Myntsystem på Tjörn från 1500-talet till idag

 

Norska tiden

 

Under tiden mellan 1582 och 1625 växlade myntens inbördes värden kraftigt. Nedan framgår värdeförhållandena mellan de olika norska (och danska mynten). Från 1625 var systemet dock stabilt. Dalern hette egentligen riksdaler species, och kunde även kallas andra varianter av detta.

 

1537: 1 riksdaler = 3 mark = 48 skilling

1582: 1 riksdaler = 4 mark = 64 skilling
1602: 1 riksdaler = 4 mark = 66 skilling
1609: 1 riksdaler = 4 mark = 68 skilling
1610: 1 riksdaler = 4 mark = 74 skilling
1616: 1 riksdaler = 4 mark = 80 skilling
1618: 1 riksdaler = 84 skilling
1624: 1 riksdaler = 100 skilling
1625: 1 riksdaler = 6 mark = 96 skilling = 4 ort

 

Kronmyntfot infördes 1618. Fram till 1625 var en krona värd 1 1/2 riksdaler species, sedan 1 1/3.

 

Svenska tiden fram till 1776

 

Det svenska myntsystemet var lätt förvirrande. En riksdaler innehöll alltid 25,5 gram silver, och hade stabil kurs mot utländska silvermynt. Dock användes den inte inom Sverige, där man istället använde daler silvermynt och daler kopparmynt, vilka varierade i kurs mot riksdalern och mot varandra fram till 1776.

 

1643-1665: 1 riksdaler = 1 ½ daler silvermynt = 3 ¾ daler kopparmynt

1665-1681: 1 riksdaler = 1 ½ daler silvermynt = 4 ½ daler kopparmynt

1681-1715: 1 riksdaler = 2 daler silvermynt = 6 daler kopparmynt

1715-1776: 1 riksdaler = 3 daler silvermynt = 9 daler kopparmynt

 

Däremot var uppdelningen av dalern konstant från 1604 och framåt. Observera att man kunde räkna med såväl daler silvermynt som daler kopparmynt som bas vid uppdelningen.

 

1 daler  = 4 mark = 32 öre

1 mark = 8 öre = 24 örtugar=192 penningar

 

Efter 1776

 

1776 genomförs en total myntreform i Sverige, det gamla myntsystemet avskaffas och silvermyntfot införs.

 

1 riksdaler = 48 skilling = 576 rudstycken (1 skilling = 12 rundstycken)

Belopp uttrycks ofta som 12.11.10, vilket betyder 12 riksdaler, 11 skilling och 10 rundstycken.

 

1789 börjar sedlar utges. Dessa tappar snabbt i värde gentemot silvermynten, men senare fastställdes kursen. Sedelbaserade belopp uttrycks som riksdaler banko eller riksdaler riksgäld, myntbaserade som riksdaler specie.

 

1 riksdaler specie = 2 2/3 riksdaler banco

 

1855 införs decimalsystemet, och kursen korrigeras mellan riksdaler specie och riksdaler riksmynt.

 

1 riksdaler specie = 4 riksdaler riksmynt = 100 öre

 

1873 införs slutligen det system vi känner igen.

 

1 riksdaler riksmynt = 1 krona = 100 öre

 

Källor:

Myntenheter i Norge

Vårt gamla myntsystem av Hans Högman

Myntsystem i Sverige i Medlemstidning för Öckerööarnas släktforskarförening 2006:2, s 22

 

 

   

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg