Äldre mått och vikter

 

 

Mått och vikter

   
Aln 2 fot; 59,38 cm
Ankare 39,25 liter
Centner 100 skålpund; 42,5 kg
Famn (avstånd) 3 alnar; 1,78 meter

Famn (ved)

3 - 5,65 m3

Fat 157 liter
Fjärding (våta varor) 12 kannor; 31,4 liter
Fjärding (torra varor) 4 kappar; 18,3 liter
Fot 1/2 aln; 0,2969 meter
Jungfru 1/4 kvarter; 8,2 cl
Kanna 2,6 liter
Kannland 0,88 ar; 88 kvadratmeter
Kappe 4,58 liter
Kappland 1,75 kannland; 1,54 ar; 154 kvadratmeter
Kubikfot 10 kannor; 26,17 liter
Kvarter (avstånd) 6 tum före 1855, 5 tum senare; 14,8 cm
Kvadrataln 4 kvadratfot; 0,353 kvadratmeter
Kvadratfamn 9 kvadratalnar; 3,17 kvadratmeter
Kvadratfot 100 kvadrattum; 0,0882 kvadratmeter
Kvadratmil 36 000 000 kvadratfamnar; 114,24 kvadratkilometer
Kvadrattum 8,81 kvadratcentimeter
Lass (hö) Vinterlass 50 lispund; 424 kg
Sommarlass 25 lispund; 121 kg
Lispund 8,5 kg
Lod 13,16 g
Läst 12 - 13 tunnor
Mark 425 g; tidigare 205 - 210 g
Mark (järn och koppar) 340 - 375 g
Mark (guld och silver) 205 - 210 g
Markpund 6,8 kg
Mil 6000 famnar; 10689 m
Ort (vikt) 4,25 g
Ort (rymd) 1 jungfru; 8,2 cl
Oxhuvud 90 kannor: 236 liter
Parm 1 kubikfamn; 5,65 m3
Pund 1 lispund; 8,5 kg
Rev 10 stänger; 29,69 m
Skeppund ofta 170 kg
Skålpund 32 lod; 0,425 kg
Skäppa 1/4 tunna; 36,6 liter
Spann 1/2 tunna; 28 kannor; 73,5 liter
Stop 1/2 kanna; 4 kvarter; 1,3 liter
Stång 10 fot; 2,97 m
Tum 2,47 före 1855, 2,97 cm senare
Tunna (öl och fisk) 125,6 liter
Tunna (smör) 16 pund; 136 kg
Tunna (spannmål) 142 - 165 liter
Tunnland 32 kappland; 0,4937 hektar; 4937 kvadratmeter
Åm 144 liter
   
   

Stycketal

Bal papper 10 ris; 200 böcker
Bok papper 24 ark
Decker 10 stycken
Dussin 12 stycken
Gross 12 dussin; 144 stycken
Kast 4 stycken
Mandel 15 stycken
Ris 20 böcker
Skock 60 stycken
Storhundrade 120 stycken
Timmer 4 decker; 40 stycken
Tjog 20 stycken
Tolft 12 stycken
Val 20 kast; 80 stycken
   

 

   

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg