Autofilter i Excel

 

I kyrkoboksregistren finns det till höger om varje rubrik en pil. Om man klickar på denna bredvid till exempel förnamn kan man välja vilket namn man vill visa bland förnamnen. Klickar du till exempel på Olof så ser du alla som heter enbart Olof i avskriften. Om du nu har valt att visa alla Olofar och går vidare och klickar på pilen bredvid efternamn så kan du välja bland alla de efternamn som Olofarna bär. Väljer du Olsson så får du sedan en lista på alla Olof Olsson, men du får inte med de som heter Olof Olsson-Ryttare. Man kan göra urval på så många rubriker som man vill.

 

Om du klickar på pilen bredvid en rubrik så ser du även att de tre översta alternativen är Alla, Topp 10 och Eget urval (eller något liknande, det heter Custom i min engelska Excel). Eget urval är en mycket bra funktion.

Med hjälp av Eget urval kan du göra mer avancerade sökningar. I rutan som kommer upp kommer upp kan du välja hur urvalet skall göras. Är lika med innebär bara att du söker som ovan. Är inte lika med används för att hitta celler i kolumnen som inte består av en viss text. Om du till exempel i exemplet ovan med Olof Olsson istället för att välja Olsson väljer Är inte lika med Olsson så får du fram alla Olofar som inte heter just Olsson i efternamn, inklusive de som heter till exempel Olsson-Ryttare. (Jag forsätter med att välja bland efternamn nedan.) Nästa praktiska val under Eget urval är Börjar med. Om du väljer alternativet Börjar med Olsson, så får du fram alla som har efternamn som just börjar med Olsson, både Olsson och Olsson-Ryttare. Väljer du istället Börjar inte med Olsson så får du får du fram alla som inte har ett efternamn som börjar med Olsson, oavsett om de heter Andersson, Bös eller Ryttare-Olsson.

Motsvarande gäller för alternativen Slutar med och Slutar inte med. Väljer du Slutar med Ryttare så får du upp alla namn som slutar med Ryttare, inklusive Ryttare, Andersson-Ryttare och Olsson-Ryttare. Däremot får du inte fram Ryttare-Olsson. Slutar inte med fungerar omvänt.

Slutligen har vi Innehåller och Innehåller inte. Om du väljer Innehåller Ryttare så får du upp alla med efternamn som innehåller Ryttare, såväl Ryttare, Ryttare-Olsson som Andersson-Ryttare. Råkar det finnas någon Snabbryttare kommer han också med, då även hans namn innehåller Ryttare. Innehåller inte Ryttare gör slutligen att du får upp alla vars efternamn inte innehåller Ryttare.

Hoppas att det blev begripligt hur man gör.

 

 

Senast uppdaterad: 2011-03-24
 

Webbmaster: Anders Ryberg