Kyrkliga ordningar på Tjörn under 1800-talet

 

 

Predikoskyldighet enligt gammal häfd : pastor 2:ne predikodagar i Stenkyrka och Klöfvedal, den 3:dje i Walla.

Komministern vice versa. Kapellpredikanten ansvarar för gudstjensten i kapellförsamlingarne.

 

Pastorsboställe :Stora Sibräcka 1 ofm. hemman. Kyrkoväg till Klöfvedal 1½ m., till Walla l m., till Klädesholmen 1 m., till Rönnäng 1 1/4 m.; socknebudsväg 1 mil; från Marstrand 1 3/4 mil.

 

Mensalhemmanen : Mellan-Röd ½  h., Hanekullen ½ h., Kråkedal ½ h. V. Hjelteby 1 h.  Uteby ½ h., Kyrkefjell 1 h., Sältebo 1 h.. Hällebëck 1 h.. Grinneröd 1 h . Raneberg 1/4 h., Stora Dyrön 1/8 h. och Tjörnekalf utan åsatt hemmanstal betala tillsammans årligen 22 rdr 2 l öre. Dufvedalen utan hemmanstal står under pastors disposition.

 

Enkesäte: Sältebo 1 ofm. hemman, litet och af svagare beskaffenhet.

 

Komministersboställe : Kråkedal ½ ofm. hemman. Kyrkokäg till Stenkyrka 1 m., till Klöfvedal 1 ½ m,  socknebudsväg 3/4 m ; från Marstrand 2 3/4 mil.

 

Kapellpredikanten har boställeshus å Klädesholmen. Kykväg till Rönnäng 1/4m.; socknebudsväg l ½ sjömil; från Marstrand 1 mil. Adr.: Marstrand.

 

Stenkyrka och Klöfvedal: Klockare- och Kantorstjensterna förenade, lön: Boställe, Önne 1/4 ofm. hemman, 12 tunnor korn samt 100 rdr i penningar.

 

Walla : Klockare- och Kantorstjensterna förenade, lön : 6 tunnor korn och 60 rdr.

 

Klädesholmen och Rönnäng : Klockare- och Kantorslönen : omkr. 200 rdr.

 

Folkskoleväsende.

Stenkyrka : 1 flyttbar skola, 3 rot., 40 veckors lästid. Skollärarens lön : 400 rdr samt 231 rdr för kofoder, husrum, ved och jordland, och särskild ersättning för meddelad undervisning öfver 8 mån. 3 småskolor. lärarinnornas löner : 1 00 rdr och fritt underhåll.

 

Klöfvedal: l fast skola med bostad för läraren, 32 veckors lästid. Skollärarens lön : 400 rdr samt 132 rdr för kofoder och ved. - 3 småskolor. Lärarininornas löner : 100 rdr (hvardera af de två) och fritt underhåll. Den 3:dje fri bostad och 250 rdr.

 

Walla : 1 fast skola 40 veckors lästid. Skollärarens lön : 400 rdr samt 124 rdr för kofoder m. m. och fri bostad 3 småskolor. Lärarinnornas löner : 100 rdr och fritt vivre.

 

Klädesholmen och Rönnäng: 1 fast skola, 40 veckors lästid. Skollärarens lön : 400 rdr, bostad och ersättning för ved, jordland och kofoder. 3 småskolor. Lärarinnornas löner: 100 rdr samt fritt vivre.

 

Texten scannad, rättad av Yvonne Simonsson

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg