter 1672.

 

391. 

Kerstin NN-dotter, d. Kurlanda Stenkyrka efter 1684.

 

392. 

Olof i Dyreby Stenkyrka, trol. början av 1600 talet.

 

393.       

Anna NN-dotter i Dyreby Stenkyrka.

 

396.    

Torsten Hansson, Dyrestorp Spekeröd ca 1631, d. Bö Klövedal 1715 11/5.

 

397.    

Börta Larsdotter, första giftet.

Anna Assmundsdotter, Valsäng Klövedal ca 1647, d. 1717 17/12, andra giftet.

 

398.    

Assmund Nilsson, trol. början av 1600 talet, d. Knöde Klövedal efter 1650.

399.    

Marit Eskilsdotter, trol. början av 1600 talet, d. Knöde Klövedal efter 1650.

 

400.    

Hans Eriksson = 176.

 

401.    

Börta Andersdotter = 177.

 

402.    

Jörgen Svenningsson = 390.

 

403.    

Kerstin NN-dotter = 391.

 

404.    

Hans Wilhelmsson Brems = 192.

 

405.    

Anna Olsdotter = 193.

 

406.    

Anund Bryntesson = 64.

 

407.    

Ingeborg Jönsdotter = 65.

 

416. 

Knut Pedersson Måneskiöld, Olsnäs Stenkyrka, d. Olsnäs Stenkyrka mellan 1635 och 1638.

Peder Lauritsson Krabbe i andra giftet ca 1644-1645.

 

417. 

Kerstin Larsdotter Dufva, Kårtorp Kinne-Vedum, d. Olsnäs Stenkyrka före 1688.

Lucia Eriksdotter i första giftet, nämnd Olsnäs Stenkyrka 1629 14/6.

 

418.      

Olof Reersson Green, Hjälmvik Stala 1610, d. 1676.

 

419. 

Anna Jonsdotter Björn, Kärrslätt Stenkyrka, d. 1678.

 

420.    

Anders Tollesson = 212.

 

421.    

Ingegerd Rasmusdotter = 213.

 

422.    

Jakob Nilsson = 366.

 

423.    

NN Reersdotter = 367.

 

424.    

Tolle, d. Mölnebo Nedergård Stenkyrka ca 1630.

 

432. 

Tolle = 424.

 

442.

Arne Olsson = 182.

 

443.

Sigrid Jakobsdotter = 183.

 

444.     

Anund Bryntesson = 64.

 

445.     

Ingegerd Jönsdotter = 65.

 

446.     

Gök Månsson, 1638 28/9, d. Häggvall Valla 1718 16/2.

 

 

447.     

Signa Björnsdotter, 1638 24/12, d. Häggvall Valla 1718 24/3.

 

458. 

Hellie i Kroksdal Stenkyrka, levde 1612.

 

462. 

Gunder Reersson i Krossekärr.

 

464.       

Peder Carlsson, slutet av 1500 talet, d. Dyreby Stenkyrka efter 1617.

 

465.       

Agnes Reersdotter.

 

480.    

Reer Olsson i Stordal Stenkyrka.

Nils Olsson levde 1729, andra giftet.

 

481. 

Anna Andersdotter.

        

 

 

IX

 

600.

Tolle Gunnarsson = 152.

 

608.

Tolle i Morik Nordgård Stenkyrka, nämnd 1573 – 1580.

 

636.

Anders Larsson, d. Morik Stenkyrka 1683.

 

637.

Anna Olsdotter, d. Morik Nordgård Stenkyrka 1683.

 

688.      

Lars NN 1590, d. Hammar Norum.

 

689.      

Johanna Pedersdotter, d. Hammar Norum.

 

690.      

Jerp Hellesen Björn, Kärrslätt Stenkyrka 1590, d. Starrkärr 1643, syskon till 838.

 

691.      

Estri Olofsdotter, Lilla Askerön Valla.

 

696.     

Jerp Björnsson, Kärrslätt, d. Nösnäs Norum 1650.

 

697.     

NN Bamsedotter, Hallsbäck Klövedal.

 

698.     

Anders Engelbrektsson, Berg Jörlanda.

 

 

699.     

Maret Svensdotter, d. Törreby Jörlanda 1695 19/4.

 

700.     

Clement NN, d. Strandnorum Norum ca 1629.

 

701.     

Maret NN-dotter.

 

712.      

Olof Andersson i Stordal Stenkyrka, levde 1597.

 

714. 

Krog Olsson, Kyrkefjäll Klövedal ca 1550, länsman på Tjörn, skattelängd 1625, d. ca 1629.

 

722.      

Helge Olsson i Mölneby Sörgård. Långelanda, nämnd 1615 (sannolikt).

 

724.    

Peder Brems, ca 1550 eller möjligen redan 1535.

 

725.    

Ramiella Andersdotter, (Andersdotter enl Almegius) överlevde mannen.

 

728.     

Arne Helgesson, Häggvall Valla, nämnd 1597, d. Häggvall Valla.

 

732.      

Nils Jakobsson, lagrättsman 1610 - 1617, d. Åseby Stenkyrka före 1626 enl skattelängd

1625 - 1626.

 

733.      

Elin Olsdotter, bosatt i Åseby Stenkyrka, levde 1645.

 

734.      

Reer Torstensson, Åkervik Stenkyrka, bosatt i Aröd Stenkyrka 1611-1665.

 

768.    

Peder Brems = 724.

 

769.    

Ramiella Andersdotter = 725.

 

772.  

Sven i Säby Stenkyrka, skattelängd 1618 och 1625 - 1626.

 

774.       

Håkan Trondsson i Balkeröd Valla, lagrättsman på Tjörn 1613-1617.

Olof Jakobsson i andra giftet före 1620 27/4.

 

775.  

Berette Krogsdotter, Kyrkefjäll Klövedal.

 

776.       

Erik i Bö = 352.

 

777.  

Berette Eliasdotter = 353.

 

 

780.     

Svenning Rasmusson, 1500 talet, d. Kurlanda Stenkyrka efter 1625 enligt skattelängd.

 

792.     

Hans Jonsson, Dyrestorp Spekeröd trol. slutet av 1500 talet, d. efter 1630.

 

793.     

Rangela Andersdotter, Dyrestorp Spekeröd.

 

800.      

Erik i Bö = 352.

 

801.      

Berette Eliasdotter = 353.

 

804.     

Svenning Rasmusson = 780.

 

808.     

Willum Pedersen Brems = 362.

 

809.     

Ingrid Persdotter = 363.

 

810.     

Olof Svensson = 386.

 

811.     

Anna Håkansdotter = 387.

 

812.     

Brynte Bamsesson = 128.

 

814.  

Jöns Gullbrandsson = 130.

 

815.  

Ingeborg Rasmusdotter = 131.

 

832.  

Peder Knutsson Måneskiöld, d. Olsnäs Stenkyrka före 1607 30/10.

 

833.  

Bodil Lauritsdotter Green, Sundsby Valla, d. Olsnäs Stenkyrka ca 1590.

Birgitta Romelsdotter Brun i andra giftet, d. Olsnäs Stenkyrka före 1622.

 

834.  

Lars Håkansson Dufva, d. Kårtorp Kinne-Vedum 1647.

 

835.  

Elsa Daa.

 

836.       

Reer Olofsson Green, bosatt i Hjälmvik Stala, d. Rossön Stala före 1631 14/10.

 

837.       

Ingeborg Trulsdotter, bosatt i Hjälmvik Stala, d. Kärreberg Stala efter 1631 14/10.

 

 

 

838.       

Jon Hellesen Björn, Kärrslätt Stenkyrka, bosatt i Kärrslätt Stenkyrka, d. 1650 23/5-1653 1/12, syskon till 690.

 

839.       

Siri Henningsdotter, Tronnum Torsby, bosatt i Kärrslätt Stenkyrka, d. Kärrslätt Stenkyrka

efter 1653.

 

840.       

Tolle = 424.

 

844. 

Nils Jakobsson = 732.

 

845.      

Elin Olsdotter = 733.

 

846.      

Reer Torstensson = 734.

 

884.

Olof Arnesson = 364.

 

885.

Angunna Olsdotter = 365.

 

886.

Jakob Nilsson = 366.

 

887.

NN Reersdotter = 367.

 

888.      

Brynte Bamsesson = 128.

 

890. 

Jöns Gullbrandsson = 130.

 

891.     

Ingeborg Rasmusdotter = 131.

 

892.     

Måns Andersson.

 

893.     

Karin Trulsdotter.

 

894.     

Björn Jonsson i Bråland Valla.

 

895.     

Helja Klementsdotter i Bråland Valla.

 

924. 

Reer i Krossekärr Stenkyrka, jordebok ca 1615, lagrättsman 1612 - 1613.

 

928.    

Carl i Dyreby Stenkyrka, ca 1530, nämnd i skattelängd 1618.

 

 

960.      

Olof Alfsson d.ä., Stordal Stenkyrka, d. Stordal Stenkyrka 1691, syskon till 178.

Fastighet, 1/2 mtl Stordal Stenkyrka.

 

961.  

Ingeborg Olofsdotter från Lilla. Askerön Valla.

 

 

 

X

 

1200.

Gunnar Tollesson = 304.

 

1274.

Oluff Berntsson i Sävelycke Jörlanda.

 

1275.

Elin Krogsdotter, Kyrkefjäll Klövedal.

 

1380.

Helle Simonsson Björn, Kärrslätt Stenkyrka, d. Kärrslätt Stenkyrka före 1621 4/5.

 

1382.

Olof Olsson på Lilla Askerön Valla, Myggenäs Valla 1560, d. Myggenäs Valla 1618, arvsskifte 1633 3/5.

 

1383.

Sigrid Reersdotter, Nösnäs Norum 1560, d. Lilla Askerön Valla efter 1633.

 

1392.

Björn Jerpsson, Kärrslätt Stenkyrka.

 

1393.

NN Reersdotter.

 

1396.

Engelbrekt Jönsson, d. Berg Jörlanda 1646 13/5.

 

1397.

Aane Jermundsdotter, d. Berg Jörlanda 1651 11/5.

           

1424.

Anners i Stordal Stenkyrka, ägde gården 1568.

 

1428.

Olof Olsson i Kyrkefjäll Klövedal, början av 1500 talet, levde 1571 23/6.

 

1429.

NN Torkelsdotter, Utäng Stenkyrka.

 

1444.

Olof Persson i Mölneby Sörgård Långelanda, nämnd 1580.

 

1456.

Helge Bodolfsson, levde 1597 i Häggvall Valla.

 

1468.

Torsten Reersson i Åker Stenkyrka och senare Aröd Stenkyrka (trol).

 

1548.

Trond Olsson i Balkeröd Valla, lagrättsman nämnd 1581 - 1585.

 

1550.

Krog Olsson = 714.

 

1560.

Rasmus Sveningsson, 1500 talet, d. trol. Kurlanda Stenkyrka efter 1578 12/10.

 

1561.

Ingeborg Nilsdotter.

 

1608.

Rasmus Svenningsson = 1560.

 

1609.

Ingeborg Nilsdotter = 1561.

 

1616.

Peder Brems = 724.

 

1617.

Ramiella Andersdotter = 725.

 

1620.

Sven i Säby Stenkyrka = 772.

 

1622.

Håkan Trondsson = 774.

 

1623.

Berette Krogsdotter = 775.

 

1624.

Bamse i Hallsbäck = 256.

 

1625.

Rannung NN-dotter = 257.

 

1628.

Gullbrand i Livetorp = 260.

 

1629.

Helga Olsdotter = 261.

 

1630.

Rasmus i Toggelsta = 262.

 

1631.

Börta = 263.

 

1664.

Knut Jensen Jude, fr. Halland, nämnd 1564.

 

1665.

Anne Pedersdotter (Oxehuvud).

 

1666.

Laurits Olsson (Hjorthuvud), Sundsby Valla, d. före 1580 28/6.

 

1667.

Bente Andersdotter Baden, Skottorp Skummeslöv, levde 1581 9/8.

 

1668.

Håkan Larsson Dufva, nämnd 1634 2/6.

 

1669.

Birgitta Svensdotter (Stålhandske i Västergötland).

 

1672.

Olof Hermansson Green till Rossö och Kärreberg, nämnd 1591 Kärreberg Stala, d. 1648.

 

1674.

Truls Amundsson, levde i Hjälmvik Stala.

 

1676.

Helle Simonsson = 1380.

 

1678.

Henning Olsson (Lindorm) i Tronnum Torsby, nämnd 1582.

 

1679.

Kerstin Svensdotter, levde i Tronnum Torsby, skifte 1607 25/10.

 

1692.

Torsten Reersson = 1468.

 

1768.

Arne Helgesson = 728.

 

1772.

Nils Jakobsson = 732.

 

1773.

Elin Olsdotter = 733.

 

1774.

Reer Torstensson = 734.

 

1776.

Bamse i Hallsbäck = 256.

 

1777.

Rannung NN-dotter = 257.

 

1780.

Gullbrand i Livetorp = 260.

 

1781.

Helga Olsdotter = 261.

 

1782.

Rasmus Larsson = 262.

 

1783.

Börta = 263.

 

1920.

Alf Olsson = 356.

 

1921.

Anne Krogsdotter = 357.

 

1922.

Olof Olsson = 1382.

 

1923.

Sigrid Reersdotter = 1383.

 

 

 

XI

 

2400.

Tolle = 608.

 

2548.

Bent Börgeson, d. Sävelycke Jörlanda 1602 9/11.

 

2549.

Hilia Nielsdaater, d. Sävelycke Jörlanda 1602 9/11.

 

2550.

Krog Olsson = 714.

 

2760.

Simon Halvorsson i Kärrslätt Stenkyrka.

 

2766.

Reer Björnsson i Nösnäs Norum, lagrättsman 1578, d. Nösnäs Norum 1625.

 

2767.

Kerstin Toresdotter, Kållekärr Stenkyrka, d. 1608.

 

2856.

Olof Eskilsson, Kyrkefjäll Klövedal ca 1480, lagrättsman på Tjörn 1529, d. före 1558.

 

2857.

Ellen Ormsdotter i Kyrkefjäll Klövedal, levde 1558.

 

2858.

Torkel Jonsson i Utäng Stenkyrka.

 

2859.

Berette Reersdotter.

 

2888.

Per Helgesson i Mölneby Sörgård. Långelanda, förestod gården 1568.

 

3100.

Olof Olsson = 1428.

 

3101.

NN Torkelsdotter = 1429.

 

3244.

Trond Olsson = 1548.

 

3246.

Krog Olsson = 714.

3330.

Peder Steffensen (Tjurhuvud) Halland.

 

3331.

Kristina Björnsdotter, belagd 1515.

 

3332.

Olof Lauritsson (Hjorthuvud) i Sundsby Valla, nämnd 1555.

 

3333.

Anna Andersdotter Darre, Rävlanda Stenkyrka, d. Sundsby Valla.

 

3334.

Anders Nielsen Baden, levde i Skottorp Skummeslöv 1506, nämnd 1525.

 

3335.

Bodil, till Skottorp Skummeslöv.

 

3336.

Lars Håkansson, Kårtorp Kinne-Vedum.

 

3337.

Ingeborg Rasmusdotter, Kårtorp Kinne-Vedum.

 

3338.

Sven Andersson (Stålhandske Västergötland), d. 1586.

 

3339.

Birgitta Bengtsdotter (Svenske), levde 1598.

 

3344.

Herman Jakobsson (Green), levde Rossön Stala 1591.

 

3345.

NN Olsdotter.

 

3352.

Simon Halvorsson = 2760.

 

3356.

Olof Henningsson, Skifte 1585 18/5.

 

3536.

Helge Bodolfsson = 1456.

 

3548.

Torsten Reersson = 1468.

 

3826.

Reer Björnsson = 2766.

 

3827.

Kerstin Toresdotter = 2767.

 

3840.

Olof Andersson = 712.

 

3842.

Krog Olsson = 714.

 

XII

 

5100.

Olof Olsson = 1428.

 

5101.

NN Torkelsdotter = 1429.

 

5520.

Haluard Björnsson, Kärrslätt Stenkyrka.

 

5534.

Thore Toresson, vars far var Tore Björnsson och farfar Björn i Kållekärr/Kyrkefjäll. (Nordström)

Björn var syskon till 5715.

 

5714.

Orm i Kyrkefjäll Klövedal .

 

5715.

Helga i Kyrkefjäll Klövedal, syskon till Björn under ana 5534.

 

6200.

Olof Eskilsson = 2856.

 

6201.

Ellen Ormsdotter = 2857.

 

6202.

Torkel Jonsson = 2858.

 

6203.

Berette Reersdotter = 2859.

 

6492.

Olof Olsson = 1428.

 

6493.

NN Torkelsdotter = 1429.

 

6662.

Björn Nilsson (Krumme), Vi i Löts socken, trol. d. 1497 10/9.

 

6664.

Laurits, lagrättsman Sundsby Valla 1493.

 

6665.

NN Jonsdotter, Skantorp Tegneby, levde i Sundsby Valla.

 

6666.

Anders Olsson (Darre) i Rävlanda Stenkyrka 1544.

 

6678.

Bengt Pedersen Svenske, till Rånum Tunhem (P) och Torpa Sjöbo (P), väpnare, d. före 1597.

 

6679.

Gyrit Torstensdotter, död före 1597 och före sin man. 

 

6704.

Haluard Björnsson = 5520.

 

6712.

Henning, Högen Björlanda.

 

6713.

Karin Andersdotter, Högen Björlanda, nämnd 1662.

 

7654.

Tore Toresson = 5534.

 

7680.

Anners i Stordal = 1424.

 

7684.

Olof Olsson = 1428.

 

7685.

NN Torkelsdotter = 1429.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämnda socknar

Sidan 1 och 2: Björlanda, Gamlestaden Göteborg, Jörlanda, Kinne-Vedum, Löt, Lycke, Långelanda, Klövedal, Norum, Sjöbo (P), Skummeslöv, Spekeröd, Stala, Stenkyrka, Tegneby, Torsby (O), Tunhem (P), Valla, Ytterby.

 

Övrigt:

För utförligare uppgifter om Måneskiöldska ätten hänvisas till Tjörns släktforskares hemsida under rubriken ”Tjörnadel”, varifrån uppgifterna i stor utsträckning hämtats.

 

 

Beträffande ana nr 690 Jerp Hellesen Björn och ana nr 838 Jon Hellesen Björn, och deras anor före dem så råder delade meningar om vad som är riktigt. Folke Almegius uppger i sin bok ”Tusen Anor” upplaga 2 not 50 om Jon Hellesens fader ”Helge var enligt biskop Jens Nilssöns visitationsböger död före 9/8 1597, då Kärrslätt förestods av Jons styvfader, prästsonen Björn Nilsson. Jon Helgessons farfar var uppenbarligen Jerp i Kärrslätt (nämnd 1582)”. Om detta är rätt så blir anorna 1380 och 1676 Helle Jerpsson. Nr 2760 och 3352 blir Jerp i Kärrslätt medan nr 5520 och 6704 bortfaller helt.

 

 

Tidigare anor

Ingemar Gollungberg

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg