Salterier och trankok kring Koholmen

 

Mantalslängd  
nämnd år Koholmen, från 1791-1812 Koholmen o Hjälmen
 
1770-1773 Koholmens sillsalteri
 
1773-1779 Kontrollör Svalins sillsalteri
 
1774-1794 Handelsman Lesle i Göteborgs sillsalteri
 
1795-1807/08 Mitchells salteri
 
1807/08-1812/13 Jan Lambergs salteri
 
1812/13-1813 Carnegi salteri
 
Lilla Koholmen
 
1811/12- Schott & Gordons salteri
 
Hjälmen
 
1781-1784 Några familjer omnämnda (tbg)
 
Solvik
 
1780-1799 Kontrollör Svalins sillsalteri
 
1800-1805 Häggs salteri
 
1806-1806/07 Bergs? Salteri
 
1807/08-1811/12 Svalins salteri
 
1812/13- Erik Dahlins salteri
 
Hästevik
 
1790-1797 Bremers salteri
 
1798-1815 Edberg salteri
 
Skaboholmen
 
1800-1811/12 Grens salteri
 
Kristineberg
 
1809 Några personer omnämnda
 
Stenvik (Stora)
 
1783-1785 Handelsman Anders Svalins trankokeri
 
1786-1791 Handelsman Halls trankokeri
 
1792-1801 Handelsman Halls salteri
 
1802-1811/12 Brunius i Varbergs salteri
 
1795-1804 Ahlbergs salteri (vissa år ingen aktivitet)
 
1805-1806/07 Wunses salteri
 
1807/08-1811/12 Scott & Gordons salteri
 
Stenvik (Lilla)
 
1793-1815 Några personer till en början, salteri senare
 
Lindhults salteri 
Egen rubrik pga märkliga geografiska placingar
 
1777-1779 Koholmen
 
1780-1782 Solvik
 
1783-1794 Stenvik
 

Stig Rutgersson

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg