Kapellpredikanter på Klädesholmen

 

     

 

Christian Ludvig Ström. Se kyrkoherdar i Tegneby:

Född i Morlanda 27/5 1758, son av kyrkoherden där. Till Uppsala 1778 och Lund 1780. Magister i Lund 1781. Prästvigd s. å. Vice pastor och kapellpräst å Klädesholmen 1795 och även vid Rönnäng 1796. Kyrkoherde i Torslanda 1800. Kyrkoherde här 1811. Prost 1813. Död 1829.

Gift med Susanna Hallberg, advokatfiskalsdotter, som överlevde honom. Bland barnen märkas : Jacob Edvard, docent i Uppsala, Claes och Susanna, drunknade; Vincent Henrik, kyrkoherde i Svenljunga; Karin, gift med kyrkoherde N. Sjöblom i Bollebygd.

 

Johan Dragstedt. Se kyrkoherdar i Ränneslöv:

Född 26/1 1767 på komministerbostället Randevalla. Till Lund 1787. Komminister i Bollebygd 1805. Kyrkoherde här 1814. Död 1824.

Vid visitation 1821 kunde han ej närvara ”i anseende til dess svaghet och slöa sinnesförfattning”. - Gift med A. Lovisa Liedberg, född Kjellberg.

 

Lars Islander. Född i Ving 1777. Till Lund 1799. Prästvigd 1802. Här 1806 till sin död 1819.

Gift med Hedvig C. Molin.

 

Olof Lundbeck. Se kyrkoherdar i Ödsmål.

 

Carl Magnus Sevrin. Se kyrkoherdar i Bokenäs.

 

Carl August Sjöberg. Se komministrar här.

 

Carl Magnus Olsson. Född i Masthugget 1822, läkareson. Till Lund 1843 och Uppsala 1844. Prästvigd 1846. Här 1860-1863, då han fick avsked.

 

Hans Olsson Rygård. Född i Lur 1834, bondson. Till Uppsala 1858. Prästvigd 1860.

Hit 1864.

Gift med Maria Magdalena Törnblom, dotter av komminister Törnblom i Fagered.

 

Ur Göteborgs stifts herdaminne, utgiven av C W Skarstedt 1878-85

Texten scannad, rättad av Yvonne Simonsson

Kursiva stycken från annat ställe i herdaminnet.

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg