Anders Kristianssons antavla, sidan 2

 

 

 

 

IV

 

16.

Olof Jakobsson, Bräcke Stenkyrka ca 1727, d. Bräcke Stenkyrka 3/4 1783.

 

17.

Anna Hansdotter, Dyreby Östergård Stenkyrka 1740, d. Bräcke Stenkyrka 9/7 1809.

Sigrid Olsdotter, Bräcke Stenkyrka i första giftet, d. Bräcke Stenkyrka före 1764.

 

18.       

Sven Andersson, ca augusti 1735, d. Röd Stenkyrka 10/9 1792.

 

19.       

Börta Kristensdotter, Kurlanda Stenkyrka 1741, lysning 1764, d. Röd Stenkyrka 3/6 1793.

 

20.       

Sven Nilsson, Morik Sörgård Stenkyrka ca 1742, d. Bö Stenkyrka 19/4 1812.

 

21.       

Katarina Olsdotter, Bö Västergård Stenkyrka ca 1750, d. Bö Stenkyrka 8/2 1822.

 

22.

Anders Larsson, från Jörlanda, nämnd 1801, lysning Stenkyrka 1766.

 

23.

Annika Arvidsdotter, Rönnäng.

 

24.       

Hans Olsson, Kurlanda Stenkyrka 1715, d. Kurlanda Stenkyrka 17/10 1781, syskon till 26.

 

25.  

Elsa Persdotter, trol. Nötsäter Stenkyrka ca 1721, d. Kurlanda Stenkyrka 22/6 1783.

 

26.

Olof Olsson d.ä. i Dyreby Stenkyrka, Kurlanda Stenkyrka ca 1694, d. Toftenäs Stenkyrka

efter 1779, syskon till 24.

 

27.

Johanna Reersdotter, Svanvik Mellangård 1708, gifta i april 1743, d. Toftenäs Stenkyrka (ev. Dyreby) Stenkyrka efter 1779, moder till Olof och Elsa, andra giftet.

Maret Olsdotter, d. före 1743, skifte 4/2 1743, moder till Jon och Hans.

 

28.       

Knut Jonasson, Åkervik Stenkyrka ca 1739, d. Höggeröd Stenkyrka ca 1776.

Rasmus Andersson i Häle Stenkyrka, ca 1728, andra giftet 25/3 1790, d. Häle Stenkyrka 1/9 1810.

 

29.  

Börta Hansdotter, Kurlanda Stenkyrka ca 1742, d. Häle Stenkyrka 25/3 1802, syskon till 12.

 

30.

Per Olsson, Bäckevik Rönnäng 1718, nämnd 17/3 1743, d. Rönnäng 8/1 1787.

 

31.

Anna Olsdotter, Rönnäng 1729, nämnd 17/3 1743, gift före 18/10 1744, d. Rönnäng 5/4 1785.

     

V

 

32.

Jakob Olsson, Myggenäs Valla 25/4 1694, levde i Bräcke Stenkyrka.

 

33.

Anna Persdotter, levde i Bräcke Stenkyrka.

 

34.

Hans Rasmusson, Kärrslätt Stenkyrka ca 1712, d. Kärrslätt Stenkyrka (ev. Dyreby Stenkyrka) ca 1769.

 

35.

Elin Persdotter, Dyreby Östergård Stenkyrka (ev. Bö Nedergård Stenkyrka), d. Kärrslätt Stenkyrka 1769.

 

36.

Anders Persson, ca 1707, d. Röd Stenkyrka 11/3 1784, andra giftet.

Sven Andersson i Röd Stenkyrka. D. ca 1733-1734, första giftet.

 

37.

Anna Persdotter, ca januari 1705, d. Röd Stenkyrka 11/3 1779.

 

38.

Christen Eskilsson i Kurlanda Stenkyrka, nämnd i uppbud 12/9 1738  och 30/5 1740 samt i txl 1715.

 

40.

Nils Andersson i Morik Nordgård Stenkyrka, txl 1715, d. Morik Stenkyrka omkring 1771.

 

41.

Regina Persdotter, ca 1702 i augusti, d. Morik 26/9 1785.

 

42.

Olof Hansson i Bö Västergård Stenkyrka, 1700, d. Bö Stenkyrka 22/11 1784.

 

43.

Karin Persdotter i Bö Västergård Stenkyrka, 1721, d. Bö Stenkyrka 5/8 1784.

 

44.

Lars Andersson, nämnd 1748 och 1796.

 

46.

Arvid Andersson, ca februari 1717, d. Rönnäng 26/8 1779.

 

47.

Helga Trulsdotter, ca 1718, d. Rönnäng 12/4 1790.

 

48.       

Olof Hansson (Brems), Toftenäs Stenkyrka 1664, d. Kurlanda Stenkyrka 1752, andra giftet.

 

49.       

Börta Olofsdotter, Kebene Stenkyrka 1670, d. Kurlanda Stenkyrka efter 1737.

 

50.       

Per Svensson i Nötsäter Stenkyrka, 1662, d. Nötsäter Stenkyrka 1726.

 

51.       

Anna Larsdotter, Morik Stenkyrka, bosatt i Nötsäter Stenkyrka, d. Morik Stenkyrka 1752.

 

52.

Olof Hansson (Brems) = 48.

 

53.

Börta Olofsdotter = 49.

 

54.

Reer Jonsson, Bråland Nedergård Valla ca 1667, d. Svanvik Mellangård Valla 3/4 1742.

 

55.

Ingrid Andersdotter, Svanvik Uppegård Valla ca 1676, d. Svanvik Mellangård Valla 15/5 1747.

 

56.       

Jonas Henriksson, 25/2 1709, d. Åkervik Stenkyrka mellan 21/10 - 21/12 1771.

 

57.       

Elsa Katarina Knutsdotter, Olsnäs Stenkyrka 1721, d. Åkervik Stenkyrka 25/12 1787.

 

58.       

Hans Olsson = 24.

 

59.       

Elsa Pärsdotter = 25.

 

60.

Olof Trulsson i Bäckevik Rönnäng, nämnd 1715 och 8/6 1741.

 

61.

Mätta Andersdotter i Bäckevik Rönnäng, d. före 8/6 1741 ev. redan 1729.

 

62.

Olof Jonsson i Rönnäng, nämnd 4/9 1743, d. före 1743.

 

63.

Ingeborg Persdotter i Rönnäng, nämnd 4/9 1743, d. före 1743.

 

 

 

VI

 

64.

Olof Larsson i Berga och Myggenäs Valla.

 

65.

Amborg Arnesdotter i Berga och Myggenäs Valla.

 

66.

Per Svensson i Rösselvik Stenkyrka.

 

67.

Ingeborg Börjesdotter i Rösselvik Stenkyrka.

 

68.

Rasmus Anundsson, Röra Stenkyrka ca 1665, d. Kärrslätt Stenkyrka 1728.

 

69.

Mätta Andersdotter, Häle Stenkyrka, d. Kärrslätt Stenkyrka före 18/2 1741.

 

70.

Per Eriksson, Bö Nedergård Stenkyrka 1684, d. Dyreby Östergård Stenkyrka 1764.

71.

Anna Björnsdotter, Dyreby Östergård Stenkyrka 1688, d. Dyreby Östergård Stenkyrka 1764.

 

72.

Per Halvardsson i Röd Stenkyrka, d. Röd Stenkyrka ca 1720, nämnd i txl 1715.

 

73.

Anna, mtl 1720-1721 nämnd änka.

 

76.

Eskil Rasmusson i Apelröd Valla, nämnd i dombok 21/6 1666 och 30/11 1666.

 

77.

Börta Olsdotter, avkortningslängd 1732 Kurlanda.

 

80.

Anders Nilsson i Böberg Stenkyrka.

 

81.

Astrid Helgesdotter i Böberg Stenkyrka.

 

82.

Per Svensson = 50

 

83.

Anna Larsdotter = 51.

 

84.

Hans Helgesson i Bö Stenkyrka.

 

85.

Karin Svensdotter i Bö Stenkyrka.

 

88.

Anders, nämnd 1694 och 1715.

 

96.       

Hans Wilhelmsson Brems, Toftenäs Stenkyrka, d. Toftenäs Stenkyrka 1691, syskon till 223.

 

97.  

Anna Olsdotter, Säby Stenkyrka, d. Toftenäs Stenkyrka före 1690.

Anna Torsdotter, f. trol. i Kroksdal Stenkyrka, d.e. 1691, andra giftet.

 

98.      

Olof Hansson, Kebene Stenkyrka ca 1630 - 1684.

 

99.  

Kerstin Jörgensdotter, Kurlanda Stenkyrka 1656, d. Kebene Stenkyrka 1702.

 

100.

Sven Nilsson i Nötsäter, Stenkyrka, brukade gården 1663 - 1700, nämnd i domboken 631030-8 Nötsäter Stenkyrka.

 

102.      

Lars Andersson i Morik Stenkyrka, d. omkring 1690.

Anders Markusson från Habborsby Valla i andra giftet 1694.

 

103. 

Karin Simonsdotter i Morik Stenkyrka, d. omkring 1707.

 

 

104.

Hans Wilhelmsson Brems = 96.

 

105.

Anna Olsdotter = 97.

 

106.

Olof Hansson = 98.

 

107.

Kerstin Jörgensdotter = 99.

 

108.

Jon Björnsson i Bråland Valla ca 1633, d. 18/3 1715.

 

109.

Anna Helgesdotter i Bråland Valla ca 1640, d. 1/2 1717.

 

110.

Anders Jacobsson i Svanvik, Fjällebro Övergård Valla ca 1646, d. Svanvik Valla 22/6 1700.

 

111.

Börta Eriksdotter i Svanvik, ca 1645, d. Svanvik Valla 16/7 1733.

 

112.      

Henrik Jonsson, Lilla Hals Långelanda 16(78) d. Lilla Hals Långelanda 26/1 1756.

 

113.      

Börta Jörgensdotter, Olsnäs Stenkyrka 1678, d. Lilla Hals Långelanda 6/12 1710, syskon till 114.

Kerstin Olsdotter, Prästtorp Långelanda 1690 i andra giftet.

 

114.      

Knut Jörgensson, Olsnäs Stenkyrka 1662, d. Olsnäs Stenkyrka 1723, syskon till 113.

Lars Björnsson, andra giftet före 1725, levde 1738.

 

115.      

Mätta Rasmusdotter, Åkervik Stenkyrka 1685, d. Olsnäs Stenkyrka 1747.

 

116.      

Olof Hansson = 48.

 

117.      

Börta Olofsdotter = 49.

 

118.      

Per Svensson = 50.

 

119. 

Anna Larsdotter = 51.

 

120.

Truls Sörensson i Bäckevik Rönnäng.

 

121.

Sigrid Olsdotter i Bäckevik Rönnäng.

 

124.

Jon Reersson Green, Rossön Stala 1681.

 

 

125.

Sigrid Jonsdotter, Rönnäng Stenkyrka 1660, d. 1741.

 

 

 

VII

 

130.

Arne Olsson, Häggvall Valla ca 1640, d. Häggvall Övergård Valla före 1690.

 

131.

Sigrid Jakobsdotter, Aröd Stenkyrka ca 1640, levde i Häggvall Valla, d. Mölnebo Stenkyrka

ca 1710.

 

136.

Anund Bryntesson, ca 1620, d. Röra Stenkyrka 1695.

 

137.

Ingegerd Jönsdotter, levde i Röra Stenkyrka 8/12 1699.

 

138.

Anders Rasmusson i Häle Stenkyrka, nämnd 1715.

 

139.

NN Hansdotter, Kebene Stenkyrka, d. Häle Stenkyrka 1683.

Anna Hansdotter, Toftenäs Stenkyrka, d. Häle Stenkyrka 10/9 1702, andra giftet, syskon till 48.

 

152.

Rasmus Eskilsson i Apelröd Valla, nämnd i dombok 21/6 1666 samt i dödbok Valla 7/12 1708.

 

153.

Ingeborg Heljesdotter i Apelröd Valla, nämnd i dombok 21/6 1666 Apelröd samt i dödbok Valla 7/12 1708 då sonen Simon dog i 83 års ålder. Jakobsdotter i domboken men Heljesdotter i dödbok.

 

166.

Lars Andersson = 102.

 

167.

Karin Simonsdotter = 103.

 

192.     

Wellum Pedersen Brems, Toftenäs Stenkyrka 1500 talet, d. efter 1625 enl. skattelängd.

 

193.     

Inger Persdotter, Västra Röd Valla, d. Toftenäs Stenkyrka.

 

194.     

Olof Svensson, levde i Säby Stenkyrka.

 

195.     

Anna Håkansdotter, Balkeröd Valla, levde i Säby Stenkyrka.

 

196.     

Hans Eriksson, Kebene Stenkyrka trol. 1590 d. före 1684 i Kebene Stenkyrka.

 

197.     

Börta Andersdotter, vigda 1641, d. Kebene Stenkyrka efter1688, tredje giftet. (Börta tidigare gift med Sven Persson i Siröd Stenkyrka, född i Utäng Stenkyrka).

Kerstin Alfsdotter, vigda 1616, första giftet.

Malin Kristoffersdotter, vigda 1622, andra giftet.

198.     

Jörgen Svenningsson, trol. början av 1600 talet Kurlanda Stenkyrka, d. efter 1672.

 

199.

Kerstin NN-dotter, d. Kurlanda Stenkyrka efter 1684.

 

204.     

Anders Larsson, d. Morik Stenkyrka 1683, skifte 1688.

 

205.     

Anna Olsdotter, d. Morik Stenkyrka 1683.

 

208.

Wellum Pedersen Brems = 192.

 

209.

Inger Persdotter = 193.

 

210.

Olof Svensson = 194.

 

211.

Anna Håkansdotter = 195.

 

212.

Hans Eriksson = 196.

 

213.

Börta Andersdotter = 197.

 

214.

Jörgen Svenningsson = 198.

 

215.

Kerstin NN-dotter = 199.

 

216.

Björn Jonsson i Bråland Valla.

 

217.

Helja Klementsdotter i Bråland Valla.

 

218.

Helge Alfsson i Kyrkefjäll Klövedal, början av 1600-talet, d. före 1688.

 

219.

Ragnhild (Rangela) Olofsdotter, Lilla Askerön Valla ca 1608, d. Kyrkefjäll Klövedal 5/1 1690.

 

220.

Jacob Larsson, Valla dödbok.

 

221.

Guru Andersdotter, Valla dödbok.

 

222.

Erik Olsson i Svanvik, Valla dödbok, d. Svanvik Valla omkring 1660, Almegius.

Björn Jonsson, Mölnebo Sörgård Långelanda, d. omkring 1675, andra giftet.

Jöns Tuvesson, Jörlanda ca 1641, d. Mölneby Långelanda 15/10 1695, tredje giftet.

 

 

223.

Ingeborg Wilhelmsdotter, Valla dödbok, Toftenäs Stenkyrka ca 1620, d. Svanvik Nedergård Valla 26/10 1704, syskon till 96.

 

224.     

Jon Henriksson, Stora Hals Långelanda 1634, d. Stora Hals Långelanda 9/11 1714.

 

225. 

Anna Jönsdotter, Vräland Långelanda 1636, d. Stora Hals Långelanda 3/4 1711.

 

226.     

Jörgen Knutsson Måneskiöld, Olsnäs Stenkyrka ca 1637, d. Rävlanda Stenkyrka 1698.

 

227.     

Berta Olavsdotter Green, Rossön Stala, d. Rävlanda Stenkyrka efter 1700.

 

228.     

Jörgen Knutsson Måneskiöld = 226.

 

229.     

Berta Olavsdotter Green = 227.

 

230.     

Rasmus Andersson, Mölnebo Stenkyrka, länsman bosatt i Åkervik Stenkyrka.

 

231.     

Elin Jakobsdotter, Aröd Stenkyrka, bosatt i Åkervik Stenkyrka.

 

232.     

Hans Wilhelmsson Brems = 96.

 

233.     

Anna Olsdotter = 97.

 

234.     

Olof Hansson = 98.

 

235.     

Kerstin Jörgensdotter = 99.

 

238.      

Lars Andersson = 102.

 

239. 

Karin Simonsdotter = 103.

 

240.

Sören Tollesson, nämnd 1627-1663, syskon till 460.

 

248.

Reer Olofsson Green, Rossön Stala ca1643, d. Skaftögård Morlanda 20/5 1728.

 

249.

Anna Persdotter Brems, Toftenäs Stenkyrka ca 1640, d. Bua på Flatön Morlanda ca 1707.

 

250.

Jon, nämnd i Taxeringslängd Rönnäng 1715 samt i avkortningslängd Rönnäng 1732.

 

 

 

VIII

 

260.

Olof Arnesson, Häggvall Valla, d. Häggvall Valla.

 

261.

Angunna Olsdotter, d. Häggvall Valla.

 

262.

Jakob Nilsson, Åseby Stenkyrka, d. Aröd Stenkyrka ca 1678.

 

263.

Reersdotter NN, bosatt i Aröd Stenkyrka, d. ca 1678.

 

272.

Brynte Bamsesson, Halsbäck Klövedal ca 1600.

 

274.

Jöns Gullbrandsson, ca 1600, bosatt i Vräland Långelanda, d. 1671

275.

Ingeborg Rasmusdotter, Toggelsta Långelanda 1605, levde i Vräland Långelanda 1673.

 

332.

Anders Larsson = 204.

 

333.

Anna Olsdotter = 205.

 

384.     

Peder Brems, ca 1550 eller möjligen redan 1535.

 

385.     

Ramiella Andersdotter, överlevde mannen, Andersdotter enl. Almegius.

 

388.

Sven i Säby Stenkyrka, skattelängd 1618 och 1625 – 1626.

 

390.

Håkan Trondsson i Balkeröd Valla, lagrättsman på Tjörn 1613 - 1617

Olof Jakobsson i andra giftet före 27/4 1620.

 

391. 

Berette Krogsdotter, Kyrkefjäll Klövedal.

       

392.    

Erik i Bö. Levde i Bö Stenkyrka enl. jordebok ca 1615, d. Bö Stenkyrka före 1618.

 

393.    

Berette Eliasdotter, levde i Bö Stenkyrka enl. skattelängd 1618.

 

396.     

Svenning Rasmusson, 1500 talet, d. Kurlanda Stenkyrka efter 1625 enligt skattelängd.

 

410. 

Oluff Bentsson i Sävelycke Jörlanda.

 

411. 

Elin Krogsdotter, Kyrkefjäll Klövedal.

 

 

416.

Peder Brems = 384.

 

417.

Ramiella Andersdotter = 385.

 

420.

Sven i Säby Stenkyrka = 388.

 

422.

Håkan Trondsson = 390.

 

423.

Berette Krogsdotter = 391.

 

424.

Erik i Bö = 392.

 

425.

Berette Eliasdotter = 393.

 

428.

Svenning Rasmusson = 396.

 

436.

Alf Olsson, Stordal Stenkyrka, d. före 1648, arvsskifte 12/4 1651.

 

437.

Anne Krogsdotter, Kyrkefjäll Klövedal, levde 12/4 1651.

 

438.

Olof Olsson på Lilla Askerön Valla, Myggenäs Valla 1560, d. Myggenäs Valla 1618,

arvsskifte 3/5 1633.

 

439.

Sigrid Reersdotter, Nösnäs Norum 1560, d. Lilla Askerön Valla efter 1633.

 

446.

Wellum Pedersen Brems = 192.

 

447.

Inger Persdotter = 193.

 

448.      

Henrik Svensson, d. i Stora Hals Långelanda.

 

450.    

Jöns Gullbrandsson = 274.

 

451.   

Ingeborg Rasmusdotter = 275.

 

452.   

Knut Pedersson Måneskiöld, Olsnäs Stenkyrka, d. Olsnäs Stenkyrka mellan 1635 och 1638.

Peder Lauritsson Krabbe i andra giftet ca 1644-1645.

 

453. 

Kerstin Larsdotter Dufva, Kårtorp Kinne-Vedum, d. Olsnäs Stenkyrka före 1688.

Lucia Eriksdotter i första giftet, nämnd Olsnäs Stenkyrka 14/6 1629.                          

 

454.      

Olof Reersson Green, Hjälmvik Stala 1610, d. 1676.

 

455.      

Anna Jonsdotter Björn, Kärrslätt Stenkyrka, d. 1678.

 

456.      

Knut Pedersson Måneskiöld = 452.

 

457.      

Kerstin Larsdotter Dufva = 453.

 

458.      

Olof Reersson Green = 454.

 

459.      

Anna Jonsdotter Björn = 455.

 

460.      

Anders Tollesson, första giftet ca 1655-1665, d. Mölnebo Stenkyrka före 1680.

Olof Jakobsson i Mölnebo Stenkyrka, andra giftet före 4/2 1681.

 

461.      

Ingegerd Rasmusdotter Häle Stenkyrka, bosatt i Mölnebo Stenkyrka.

 

462.      

Jakob Nilsson = 262.

 

463.      

NN Reersdotter = 263.

 

464.      

Wellum Pedersen Brems = 192.

 

465. 

Inger Persdotter = 193.

 

466. 

Olof Svensson = 194.

 

467.       

Anna Håkansdotter = 195.

 

468.       

Hans Eriksson = 196.

 

469.       

Börta Andersdotter = 197.

 

470. 

Jörgen Svenningsson = 198.

 

471.

Kerstin NN-dotter = 199.

 

476. 

Anders Larsson = 204.

 

477.

Anna Olsdotter = 205.

480.

Tolle, d. i Mölnebo Nedergård Stenkyrka ca 1630.

 

496.

Olof Reersson Green = 454.

 

497.

Anna Jonsdotter Björn = 455.

 

498.

Per Wilhelmsson Brems d.y., Toftenäs Stenkyrka, d. före arvskifte 19/12 1681.

 

499.

Olsdotter Börta, d. efter 19/12 1681.

 

 

 

IX

 

520.

Arne Helgesson, Häggvall Valla, nämnd 1597, d. Häggvall Valla.

 

524.

Nils Jakobsson, lagrättsman 1610-1617, d. Åseby Stenkyrka före 1626 enl. skattelängd 1625-1626.

 

525.

Elin Olsdotter, bosatt i Åseby Stenkyrka, levde 1645.

 

526.

Torstensson Reer, Åkervik Stenkyrka, bosatt i Aröd Stenkyrka 1611-1665.

 

544.

Bamse i Halsbäck Klövedal, omkring 1570-1640, skattelängd 1618, arvskifte 8/8 1641.

 

545.

Rannung NN-dotter, nämnd 1640.

 

548.

Gullbrand i Livetorp Tegneby, d. Livetorp Tegneby ca 1629.

 

549.

Helga Olsdotter, levde i Livetorp Tegneby 1647.

 

550.

Rasmus Larsson, bosatt i Toggelsta Långelanda, (Larsson enl. Nordström).

 

551.

Börta, bosatt i Toggelsta Långelanda.

 

666.

Oluff Bentsson = 410.

 

667.

Elin Krogsdotter = 411.

 

780.     

Trond Olsson i Balkeröd Valla, lagrättsman nämnd 1581-1585.

 

782     

Krog Olsson, Kyrkefjäll Klövedal ca 1550, länsman på Tjörn, skattelängd 1625, d. ca 1629.

820.

Bent Börgesson, d. Sävelycke Jörlanda 9/11 1602.

 

821.

Hilia Nielsdaater, d. Sävelycke Jörlanda 9/11 1602.

 

822. 

Krog Olsson = 782.

 

844.

Trond Olsson = 780.

 

846.

Krog Olsson = 782.

 

872.

Olof Andersson i Stordal Stenkyrka, levde 1597.

 

874.

Krog Olsson = 782.

 

878.

Reer Björnsson i Nösnäs Norum, lagrättsman 1578, d. Nösnäs Norum 1625.

 

879.

Kerstin Toresdotter, Kållekärr, d. 1608.

 

892.

Peder Brems = 384.

 

893.

Ramiella Andersdotter = 385.

 

900.      

Gullbrand i Livetorp Tegneby = 548.

 

901.      

Helga Olsdotter i Livetorp Tegneby = 549.

 

902.      

Rasmus Larsson = 550.

 

903.      

Börta = 551.

 

904.      

Peder Knutsson Måneskiöld, d. Olsnäs Stenkyrka före 30/10 1607.

 

905.      

Bodil Lauritsdotter Green, Sundsby Valla, d. Olsnäs Stenkyrka ca 1590.

Birgitta Romelsdotter Brun i andra giftet, d. Olsnäs Stenkyrka före 1622.

 

906.      

Lars Håkansson Dufva, d. Kårtorp Kinne-Vedum 1647.

 

907.      

Elsa Daa.

 

908.      

Reer Olofsson Green, bosatt i Hjälmvik Stala, d. Rossön Stala före 14/10 1631.

909.      

Ingeborg Trulsdotter, bosatt i Hjälmvik Stala, d. Kärreberg Stala efter 14/10 1631.

 

910.      

Jon Hellesen Björn, Kärrslätt Stenkyrka, bosatt i Kärrslätt Stenkyrka, d. Kärrslätt Stenkyrka

23/5 1650 – 1/12 1653.

 

911.      

Siri Henningsdotter, Tronnum Torsby, bosatt i Kärrslätt Stenkyrka, d. Kärrslätt Stenkyrka

efter 1653.

 

912.      

Peder Knutsson Måneskiöld = 904.

 

913.      

Bodil Lauritsdotter Green = 905.

 

914.      

Lars Håkansson Dufva = 906.

 

915.      

Elsa Daa = 907.

 

916.      

Reer Olofsson Green = 908.

 

917.      

Ingeborg Trulsdotter = 909.

 

918. 

Jon Hellesen Björn = 910.

 

919. 

Siri Henningsdotter = 911.

 

920.     

Tolle = 480.

 

924.      

Nils Jakobsson = 524.

 

925.      

Elin Olsdotter = 525.

 

926.      

Reer Torstensson Åkervik Stenkyrka, bosatt i Aröd Stenkyrka 1611 – 1665.

 

928. 

Peder Brems = 384.

 

929.       

Ramiella Andersdotter = 385.

 

932.

Sven i Säby Stenkyrka = 388.

 

934     

Håkan Trondsson = 390.

 

 

935. 

Berette Krogsdotter = 391.

 

936. 

Erik i Bö = 392.

 

937.       

Berette Eliasdotter = 393.

 

940.     

Svenning Rasmusson = 396.

 

954. 

Oluff Bentsson = 410.

 

955. 

Elin Krogsdotter = 411.

 

992.

Reer Olofsson Green = 908.

 

993.

Ingeborg Trulsdotter = 909.

 

994.

Jon Hellesen Björn = 910.

 

995.

Siri Henningsdotter = 911.

 

996.

Wellum Pedersen Brems = 192.

 

997.

Inger Persdotter = 193.

 

 

 

X

 

1040.

Helge Bodolfsson, levde i Häggvall Valla 1597.

 

1052.

Torsten Reersson i Åker Stenkyrka och senare i Aröd Stenkyrka (trol.).

 

1332.

Bent Börgesson = 820

 

1333.

Hilia Nielsdaater = 821

 

1334.

Krog Olsson = 782.

 

1564.

Olof Olsson i Kyrkefjäll Klövedal, början av 1500 talet, levde 23/6 1571.

 

1565.

NN Torkelsdotter, Utäng Stenkyrka.

1644.

Olof Olsson = 1564.

 

1645.

NN Torkelsdotter = 1565.

 

1692.

Olof Olsson = 1564.

 

1693.

NN Torkelsdotter = 1565.

 

1744.

Anners i Stordal Stenkyrka.

 

1748.

Olof Olsson = 1564.

 

1749.

NN Torkelsdotter = 1565.

 

1758.

Thore Toresson i Kållekärr, Nordström.

 

1808.

Knut Jensen Jude, fr. Halland, nämnd 1564.

 

1809.

Anne Pedersdotter (Oxehuvud).

 

1810.

Laurits Olsson (Hjorthuvud), Sundsby Valla, d. före 28/6 1580.

 

1811.

Bente Andersdotter Baden, Skottorp Skummeslöv, levde 9/8 1581.

 

1812.

Håkan Larsson Dufva, nämnd 2/6 1634.

 

1813.

Birgitta Svensdotter (Stålhandske i Västergötland).

 

1816.

Olof Hermansson Green, till Rossö och Kärreberg, nämnd 1591 Kärreberg Stala, d. 1648.

 

1818.

Truls Amundsson, levde i Hjälmvik Stala.

 

1819.

Anna. (Almegius ”Tusen anor”, not 34)

 

1820.

Helle Simonsson, Kärrslätt Stenkyrka, d. Kärrslätt Stenkyrka före 4/5 1621.

 

1822.

Henning Olsson (Lindorm) i Tronnum Torsby, nämnd 1582.

 

1823.

Kerstin Svensdotter, levde i Tronnum Torsby, skifte 25/10 1607.

 

1824.

Knut Jensen Jude = 1808.

 

1825.

Anne Pedersdotter = 1809.

 

1826.

Laurits Olsson = 1810.

 

1827.

Bente Andersdotter = 1811.

 

1828.

Håkan Larsson Dufva = 1812.

 

1829.

Birgitta Svensdotter = 1813.

 

1832.

Olof Hermansson Green = 1816.

 

1834.

Truls Anundsson = 1818.

 

1835.

Anna = 1819.

 

1836.

Helle Simonsson = 1820.

 

1838.

Henning Olsson (Lindorm) = 1822.

 

1839.

Kerstin Svensdotter = 1823

 

1852.

Torsten Reersson = 1052.

 

1868.

Trond Olsson = 780.

 

1870.

Krog Olsson = 782.

 

1910.

Krog Olsson = 782.

 

1984.

Olof Hermansson Green = 1816.

 

1986.

Truls Amundsson = 1818.

 

1987.

Anna = 1819.

 

1988.

Helle Simonsson = 1820.

 

1990.

Henning Olsson = 1822.

 

1991.

Kerstin Svensdotter = 1823.

 

1992.

Peder Brems = 384.

 

1993.

Ramiella Andersdotter = 385.

 

 

 

XI

 

2668.

Olof Olsson = 1564.

 

2669.

NN Torkelsdotter = 1565.

 

3128.

Olof Eskilsson, Kyrkefjäll Klövedal ca 1480, lagrättsman på Tjörn 1529, d. före 1558.

 

3129.

Ellen Ormsdotter, Kyrkefjäll Klövedal, levde 1558.

 

3130.

Torkel Jonsson i Utäng Stenkyrka.

 

3131.

Berette Reersdotter.

 

3288.

Olof Eskilsson = 3128.

 

3289.

Ellen Ormsdotter = 3129.

 

3290.

Torkel Jonsson = 3130.

 

3291.

Berette Reersdotter = 3131.

 

3384.

Olof Eskilsson = 3128.

 

3385.

Ellen Ormsdotter = 3129.

 

3386.

Torkel Jonsson = 3130.

 

3387.

Berette Reersdotter = 3131.

 

3496.

Olof Eskilsson = 3128.

 

3497.

Ellen Ormsdotter = 3129.

 

3498.

Torkel Jonsson = 3130.

 

3499.

Berette Reersdotter = 3131.

 

3516.

Tore Björnsson, nämnd 1529, Nordström.

 

3618.

Peder Steffensen (Tjurhuvud) Halland.

 

3619.

Kristina Björnsdotter, belagd 1515.

 

3620.

Olof Lauritsson (Hjorthuvud) i Sundsby Valla, nämnd 1555.

 

3621.

Anna Andersdotter Darre, Rävlanda Stenkyrka, d. Sundsby Valla.

 

3622.

Anders Nielsen Baden, levde i Skottorp Skummeslöv 1506, nämnd 1525.

 

3623.

Bodil Till Skottorp Skummeslöv.

 

3624.

Lars Håkansson, Kårtorp Kinne-Vedum.

 

3625.

Ingeborg Rasmusdotter, Kårtorp Kinne-Vedum.

 

3626.

Sven Andersson (Stålhandske Västergötland), d. 1586.

 

3627.

Birgitta Bengtsdotter (Svenske), levde 1598.

 

3632.

Herman Jakobsson (Green), levde på Rossön Stala 1591.

 

3633.

NN Olsdotter.

 

3640.

Simon Halvorsson i Kärrslätt Stenkyrka.

 

3644.

Olof Henningsson, skifte 18/5 1585.

 

3650.

Peder Steffensen = 3618.

 

3651.

Kristina Björnsdotter = 3619.

 

3652.

Olof Lauritsson = 3620.

 

3653.

Anna Andersdotter Darre = 3621.

 

3654.

Anders Nielsen Baden = 3622.

 

3655.

Bodil Till Skottorp = 3623.

 

3656.

Lars Håkansson = 3624.

 

3657.

Ingeborg Rasmusdotter = 3625.

 

3658.

Sven Andersson = 3626.

 

3659.

Birgitta Bengtsdotter = 3627.

 

3672.

Simon Halvorsson = 3640.

 

3676.

Olof Henningsson = 3644.

 

3740.

Olof Olsson = 1564.

 

3741.

NN Torkelsdotter = 1565.

 

3820.

Olof Olsson = 1564.

 

3821.

NN Torkelsdotter = 1565.

 

3968.

Herman Jakobsson (Green) = 3632.

 

3969.

NN Olsdotter = 3633.

 

3976.

Simon Halvorsson = 3640.

 

3980.

Olof Henningsson = 3644.

 

 

 

 

 

 

XII

 

5336.

Olof Eskilsson = 3128.

 

5337.

Ellen Ormsdotter = 3129.

 

5338.

Torkel Jonsson = 3130.

 

5339.

Berette Reersdotter = 3131.

 

6258.

Orm i Kyrkefjäll Klövedal.

 

6259.

Helga i Kyrkefjäll Klövedal, syskon till 7032.

 

6578.

Orm = 6258.

 

6579.

Helga = 6259.

 

6770.

Orm = 6258.

 

6771.

Helga = 6259.

 

6994.

Orm = 6258.

 

6995.

Helga = 6259.

 

7032.

Björn i Kållekärr/Kyrkefjäll, Nordström, syskon till 6259.

 

7238.

Björn Nilsson (Krumme), Vi i Löts socken, trol. d. 10/9 1497.

 

7240.

Laurits, lagrättsman, Sundsby Valla 1493.

 

7241.

NN Jonsdotter, Skantorp Tegneby, levde i Sundsby Valla.

 

7242.

Anders Olsson (Darre) i Rävlanda Stenkyrka 1544.

 

7254.

Bengt Pedersen Svenske, Till Rånum Tunhem (P) och Torpa Sjöbo (P), väpnare,      

d. före 1597.

 

7255.

Gyrit Torstensdotter, död före 1597 och före sin man.

 

7280.      

Haluard Björnsson, Kärrslätt Stenkyrka.

 

7288.

Henning, Högen Björlanda.

 

7289. 

Karin Andersdotter, Högen Björlanda, nämnd 1662.

 

7302.

Björn Nilsson = 7238.

 

7304.

Laurits = 7240.

 

7305.

NN Jonsdotter = 7241.

 

7306.

Anders Olsson = 7242.

 

7318.

Bengt Pedersen Svenske = 7254.

 

7319.

Gyrit Torstensdotter = 7255.

 

7344.

Haluard Björnsson = 7280.

 

7352.

Henning = 7288.

 

7353.

Karin Andersdotter = 7289.

 

7480.

Olof Eskilsson = 3128.

 

7481.

Ellen Ormsdotter = 3129.

 

7482.

Torkel Jonsson = 3130.

 

7483.

Berette Reersdotter = 3131.

 

7640.

Olof Eskilsson = 3128.

 

7641.

Ellen Ormsdotter = 3129.

 

7642.

Torkel Jonsson = 3130.

 

7643.

Berette Reersdotter = 3131.

 

7952.

Haluard Björnsson = 7280.

 

7960.

Henning = 7288.

 

7961.

Karin Andersdotter = 7289.

 

 

 

 

 

Nämnda socknar

Sidan 1 och 2: Björlanda, Jörlanda, Kinne-Vedum, Klädesholmen, Klövedal, Långelanda, Löt, Norum, Morlanda, Sjöbo (P), Rönnäng, Skummeslöv, Stala, Stenkyrka, Tegneby, Torsby (O), Tunhem (P), Valla.

 

Klädesholmen och Rönnäng ingick i Stenkyrka socken tom 1796.

 

Övrigt.

För utförligare uppgifter om Måneskiöldska ätten hänvisas till Tjörns släktforskares hemsida under rubriken ”Tjörnadel”, varifrån uppgifterna om Måneskiöld i stor utsträckning hämtats.

 

 

Beträffande ana nr 910, Jon Hellesen Björn, och hans anor före honom så råder delade meningar om vad som är riktigt. Folke Almegius uppger i sin bok ”Tusen Anor” upplaga 2 not 50 om Jon Hellesens fader ”Helge var enligt biskop Jens Nilssöns visitationsböger död före 9/8 1597, då Kärrslätt förestods av Jons styvfader prästsonen Björn Nilsson. Jon Helgessons farfar var uppenbarligen Jerp i Kärrslätt (nämnd 1582)”.  Om detta är rätt så blir ana 1820 Helle Jerpsson och nr 3640 blir Jerp i Kärrslätt medan nr 7280 bortfaller helt.

 

 

Sidan 1

 

Ingemar Gollungberg

 

 

 

Senast uppdaterad: 2016-04-27
 

Webbmaster: Anders Ryberg