Catechismilängd Valla 1783 - 1790

 

 

Catechismi Längd

för Walla Sokn på Tjörn, 1783, 1784 och följande år.

 

 

 

[Husförhörslängden är förd t.o.m. 1790. När den skrevs var Simon Hindrik Klewerström kyrkoherde och Lars Andersten komminister. Han var född på Sund i Forshälla socken 1717  och död i Valla 1788 och son till bonden Anders Torstensson. Han blev komminister i Valla  1760. Avskriften är gjord av Wilhelm Ängermark, Lane Ryr, 1998].

 

Bokhollare, Tunnebindare, etc. vid Trankok och Salterie, som någon tid qvarblifva i Församlingen finnas vidare pag, 39, och  följande, antecknade; jämväl de som vid något Förhör tilstädes varit.

     Tjenstefolk anteknas i särskildt Längd; (emedan somlige af dem, uti ovanlig tid flytta in uti, och utur Församlingen) så vida man någon Kundskap om dem får.

     Inhyses folk lika så, Se pag. 34.

 

 

Hemman

Torps namn  Personernes antal och namn  Födelseår     Anm

 

1 Roten                                      

 

Näs 1.

Enkan Maren Hansdotter........................... 1727

Son Oluf Andersson................................... 1757

Drängen Helgie.......................................... 1761

Piga Cecilia................................................. -

 

2.

Jöns Månsson............................................1719

Hustru Anna Alfsdotter.............................. 1739

Dr Börta.....................................................1764

Dr Kirstin................................................... 1769

Son Magnus............................................... 1772

dr Annica.................................................... 1777

dr Xstina.................................................... 1781

 

3.

Anders Persson.......................................... 1727

Hustru Mareth Nilsdr................................. 1730

dr Inger...................................................... 1767

Son Oluf..................................................... 1769

dr Anna...................................................... 1772

  (Inger, Oluf och Anna äro på Oroust)

dr Maria...................................................... 1775

dr Sigrid..................................................... 1777

St[yv] son Pehr........................................... 1770

St[yv] dr Anna Britta................................... 1774

 

Näs hus (Se pag. 8).

Sven Olsson (död)....................................... 1725

Dr Karin..................................................... 1759

dr Annica.................................................... 1765

S. Olof........................................................ 1770

dr Maja....................................................... 1775

  (Tjena och wistas annorstädes)

  (Se tillökning p. 35)

 

Skåpesund

1.

Enkan Gunnur Andersdr (döde 1789)........ 1718

Son Xtian................................................... 1751

Son Jöns.................................................... 1753

 

(Sid. 2)

2.

Oluf Berndtsson......................................... 1748

Hustrun Gunilla Olsdr............................... 1758

Dr Annica................................................... 1784

Son Berndt................................................. 1786

dr Maria...................................................... 1788

 

Röd

Enkan Johanna Helgesdr (dödde i feb? 90) 1722

Son Bengt.................................................. 1756

Son Jöns (död d 20 maij 87)....................... 1758

dr Greta...................................................... 1753

dr Regina.................................................... 1764

 

Son Bengt Svensson................................... 1756

Hustrun Annica Pehrsdr............................ 1763

Son Sven (men död i aprill 90)................... 1782

 

Röds hus

Nils Sörensson........................................... 1723

H. Mareth Larsdr död 1788 d 22 dec.......... 1724

Son Oluf  bort i Stenk................................ 1758

Son Berndt död d. 1 febr 90....................... 1755

dr Barbro dess man Lars Olsson................ 1764

Son Petter.................................................. 1789

 

Dito

Per Lura (döde år 1788).............................. 1728

H. Anna Marcusdr...................................... 1750

Son Oluf..................................................... 1761

Son Andreas............................................... 1779

Son Johan.................................................. 1781

 

Apelgården

1.

Rassmus Relfsson...................................... 1743

H. Kirstin Pehrsdr...................................... 1750

Son Relf...................................................... 1774

dr Helena................................................... 1775

dr Regina.................................................... 1785

Son Oluf ....................................................  1789

 

2.

Oluf Relfsson.............................................. 1748

H. Elsa Andersdr........................................ 1759

 

Enkan Amborg Björnsdr............................. -

Enkoman Pehr Olsson................................ 1715

 

Dyvik

Oluf Nilsson................................................ 1750

H. Kirstin Olsdr.......................................... 1730

Son Oluf..................................................... 1771

Gåssen And. Nilson.................................... 1754

 

(Sid. 3)

 

Hellene

1.

Håkan Andersson (död).............................. 1733

H. Johanna Pehrsdr................................... 1734

Son Anders................................................. 1763

dr Jnger..................................................... 1764

Son Peter.................................................... 1766

dr Sigrid..................................................... 1769

dr Xristina.................................................. 1775

 

2.

Anders Nilsson........................................... 1751

H. Elsa Andersdr........................................ 1751

dr Kirstin.................................................... 1777

 

3.

Anders Gullbrandsson............................... 1760

H. Greta Berndtsdr..................................... 1752

dr Greta...................................................... 1782

S Berndt..................................................... 1784

dr Maria (döde 88 d. 27 aug)...................... 1767

Dräng Joh. Gullbrandsson......................... 1769

NB Simon, [17]64, bröder til

And. Gullbrandsson

 

Kråssen

Enkan Jngeborg Olsdr............................... 1742

Son Oluf..................................................... 1763

S. Pehr....................................................... 1766

S. Helgie..................................................... 1770

dr Anna...................................................... 1776

 

Kråssens hus

Lars Svensson............................................ 1728

H. Britta Börgesdr...................................... 1742

dr Jngeborg................................................ 1762

Son Börge................................................... 1767

dr Kirstin.................................................... 1780

dr Jngeborg [struken] Börta....................... 1782

 

Sundsby Säterie

Wälb:ne Hr Capit C. Vib. Virgin..................

Fröken Beata Lovisa Virgin......................... 1770

herr Joh. Fridr. Virgin................................ 1779

herr Gustaf Hindr. Virgin........................... 1777

  flyttat till sine föräldrar.

Jungfru Marg. Hed. Tressander................. 1752

  flyttat der ifrån 1786

 

(sid. 4.)

 

Ödegärdet, Torp

Sven Jonasson........................................... 1728

H. Karin Jonsdr.......................................... 1718

Son Oluf..................................................... 1760

Son Jonas.................................................. 1762

dott Jnger gift med Oluf Pehrsson............. 1756

död. Son Petter 1789 d. 9 Jan....................

 

Sundsby hus

Gustaf Larsson........................................... obe-

H. Martha Johansdr................................... kant

Son Johannes............................................ 1775

S. Gustaf, och

    Olaus...................................................... 1778

dr Jngeborg................................................ 1782

dr Anna Sara .............................................  1786

dr Anna...................................................... 1788

 

Åker Afvelsg.

Mårten Larsson.......................................... obe-

Jngrid Olsdr............................................... kant

Son Jonas.................................................. 1787

Pigan Magdalena Olsdr.............................. -

 

Wassbacka, Torp

Anders Svensson........................................ 1754

H. Catharina Jonsdr................................... 1757

Son Sven.................................................... 1786

Pigan Kirstin Olsdr [struken]..................... 1757

 

Holtet, Torp

Oluf Andersson.......................................... 1752

H. Jngrid Nilsdr.......................................... 1750

Son Anders................................................. 1778

dr Anna .....................................................  1783

dr Cecilia.................................................... 1786

Son Nils...................................................... 1789

Enka Elin Olsdr.......................................... 1723

Dess son Johannes.................................... 1759

 

Bräcka, Torp

Oluf Clementsson ......................................  1742

H. Ingerd Jöransdr..................................... 1727

Son Anders................................................. 1764

hustru Anna, dr Hellena 1788

son Johannes............................................. 1768

 

Carlstorp

Berndt Clementsson.................................. 1740

H. Anna Mårtensdr..................................... 1738

dr Christina [struken] se Krommeröd........ 1765

 

(Sid. 5.)

 

Son Lars..................................................... 1767

Son Oluf..................................................... 1770

dr Anna...................................................... 1775

Son Anders................................................. 1779

  Enkomannen Clement Björnsson (död)... 1708

 

Hålan, Torp

Lars Jacobsson........................................... obe-

Benedicta Jonasdr..................................... kant

Son Hans.................................................... 1776

dr Regina.................................................... 1778

Son Johannes............................................ 1781

 

Öfre Fjälebro

1.

Berndt Pehrsson........................................ 1737

H. Gurin Andersdotter............................... 1745

dr Anna (flyt til Myggenäs, se der).............. 1770

Son Pehr.................................................... 1776

dr Helena................................................... 1781

Dräng Nils.................................................. -

 

2.

Enkan Börta Guttormsdotter...................... 1724

  (Mågen Lars Henningsson. Är nu der ifrån)........ 1762

  Dess son Berndt)...................................... 1786

dr Anna...................................................... 1756

Son Berndt................................................. 1765

 

Nedre Fjelebro

1.

Anders Matthisson..................................... 1732

Dess son Oluf............................................. 1763

Hustr. Anna, Se pag 16.............................. [1762]

Son Matthes ..............................................  1789

 

Dess st[yv] son Nils Olsson......................... 1752

H. Barbro.................................................... 1747

Deras dott. Xstina...................................... 1786

bor nu i Öf. Fjellebro

Pigan Kirstin Eskilsdotter........................... 1771

Son Berndt................................................. 1784

 

2.

Anders Andersson den äldre...................... 1728

H. Olug Eriksdr.......................................... 1732

Son Anders................................................. 1755

Son Berndt................................................. 1759

Son Berndt................................................. 1766

dr Margreta................................................ 1769

Son Pehr.................................................... 1772

 

3.

Anders Andersson den yngre..................... 1740

H. Karin Mathesdr...................................... 1746

 

(Sid. 6.)

 

Son Andreas............................................... 1773

S. Matthis................................................... 1770

dr Britta...................................................... 1775

dr Elsa........................................................ 1778

dr Greta...................................................... 1782

dr Xstina.................................................... 1786

dr Jnger..................................................... 1789

 

4.

Sven Matthisson......................................... 1750

H. Kirstin Andersdr.................................... 1762

Son Anders................................................. 1782

dr Margareta............................................... 1785

Son Berndt d. 13 Martij............................. 1787

dräng Simon Gullbrandsson (är nu der ifrån)....... 1764

 

Wästra Hjelteby

1.

Enkan Kirstin Andersdr............................. 1734

Son Andreas (döde den 14 Dec 88)............ 1770

S. Jonas..................................................... 1775

 

2.

Jon Nilsson................................................ 1733

H. Kirstin Olsdr.......................................... obek.

dr Elsa........................................................ 1771

Son Nils...................................................... 1787

 

3.

Sven Nilsson............................................... 1747

H. Anna Nilsdr............................................ 1728

 

Östra Hjelteby

1.

Olof Rasmusson......................................... 1733

H. Ingrid Andersdotter............................... 1754

Son Anders................................................. 1773

Son Rassmus.............................................. 1776

Son Andreas............................................... 1779

Son Jonas.................................................. 1782

Son Peter.................................................... 1785

Son Jon...................................................... 1787

 

2.

Jon Svensson............................................. 1753

Dess broder Anders.................................... 1755

dito Helge................................................... 1757 [struken]

dess Syster Jngeborg................................. 1750

 

3.

Helge Svensson.......................................... 1757

H. Gurin Pehrsdotter.................................. 1759

dr Anna...................................................... 1788

 

(Sid. 7.)

 

Öfre Bråland

Christen Jonsson, döde d. 30 Marti 1789.. 1723

H. Börta Mathisdr ...................................... 1734

Son Jon...................................................... 1758

Son Matthis, (gift med Börta Pehrsdotter).. 1764

dr Ingerd, (gift till Nedra Bråland

med Anders Eriksson, se nedan)................ 1761

dr Börta...................................................... 1767

Son Alf........................................................ 1770

 

2. Enkan Elin Rassmusdotter..................... 1735

dr Regina gift till Basteröd......................... 1763

dr Elsa........................................................ 1766

dr Börta (hennes man [Mathes]) ................ 1770

dr Christina................................................ 1789

 

3. Oluf Jacobsson....................................... 1756

H. Kristin Pehrsdr...................................... 1752

Son Hans.................................................... 1777

Son Oluf..................................................... 1780

dr Xstina.................................................... 1786

dr Anna...................................................... 1789

 

4. Jon Jngesson......................................... 1760

H. Anna Eriksdotter................................... 1751

dr Mareth................................................... 1783

dr Jnger..................................................... 1785

dr Elsa........................................................ 1787

Enkomannen Jnge Jonsson....................... 1718

 

2dra Roten

 

Kihl

1. Eric Olsson............................................. 1741

H. Olug Bernsdr......................................... 1745

dr Anna, se Svanvik.................................... 1768

dr Olena..................................................... 1775

Son Berndt................................................. 1777

Son Johannes............................................ 1779

dr Mareth................................................... 1781

dr Jnger..................................................... 1784

dr Annica.................................................... 1788

 

2. Hendric Jonsson.................................... 1748

Helena Pehrsdr.......................................... 1743

dr Anna...................................................... 1766

Son Oluf..................................................... 1771

Son Nils...................................................... 1774

dr Jnger..................................................... 1776

Son Pehr.................................................... 1779

dr Anna [gift till Lilla Askerön]................... 1781

dr Johanna................................................. 1784

dr Xstina (död 89)....................................... 1787

 

(Sid 8.)

 

Lars Olsson den äldre................................ 1725

H. Maret Jonsdr ........................................ 1726

Son Berndt................................................. 1760

Son Oluf..................................................... 1762

Son Jacob................................................... 1765

Son Anders................................................. 1768

dr Anna...................................................... 1758

dr Kristin.................................................... 1772

 

4. Lars Olsson den yngre........................... 1727

H. Xstina Andersdr..................................... 1729

Son Anders [gift till Häggvall]..................... 1755

Son Nils...................................................... 1757

dr Karin...................................................... 1762

Son Jonas.................................................. 1765

dr Helena................................................... 1768

 

Kihls hus

1. Eric Jacobsson....................................... obek

H. Jngeborg Björnsdr................................. 1739

 

2. Oluf Larsson........................................... 1753

H. Elsa Andersdr........................................ obek

Son Anders................................................. 1780

Son Johannes............................................ 1783

dr Anna, d. 30 Apr. 88................................

 

3) Oluf Andersson...................................... 1760

H. Helena Larsdotter.................................. 1750

Son Anders................................................. 1784

dr Mareth................................................... 1786

Son Jonas.................................................. 1788

 

4) Lars Nilsson............................................ 1756

H. Britta Håkansdotter............................... -

dr Anna ..................................................... 1784

dr Britta...................................................... 1788

derifrån se Näs hus i stället se pag 37

 

 

Askerön Nordg[ård].

 

1. Madame Christina Hammar................... 1715

dr Sara Uddberg......................................... 1757

Dräng Lars [struken].................................. obek

Pigan Xstina............................................... obek

 

2. Berndt Xstensson................................... 1734

H. Regina Vincentsdr................................. 1741

dr Maria [hennes son Johannes

oägta[struket] 1789]................................... 1764

son Vincents............................................... 1767

 

(Sid. 9.)

 

son Jonas................................................... 1769

son Xstian.................................................. 1770

Sönerne Andreas och Elias........................ 1777

dr Margaretha............................................ 1779

Son Olaus................................................... 1783

 

Askerön Sörg[ård]

Jerp Andersson.......................................... 1717

H. Kirstin Bengtsdr.................................... 1732

Son Anders Xstian..................................... 1753

Son Rutger................................................. 1759

Son Abraham............................................. 1764

 

Knarrholmen (se tillökning)

Enkan Kirstin Andersdr............................. obekant

dr Xstina gift åt Orust................................        "

dr Catherina, wanvettig..............................        "

Son Hans, S. Isaac, S. Tobias.....................        "

dr Annica....................................................        "

Maja........................................................... 1782

 

Räfsal

1. Enkan Jngierd Engelbrechtsdr.............. 1727

son Herman................................................ 1755

dr Maria, gift i Svanvik................................ 1759

dr Helena................................................... 1766

 

2. Anders Persson...................................... 1731

H. Lucia Hansdr......................................... 1740

Son Anders................................................. 1761

dr Jnger..................................................... 1764

dr Helena................................................... 1767

Son Pehr.................................................... 1770

dr Sigrid..................................................... 1775

dr Jngeborg................................................ 1777

 

Häst, Torp

Enkan Angierd Pehrsdr, död 4 Feb 88....... 1709

Mågen Olof Olsson..................................... obek

H. Helena Olsd........................................... 1756

dr Anna...................................................... 1786

 

Stora Sörby

1. Berndt Olsson........................................ 1721

H. Anna Svensdr........................................ 1723

Son Sven.................................................... 1749

 

(Sid. 10.)

 

Son Hans.................................................... 1754 blinde

S. Anders.................................................... 1760    "

 

2. Bernt Pehrsson...................................... 1739

H. Regina Bengtsdr.................................... 1743

dr Annica Pehrsdr [sic!].............................. 1763

Son Pehr Berntsson................................... 1768

Son Bengt.................................................. 1777

dr Anna Xstina........................................... 1779

Son Peter.................................................... 1785

 

Lilla Sörby

1. Jnge Pehrsson........................................ 1751

H. HelgiaEricsdr......................................... 1752

Son Pehr.................................................... 1781

Son Olof..................................................... 1786

Enkan Borta Jonsdr, död 87...................... 1715

Son Xstian.................................................. 1753

 

2. Johannes Olsson.................................... 1762

H. Annica Torbjörnsdr................................ 1755

St[yv] Son Eric Berndtsson......................... 1766

St[yv] dott. Olug Sörensdr.......................... 1777

dr Olena..................................................... 1782

dr Mareth................................................... 1785

Son Peter, d. 25 Apr. ................................. 1787

dr Helena................................................... 1789 död

 

Efja

1. Relf Clementsson................................... 1742

H. Regina Relfsdr....................................... 1749

dr Xstina.................................................... 1774

Son Relf...................................................... 1777

dr Anna...................................................... 1780

Son Johannes............................................ 1783

Son Berndt................................................. 1787

Enkan Regina Olsdr, död........................... 1711

 

2. Pehr Matthisson..................................... 1742

H. Mareth Berndtdr.................................... 1749

 

Örn Torp

1. Jon Relfsson........................................... 1742

H. Jngeborg Jngemarsdr............................ 1743

dr Kirstin.................................................... 1767

dr Jnger..................................................... 1772

Son Relf...................................................... 1775

 

(Sid. 11.)

 

Dr Anna...................................................... 1779

dr Annika................................................... 1783

dr Xstina.................................................... 1786

 

2. Enkan Annika Nilsdr.............................. 1733

dr Anna gift Jon Andersson

son Niklas/Lars 1789 ................................ 1758

 

 

3. Jöran Jönsson........................................ 1755

H. Mareth Jngesdr..................................... 1746

Son Jon...................................................... 1779

dr Jnger..................................................... 1783

dr Annica, död 88 d. 3 Sept. ...................... 1786

Son Nils...................................................... 1789

 

Rönnetangen

T. Lars Olsson ............................................ 1748

H. Mareth Jonsdr....................................... 1764

dr Elin........................................................ 1786

 

2. Jacob Svensson ..................................... obek

H. Mareth Andersdr................................... 1757

 

Efjas Mällby Strand

Eric Gullbrandsson, död d. 21 maji 87....... 1762

H. Elin Jönsdr............................................ 1761

dr Greta...................................................... 1784

son Jönd.................................................... 1786

Flickan Jngied ifrå Kalfvedrag.................... 1770

 

Mällby

1. Matthis Pehrsson................................... 1742

H. Greta Mathisdr...................................... 1739

Son Eric...................................................... 1767

dr Jnger..................................................... 1771

dr Petronella............................................... 1773

Son Anders................................................. 1775

 

2. Johannes Jonasson............................... 1758

H. Anna Andersdotter................................ 1755

Dr Regina................................................... 1778

Son Jonas.................................................. 1780

Dr Mareth................................................... 1782

Son Anders................................................. 1785

Dr Xstina, död 22 oct 88............................ 1787

Son Christian, [...]...................................... 1789

flytt till Hisingen, Torslanda

 

 

Myggenäs

Klockaren Simon Clementsson.................. 1758

H. Maria Andersdotter................................ 1762

dr Catharina............................................... 1785

Brod Oluf, drunknat d. 9 maji 88............... 1770

 

(Sid. 12.)

 

Son Andreas............................................... 1787

 

Myggenäs

Enkan Regina Olsdr, gift med Lars

Hänningsson.............................................. 1753

Son Olof..................................................... 1774

dr Xstina.................................................... 1776

dr Annica.................................................... 1882

dr Börta...................................................... 1789 [tvilling]

dr Peternella............................................... 1789 [tvilling]

 

Enkan Karin Olsdr..................................... 1712

Dess Son Oluf............................................ 1756

Dott:r Britta................................................ 1750

 

3. Jon Pehrsson......................................... 1730

H. Mareth Trulsdr....................................... 1743

Son Pehr, Se Häggvall vid pag. 37.............. 1761

dr Jngeborg................................................ 1766

Son Oluf..................................................... 1769

Son Erik..................................................... 1772

Son Anders................................................. 1774

Son Jonas.................................................. 1776

dr Elsa........................................................ 1779

dr Anna...................................................... 1781

Son Bernt................................................... 1784

dr Catarina, död i april 87.......................... 1786

 

4. Oluf Jonsson.......................................... 1750

H. Anna Olsdr............................................ 1756

Son Jon...................................................... 1784

dr Elin........................................................ 1786

Son Oluf, d. 26 mars.................................. 1788

Enkan Jngrid Larsdr.................................. 1723

dr Börta...................................................... 1760

 

5. Helgie Hansson...................................... 1761

H. Jngeborg Clementsdr............................ 1746

dr Regina (dotter till Berndt?).................... 1773

Son Xstian (son till Berndt)........................ 1776

Son Anders (son till Berndt)....................... 1784

Berndt Helgesson (döde 1790 d. 30 mars). 1787

 

6. Pehr Nilsson........................................... 1761

H. Anna Berndtsdr..................................... 1770

dr Elsa........................................................ 1785

 

(Sid. 13.)

 

Möggenäs hus

Anders Larsson.......................................... 1731

H. Anna Larsdotter..................................... 1727

 

Stockholm, torp

Eskil Eskilsson........................................... 1732

H. Mareth Olsdr......................................... 1730

Son Eskil.................................................... 1757

Son Olof..................................................... 1768

Son Anders................................................. 1770

dr Elin........................................................ 1765

 

Rotebåtsman Sven Grén, död [Crona]........ obek

H. Börta Eskilsdr........................................ 1758

Son Anders, d. 11 oct. ............................... 1787

 

Saltholmen

1. Jon Olsson, död i Jan 87....................... 1717

H. Kristin Eriksdr, död Maj 89................... 1740

dr Jnger..................................................... 1766

Son Eric, blef soldat i Crona....................... 1768

Son Mathis................................................. 1771

Son Berndt................................................. 1775

dr Xstina.................................................... 1781

 

2. Helgie Olsson......................................... 1745

H. Anna Trulsdr, död.................................. 1746

dr Elsa........................................................ 1771

Son Oluf..................................................... 1774

Son Elias.................................................... 1777

Dr Börta..................................................... 1780

dr Annica.................................................... 1782

Son Johannes, död 88............................... 1785

 

Lilla Brattö

Hans Hansson............................................ -

Jngeborg Jonsdr........................................ 1755

Son Hans.................................................... -

 

Rörviken, Trankok

Tunnebind[aren] Mäst[er] J. Rundqvist...... obekant

H. Madame Xstina Smedberg..................... obekant

Son Xstopher............................................. 1779

Son Bengt.................................................. 1781

 

Tunnebindare och arbetsfolk flytta nu til, nu ifrån. Men se Tilökningarne p. 32.

 

(Sid. 14.)

 

Häggvall

1. Hans Helgesson...................................... 1736

H. Elin Pehrsdr........................................... 1736

Son Johan.................................................. 1763

Son Olof..................................................... 1765

Son Anders................................................. 1770

Son Hans.................................................... 1775

Sohn Pehr.................................................. 1781

dr Regina, se Berga.................................... 1764

dr Anna...................................................... 1767

dr Elsa........................................................ 1772

 

2. Oluf Jonsson.......................................... 1752

H. Anna Pehrsdr......................................... 1752

dr Anna...................................................... 1779

Son Jon...................................................... 1781

dr Petronella............................................... 1784

dr Börta...................................................... 1787

 

3. Oluf Esbjörnsson.................................... 1720

H. Anna Clementsdr................................... 1739

dr Elin (gift med And. Larsson i Kihl. Se sidst

Registret pag 37.

dr Anna (hennes man Christian från [...]).. 1769

dr Kirstin.................................................... 1771

Son Xstian.................................................. 1783

 

4. Nils Mathisson........................................ 1763

H. Jngeborg Pehrsdr.................................. 1768

Enkan Anna Nilsdr..................................... 1722

 

5. Nils Rassmusson.................................... 1747

H. Greta Mathisdr...................................... 1753

dr Elin........................................................ 1776

dr Anna...................................................... 1779

Son Matthis................................................ 1786

 

6. Pehr Jonsson se p. 37............................ 1761

Hust, Gurin Gregersdr............................... 1760

dr Sigrid..................................................... 1779

Son Relf, död.............................................. 1786

 

7. Anders Gunnarsson............................... 1730

H. Mareth Helgiesdr................................... 1727

 

(Sid. 15.)

 

Son Olof Andersson.................................... 1755

H. Åsa Andersdr......................................... 1756

Deras Son Anders...................................... 1778

Son Hans.................................................... 1781

dot Mareth.................................................. 1785

Son Andreas............................................... 1783

Son Peter.................................................... [1787]

Son Pehr? ..................................................

 

Munkebacken

1. Båtsman Olof Röd, död........................... obekant

H. Elsa Andersdr........................................ obekant

Son Oluf..................................................... 1776

 

2. Enkan Karin Nilsdr, död 89 d. 17 mars.. 1733

Son Clement, tvilling

dr Jngeborg, tvilling................................... 1774

Syster dr Anna ifrå Kalfvedrag.................... 1777

Syster Sohn Nils ifrå Kalfvedrag................. 1773

 

Afsked Soldat. N. Hagelsten....................... 1708

H. Jngeborg Pehrsdr.................................. obek

dr Britta...................................................... 1772

Son Pehr.................................................... 1778

dr Sigrid..................................................... 1781

   dessa äro derifrån

 

Buhalla

Anders Olsson............................................ 1750

Hust. Kirstin Larsdr. ................................. obek

 

Båtsman Nils Fager.................................... obekant

H. Anna Andersdr...................................... obetant

dr Elsa........................................................ 1786

Son Anders, död 88.................................... 1788

 

Nedre Bråland

1. Pigan Gurun Pehrsdr, gift...................... 1759

Broder Berndt Pehrsson............................. 1762

dito Lars Pehrsson...................................... 1765

 

2. Anders Nilsson....................................... 1743

H. Margareta Jerpsdr................................. 1745

Son Jon...................................................... 1772

dr Xstina.................................................... 1778

dr Anna...................................................... 1781

Son Nils...................................................... 1784

Son Berndt................................................. 1788

 

3. Henning Jacobsson................................ 1722

H. Agnis Anderdr........................................ 1722

Son Jacob................................................... 1758

Son Anders................................................. 1760

Son Lars, se Öf. Fjelebro............................

 

(Sid. 16.)

 

Dottern Annica........................................... 1751

 

3. Eric Jacobsson....................................... 1724

H. Börta Andersdotter................................ 1722

Son Anders................................................. 1757

H. Ingierd Xstensdr

dr Anna. Se under Fjälebro........................ 1762

 

Uteby

Oluf Pehrsson............................................. 1731

Inger Månsdr.............................................. 1736

Son Jacob, gift til Tångeröd........................ 1754

Son Anders................................................. 1763

Son Hans.................................................... 1772

Sonen Sven................................................ 1774

dr Anna...................................................... 1777

dr Olena..................................................... 1788

 

Oluf Andersson.......................................... 1735

H. Annica Olsdr.......................................... 1751

dr Xstina.................................................... 1779

dr Greta...................................................... 1782

dr Sigrid..................................................... 1785

dr Olena..................................................... 1780

 

Tredje roten

 

Hammar

Enkan Kirstin Nilsdr.................................. 1739

dr Greta...................................................... 1769

Son Jon...................................................... 1773

Sonen Berndt och

dr Anna tvillingar....................................... 1776

 

2. Ingemar Gunnarsson............................. 1738

H. Elin Larsdr............................................. 1746

dr Barbro.................................................... 1766

dr Greta...................................................... 1769

Son Nils...................................................... 1774

Son Lars..................................................... 1781

Son Andreas............................................... 1789

 

(Sid. 17.)

 

Son Hans ................................................... 1785

 

Hammars Hus

Lars Olsson................................................ 1737

H. Cathar. Larsdr....................................... 1726

 

Oluf Back, avsked Båtsman........................ 1731

H. Sara Helgesdr........................................ 1731

Bo nu på Höviksnäs

 

Tångeröd

1. Lars Bengtsson....................................... 1738

H. Elsa Johansdr........................................ 1752

dr Anna...................................................... 1779

Son Bernt................................................... 1781

Son Johan.................................................. 1784

Son Jonas.................................................. 1787

 

2. Oluf Berndtsson..................................... 1743

H. Kirstin Torbjörnsdr................................ 1751

Son Anders................................................. 1774

Son Xstian, död 89 i Decem....................... 1776

Son Berndt................................................. 1779

Son Andreas............................................... 1784

 

3. Torkel Olsson......................................... 1735

H. Xstina Alfsdr, död d. 18 Nov 87.............. 1737

dr Kirstin, gift til [Tångeröd?]..................... 1765

dr Anna, döde 1789 i Decem. .................... 1769

dr Annica.................................................... 1772

dr Olena..................................................... 1775

dr Maret..................................................... 1781

 

4. Jacob Olsson, se Uteby

Enk. Jnger Alfsdr....................................... 1755

Anna........................................................... 1774

Olena.......................................................... 1777

Johannes................................................... 1783

Xstina......................................................... 1787

 

Rödalen, Torp

Enkan Börta Bryngelsdr............................. 1717

Mågen Oluf Olsson..................................... 1755

Hust. Maria Nilsdr...................................... 1756

Son Anders................................................. 1779

dr Anna...................................................... 1781

Son Nils...................................................... 1784

Son Berndt................................................. 1787

 

(Sid 18.)

 

Klefva

1. Lars Olsson............................................ 1730

H. Börta Berntsdr....................................... 1741

dr Brita....................................................... 1768

Son Christian............................................. 1771

Son Pehr.................................................... 1775

Son Anders................................................. 1778

dr Jngeborg................................................ 1781

Son Berndt................................................. 1782

 

2) Olof Johansson...................................... 1750

H. Rangela Nilsdr....................................... 1743

st. son Berndt............................................. 1769

st. dr Kirstin............................................... 1772

Son Peter.................................................... 1783

dr Jnger..................................................... 1785

son Johan.................................................. 1788

 

Hövik

1) Hans Pehrsson....................................... 1738

H. Regina Pehrsdr...................................... 1744

dr Sigrid..................................................... 1779

Son Anders................................................. 1786

dr Anna...................................................... 1789

 

2) Hans Jacobsson..................................... 1748

H. Elin Olsdr.............................................. 1756

dr Elin........................................................ 1779

dr Anna dr Elsa 1789................................. 1783

Syst. Kirstin Jacobsdr, se Låka.................. 1759

 

3) Pehr Jacobsson...................................... 1745

H. Gurin Jacobsdr...................................... 1750

dr Anna...................................................... 1778

dr Jngeborg................................................ 1782

dr Greta...................................................... 1785

Syst Anna Jacobsdr.................................... 1766

 

Höviksnäs

1) Anders Olsson........................................ 1756

H. Borta Andersdr...................................... 1751

dr Johanna................................................. 1780

Son Olof..................................................... 1783

dr Britta...................................................... 1786

 

2) Pehr Pehrsson, död 87........................... 1764

H. Mareth Larsdr........................................ 1747

 

(Sid. 19.)

 

Son Anders................................................. 1786

Son Xstian, mannens stifbarn.................... 1780

dr Jngeborg................................................ 1782

Bådas Stifbarn som är borta

Christian.................................................... 1763

Johannes................................................... 1766

Anders........................................................ 1775

Margaretha................................................. 1776

 

3) Thore Pehrsson...................................... obekant

H. Mareth Ericsdr....................................... obekant

Son Berndt................................................. 1776

Son Peter.................................................... 1780

Son Johannes............................................ 1782

Son Lars..................................................... 1785

 

4) Jöns Ericson........................................... 1740

H. Anna Jörandr........................................ obek.

St. dr Anna Andersdr................................. 1771

dr Elsa........................................................ 1773

dr Xtina...................................................... 1775

Son Anders................................................. 1778

dr Jnger, död 1783..................................... 1783

dr Jngrid, död............................................ 1785

Son Johannes, dödde d 7 oct..................... 1788

dr Jnger..................................................... 1789

 

5) Enkan Amborg Olsdr.............................. 1738

Son Oluf..................................................... 1764

Son Johannes............................................ 1772

dr Anna...................................................... 1776

 

6) Tunnebind:n Oluf Malmgren.................. obekant

H. A. Mar. Dandanell.................................. obekant

 

7) Bryngel Jönsson.................................... obekant

H. Rangela Olsdr........................................ 1746

Son Jöns.................................................... 1777

dr Greta...................................................... 1781

Son Peter.................................................... 1783

Son Anders................................................. 1785

Margareta................................................... 1788

 

8) Berndt Nilsson....................................... 1737

H. Helena Clementsdr................................ 1738

dr Jnger..................................................... 1772

dr Kristin.................................................... 1777

dr Xstina.................................................... 1767

 

9) Anders Jonsson...................................... 1749

H. Nicella Olsdotter.................................... 1757

 

Sid. 20.)

 

dr Anna Britta............................................ 1783

Son Johannes............................................ 1785

S. Carl........................................................ 1789

 

Höviksnäs

10) Anders Olsson...................................... obekant

H. Karin Ericsdr......................................... 1759

Son Jacob................................................... 1782

Son Anders, d. 88 d. 26 Sept ....................  1784

dr Xstina.................................................... 1788

 

11) Oluf Trulsson........................................ 1758

H. Gunilla Månsdr...................................... obek

dr Elsa........................................................ 1784

Son Anders................................................. 1789

 

12) Rassmus Olsson................................... obek.

H. Greta Andersdr...................................... 1762

Son Olof..................................................... 1785

dr Brita  d. 23 febr. ....................................  1788

 

13. Paul Larsson......................................... obek.

H. Anna Arfvidsdr....................................... 1739

st[yv] son Nils Pehrsson.............................. 1770

son Lars...................................................... 1783

 

14. Lars Jonsson........................................ 1752

H. Margareta Eriksdr.................................. 1756

 

15. Oluf Jansson........................................ 1758

H. Anna Jonsdr.......................................... 1760

dr Anna...................................................... 1787

 

NB 16. Mandelberg....................................

Hust Marit Olsdr........................................

Vide pag. 27.

 

17. Bengt Jönsson.....................................

Pag 28 Millanröd?

 

Låka

Bokhollaren Herr C. F. Belin...................... obekant

Belin drunknad d. 5 Jan 88

H. Mad. Sara Elis:t Lund............................ obekant

dr Xstina Catharina.................................... 1787

NB dessa har flyttat till Uddevalla.

 

Tunnebindare och Arbetsfolk flytta nu til, nu ifrån. Se Tilökningen, pag. 32.

 

1) Hindric Rassmusson.............................. 1736

H. Ingeborg Olsdr, döde i aug. 1790........... 1746

Son Rassmus.............................................. 1770

Son Nils...................................................... 1774

 

Enkoman Arfvid Näbb, döde i sept 1790.... 1710

 

2) Anders Svanberg.................................... obek

H. Gunilla Larsdr (död)............................... 1722

NB dess syster Elin

 

Borgström

3) Oluf Larsson........................................... 1758

H. Johanna Jonsdr.................................... 1744

dr Johanna, född på Oroust 14 år gl..........

Son Carl..................................................... 1773

dr Inger...................................................... 1779

Son Andreas............................................... 1786

 

Enkan Kirstin............................................. obekant

 

Oluf på Berget

4) Lars [...]son............................................. 1756

H. Xstina Jacobsdr..................................... 1759

Son Johannes............................................ 1788

Son Anders................................................. 1789

 

Se tillökningen pag. 31

 

Björkås

1) Oluf Arfvidsson....................................... 1741

H. Anna Xstensdr....................................... 1749

S. Xstian..................................................... 1773

S. Mathis.................................................... 1775

dr Elsa........................................................ 1779

dr Mareth................................................... 1782

Son Anders  (död)....................................... 1784

 

2) Enkan Borta Olsdr................................. 1743

Son Anders................................................. 1770

Son Pehr.................................................... 1777

Son Xstian.................................................. 1780

dr Olena..................................................... 1774

 

Krommeröd

1) Bernt Ericsson........................................ 1760

H. Xstina Berndtsdr................................... 1765

dr Mareth (död i jan 88)............................. 1787

dr Maret?.................................................... 1789

 

2) Anders Ericson....................................... 1747

H. Hedvig Henningsdr................................ 1756

Son Eric...................................................... 1781

Son Anders................................................. 1782

dr Mareth................................................... 1784

Son Hans.................................................... 1787

dr Annika................................................... 1789

 

Sid. 22.)

 

Krommeröds hus

1) Berndt Andersson.................................. 1757

H. Annica Berndtsdr.................................. 1766

dr Anna  d 12 nov död 89 ..........................  1787

 

2) Enkan Jngrid Bryngelsdr....................... 1729

Son Jon Andersson.................................... 1751

Son Oluf..................................................... 1768

 

3) Anders Andersson.................................. 1736

H. Greta Jngesdr........................................ 1757

Son Anders................................................. 1785

dr Jnger..................................................... 1787

 

Berga

1) Lars Olsson (död 6 juni 87).................... 1709

Son Anders Larsson................................... 1752

H. Kirstin Knutsdr...................................... obek

dr Kirstin.................................................... 1786

Son Lars..................................................... 1788

son Oluf Larsson........................................ 1759

H. Regina Hansdr....................................... 1764

son Lars...................................................... 1788

Dr Börta gift till Curlanda.......................... 1762

 

2) Rassmus Andersson döde 1790 d 5 Junij......... 1714

Son Anders................................................. 1749

H. Jngeborg Jonsdr.................................... 1752

dr Jngeborg................................................ 1780

Son Jon...................................................... 1785

dr Elin........................................................ 1789

NB [dr Klement?]

 

3) Oluf Larsson........................................... 1714

H. Kirstin Clementsdr................................ 1744

Son Lars..................................................... 1769

 

Bergas Strand, Trankok

1) Bokholl. Herr Nathanael Hedenberg...... 1748

H. Xstina Svart........................................... 1760

Son Johannes............................................ 1781

dr Maria...................................................... 1783

dr Catharina............................................... 1785

dr Xstina.................................................... 1786

dr Anna Britta............................................ 1788

Jungfru Johanna Svart.............................. 1733

Svärmodern Catharina Hallberg................. 1721

 

Tunnebindare och arbetsfolk flytta nu til, nu ifrån

(Se Tilökningen pag. 37).

 

Sid. 23.)

 

2) Jonas Andersson.................................... 1746

H. Regina Olsdr.......................................... 1751

dr Börta...................................................... 1771

Son Lars..................................................... 1774

dr Jnger..................................................... 1777

dr Xstina.................................................... 1780

dr Olena..................................................... 1783

Son Hans.................................................... 1786

dr Anna...................................................... 1788

 

Lind

1) Christian Andersson.............................. 1747

H. Kirstin Tollesdr...................................... 1749

Son Anders................................................. 1779

Son Eric...................................................... 1780

dr Börta...................................................... 1782

dr Anna...................................................... 1786

 

2) Helgie Andersson................................... 1749

H. Gunilla Jonsdr....................................... obek

dr Börta...................................................... 1785

Son Anders................................................. 1786

dr Anna .....................................................  1789

Brodr Helgie den äldre............................... 1739

 

Rörvik

1) And Bryngelsson.................................... 1717

H. Xstina Andersdr..................................... 1741

dr Anna...................................................... 1770

flyt til Stenung och gift med  And Olsson

Broder Tolle Bryngelsson........................... 1730

 

2) Enkan Karin Jönsdr............................... 1751

gift med Anders Olsson

dr Jngeborg................................................ 1776

Son Jöns.................................................... 1773

dr Greta...................................................... 1782

Son Eric...................................................... 1789

Svägerska Sigrid Rassmusdr  död.............. 1727

 

Balkeröd

1) Jon Rassmusson, död............................ 1721

H. Jngeborg Månsdr, död 87...................... 1721

Son Anders, är under Åsen........................ 1748

 

1) Son Oluf, hustru Anna se Spjer [...]....... 1755

dr Mareth, död 88...................................... 1752

dr Anna, gift åt Indland till Groland........... 1759

dr Xstina död 89......................................... 1759

dr Jngeborg, född och död 88..................... 1788

 

Sid. 24.)

 

2) Hans Nilsson.......................................... 1744

H. Börta Nilsdr........................................... 1743

dr Annica.................................................... 1770

dr Kirstin.................................................... 1773

Son Nils...................................................... 1782

 

Balkeröds hus

1) Pehr Xstensson...................................... 1728

H. Olug Håkansdr...................................... 1722

dr Kirstin, gift med Magnus Sellb. ............  1757

dr Karin, son Hans 1789............................ 1759

 

2) Eskil på Lierna

H. Börta Bengtsdr, död 89

 

Svanvik Östra g[ården]

11) Enkan Sigrid Bryngelsdr...................... 1726

Son Nils, hust. Anna Jönsdr, son Anders

26 feb 87.................................................... 1753

Son Berndt................................................. 1756

anhörig Britta Petersdr............................... (1775)

 

2) Elin Jönsdr............................................. 1733

Son Jon...................................................... 1764

Son Relf...................................................... 1766

Son Peter.................................................... 1769

 

Svanvik Sörg[ården]

1) Christen Helgesson................................ 1741

Son Jerp, hust Maria Johansdr, se Räfsal, son

Johan Jerpsson 1788................................. 1759

Son Lars..................................................... 1765

H. Gurin..................................................... 1769

Son Olof d 5 jan död................................... 1788

 

2) Relf Jonsson........................................... 1746

H. Anna Clementsdr................................... 1760

dr Jngeborg................................................ 1784

son Christian.............................................. 1788

 

3) Erik Jonsson.......................................... 1749

 

4) Jacob Svensson

H. Anna Ericsdr  se Kihl

 

Svanvik Norg[gård]

1) Berndt Börgesson, död........................... 1732

H. Kirstin Jacobsdr, död 11 dec 87............ 1711

Jacob Svensson.......................................... 1756

Hust. Anna Ericsdr..................................... 1768

 

2) Ole Olsson.............................................. obekant

Hust. Gurin Xstensdr.................................

Son Olle..................................................... 1788

 

(Sid. 25.)

 

2) Anders Nilsson....................................... 1740

Hust. Anna Rasmusdr................................ 1737

Son Nils...................................................... 1765

 

3) Oluf Nilsson............................................ 1740

H. Annica Nilsdr......................................... 1749

dr Jngeborg................................................ 1775

dr Marith.................................................... 1779

dr Nicella.................................................... 1782

 

4) Jon Nilsson............................................ 1744

Se Tönsäng

 

Munkerholm, Torp

Oluf Edertsson........................................... 1719

H. Börta Nilsdr........................................... 1725

Son Nils...................................................... 1758

Son Lars..................................................... 1765

 

Billeråsen

Ol. Torkilsson............................................. obekant

Hustru Kirstin Jonsdr................................ obekant

Son Berndt................................................. obekant

Son Pehr.................................................... 1788

 

Tönsäng

1) Jon Nilsson, Se Svanvik Norgd............... 1744

H. Sigrid Svensdr....................................... -

Son Christen Olsson.................................. -

Son............................................................. -

Son............................................................. -

Son Oluf Jonsson....................................... 1784

Son Nils, död.............................................. 1786

dr Marg., död

 

2) Rasmus Olsson....................................... 1739

H. Elin Jonsdr............................................ 1746

Son Jon...................................................... 1773

dr Jngeborg................................................ 1776

Son Oluf..................................................... 1779

Son Johannes............................................ 1788

 

3) Johannes Fridricsson............................. 1761

H. Regina Olsdr.......................................... 1755

dr Olena..................................................... 1777

dr Britta...................................................... 1781

 

(Sid. 26.)

 

dr Anna, död 29 April 88............................ 1788

dr Jngeborg................................................ 1789

 

4: Roten

 

Habborsby

1. Pehr Håkansson..................................... 1726

H. Anna Helgesdr.......................................

 

2. Christian Jacobsson............................... 1749

H. Regina Andersdr.................................... 1746

dr Jngeborg................................................ 1768

Son Jacob................................................... 1774

Son Andreas, döde d 15 Jan 82................. 1777

dr Margaretha............................................ 1785

 

3. Oluf Andersson...................................... 1744

H. Kirstin Björnsdr..................................... 1741

Son Berndt................................................. 1771

Son Eric...................................................... 1774

Son Berndt................................................. 1775

Son Relf...................................................... 1777

dr Elsa........................................................ 1780

dr Annica.................................................... 1782

 

4. Jon Andersson....................................... 1753

H. Anna Rassmusdr................................... 1761

Son Anders, död d 3 No 88 ........................  1785

dr Mareth................................................... 1787

Son Anders................................................. 1789

 

5. Ivar Ellertsson......................................... 1728

H. Jngebor Jonsdr, döde 88 15 dec ..........  1726

Son Oluf Thoresson.................................... 1753

Son Thore Jvarsson.................................... 1759

Son Jonas.................................................. 1762

dr Anna och

dr Xstina, tvillingar..................................... 1765

 

(Sid. 27.)

 

Habborsby

6. Anders Thoresson................................... 1750

H. Jngeborg Håkansdr............................... -

dr Kirstin

Son Peter, Hans Tollessons barn födde i Stenk. S.

dr Sigrid.....................................................

dr Helena................................................... 1779

 

7. Jon Thoresson........................................ 1747

H. Sigrid Helgiesdr..................................... 1748

Son Anders................................................. 1782

 

8. Anders Tollesson.................................... 1715

Kirstin Olsdr............................................... -

dr Elin........................................................ 1779

 

Kåtorp Torp

Oluf Svensson............................................ -

H. Kirstin Håkansdr................................... -

dr Johanna................................................. 1783

dr Greta...................................................... 1786

 

Spjerr

Berndt Andersson, död.............................. 1737

H. Annica Jonsdr....................................... 1742

dr Anna, flyttat til Balkeröd........................ 1767

dr Elsa........................................................ 1775

Son Andreas............................................... 1777

Son Berndt................................................. 1780

 

Backehuset, Torp

Lars Nilsson................................................ -

H. Karin Nilsdr...........................................

Son Nils...................................................... 1779

Son Oluf..................................................... 1786

 

Rösseberget

Carl Magnus Mandelberg...........................

dr Jnger Son Emanuel födde anorstädes ålder obekant

dessa bo nu på Höviksnäs

Se Herr Prosten Torens [...] 1786

 

(Sid 28.)

 

Wästerröd

1. Oluf Pehrsson......................................... 1747

H. Börta Pehrsdr........................................ 1751

Son Oluf..................................................... 1770

Son Pehr.................................................... 1772

Son Hans.................................................... 1775

dr Anna...................................................... 1781

Son Peter, döde 88 d 22 Dec...................... 1785

dr Anna Britta............................................ 1787

 

2. Enkan Anna Berndtsdr.......................... 1740

Son Anders................................................. 1765

Son Xstian.................................................. 1767

 

Enkan Kerstin är döde 89 Dec

 

Wästerröds hus

Mårten Olsson............................................ 1751

H. Kirstin Jfvarsdr...................................... 1759

Son Oluf..................................................... 1778

dr Jnger..................................................... 1780

Son Daniel................................................. 1782

dr Anna...................................................... 1786

 

Lilla Röd

Lars Svensson............................................ 1734

H. Gunilla Jönsdr....................................... 1734

dr Jnger..................................................... 1775

dr Catharina............................................... 1777

 

Mågen Bengt Jonsson................................

H. Greta Larsdr.......................................... 1766

Son Johannes............................................ 1785

Son Lars död.............................................. 1787

Son Lars..................................................... 1789

Nu på Höviksnäs

 

Millanröd

1. Jon Olsson............................................. 1730

H. Cecilia Jönsdr........................................ 1774

dr Åsa......................................................... 1768

Son Jonas.................................................. 1771

Son Bernt................................................... 1775

Son Oluf..................................................... 1778

Son Anders................................................. 1785

dr Jnger..................................................... 1788

 

2. Sven Andersson...................................... 1730

H. Jngeborg Olsdr...................................... 1734

Son Anders Berntsson............................... 1767

 

(Sid. 29.)

 

dr Jnger Svensdr........................................ 1776

 

 

En backstuga

Enkan Anna Rasmusdr.............................. 1747

dr Kirstin, krympling. ................................  obek

dr Anna...................................................... 1777

 

NB Här vistas afsk. Båtsman Xsten Timmerman

(1740)......................................................... obekant

H. Maria Mårtensdr  (1741)........................ obekant

Son Xstian född i Klöfvedals S.................... 1773

dr Johanna på Sundsby............................. 1768

Son Jonas i Klöfvedals Sochen................... 1781

Desse äro nu 1787 på Carlstorp.

 

Österröd

Anders Andersson...................................... 1720

H. Kirstin Helgesdr..................................... 1728

Son Helgie.................................................. 1755

Son Oluf..................................................... 1764

Son Hans.................................................... 1766

 

Kråkedal

Comministern Lars Anderstén

 död 1788 d. 10 oct ....................................  1717

H. Cathar. Maria Bundi.............................. 1728

pigan Enkan Börta Jerpsdr döde d

26 Marti 89................................................. 1715

Son Lars Hansson, död.............................. 1757

dr Mareth, gift till Orust............................. 1753

dräng Johan Eriksson................................ 1766

dräng Jacob, flyt til [...]..............................

Pigan Regina, til Apelgården......................

 

Apleröd

1) Anders Helgesson................................... 1735

H. Annica Jöransdr.................................... 1741

dr Jnger, gift til Röd................................... 1768

dr Helena................................................... 1771

dr Anna...................................................... 1778

 

2) Oluf  Pehrsson........................................ 1754

H. Börta Jacobsdr....................................... 1751

Son Jacob................................................... 1777

 

(Sid. 30.)

 

dr Helena................................................... 1780

dr Christian................................................ 1788

Enkmannen Pehr Heljesson....................... 1723

 

Kalekärr

Oluf Larsson............................................... 1701

H. Anna Johansdr...................................... 1736

dr Olug....................................................... 1762

Son Lars..................................................... 1765

Son Johannes............................................ 1778

 

Grinden, Torp

Berndt Torstensson.................................... 1737

H. Gunilla Bangsesdr, död......................... 1742

dr Olug....................................................... 1768

dr Kirstin.................................................... 1769

dr Elsa........................................................ 1774

Son Berndt................................................. 1776

Son Jon...................................................... 1771

dr Magdalena............................................. 1785

 

Giäluf

1) Eric Andersson....................................... 1745

Hustru Mareth Nilsdr, döde d 30 Dec 1788 1755

dr Elsa........................................................ 1775

dr Elin, död................................................ 1777

dr Jnger..................................................... 1781

Son Anders................................................. 1786

Son Nils...................................................... 1788

 

2) Lars Ericson........................................... 1744

H. Jngeborg Andersdr, död 89................... 1748

 

Styrdalen

Jerp Helgesson........................................... 1752

H. Anna Olsdr............................................ 1757

Son Anders................................................. 1783

Son Helgie.................................................. 1786

Son Oluf..................................................... 1789

 

Bräcke

Oluf Bangseson.......................................... 1734

H. Cecilia Olsdr.......................................... -

Son Berndt................................................. 1781

dr Greta...................................................... 1783

dr Elin, död d 13 Dec 88............................ 1787

 

Sid 29/31

Drängen Anders Jonsson........................... 1755

 

2) Berndt Bangsesson................................ 1751

H. Anna Berndtsson................................... -

Son Berndt................................................. 1789

dr Elin, död 88 d 14 Dec............................ 1781

dr Elsa........................................................ 1784

 

Hanekullen

Per Jonsson................................................ 1711

H. Anna Larsdotter..................................... -

Son Berndt................................................. 1778

Son Jon...................................................... 1781

Son Matthis................................................ 1786

desse äro flytta till Orust

 

Furusäter

1) Sven Andersson...................................... 1729

H. Börta Jacobsdr....................................... 1719

dr Sigrid..................................................... 1764

 

2) Oluf Alfsson............................................ 1744

H. Kirstin Berndtsdr................................... 1746

dr Anna...................................................... 1772

dr Britta...................................................... 1774

dr Jngeborg................................................ 1776

dr Greta...................................................... 1778

dr Annica.................................................... 1781

Son Oluf..................................................... 1785

dr Börta...................................................... 1788

 

Häller

Anders Engelbrechtsson............................ 1760

H. Kirstin Andersdr.................................... 1757

Son Eric...................................................... 1787

Son Anders, död i Jan 89........................... 1788

 

Mölnefossa

1) Alf Olsson............................................... 1738

H. Anna Bengtsdr....................................... 1748

dr Borta...................................................... 1772

dr Olug....................................................... 1776

 

Enk Karin Håkansdr.................................. 1720

 

s. 32

Jon Pehrsson............................................. 1743

H. Karin Andersdr......................................

dr Kirstin.................................................... 1783

Son Peter.................................................... 1785

dr Anna...................................................... 1787

 

3) Berndt Toresson..................................... 1756

H. Sigrid Nilsdr........................................... 1742

 

Tilökningar

1. Vid Rörwiken (pag. 13)

Tunnebind. Gesell Xstian Höjer................. 1738

do Olaus Smedberg (derifrån).................... 1758

do Eric Ryberg (derifrån)............................ 1746

 

2. Låka (pag. 20)

Tunnebind. Gesäll. Eric Ryberg................. 1746

Hust. Fredrica Bäckström...........................

Son Eric Magnus (död)............................... 1785

dr Maria Elisabet........................................ 1786

S. Bengt, döde d 16 Dec 88........................ 1788

 

do Oluf Bergman........................................ 1740

H. Xstina Torup.......................................... -

Son Nicolaus.............................................. 1781

 

s. 33

 

Låka

Tunnebind Andreas Jungrén

H.

de flytta härifrån i feb 1787

Svärmodern hitkom ifrån Solberga d 1 Maj 1786,

Se deras bevis

 

Enkan Kirstin Jonasdr

inhyses hos Ol. Larsson

des dr Jnger (är borta)

 

3) Bergas Strand (pag. 22)

 

s. 34

 

4) Inhysesfolk och andra, som vistas här och der i Församlingen.

 

Afsk Soldaten Jon Persson Trygg, döde i Jan 1790

Jnger, som varit amma på Sundsby

Annica Larsdr, från Näs hus

Xster Timmerman, se pag 29

Hagelsten och Fager, se pag 15

Trädgårdsmäst. Johannes Runström med hustru

och 2ne barn (nu på Saltholmen)

dr Margareta, d 27 Juli 87......................... 1787

Son Jonas.................................................. 1789

 

5) Näs hus Oluf Larsson, död

Hustru Karin tigger

dr Regina tjenar

derifrån 

 

Lars Nilsson, Se Kihls hus, pag 8

 

s. 35

 

Förändringar

Häggvall

Anders Larsson d 2 Dec 55

H Elin Ols d 20 oct 66

dr Anna d 29 Jul 87

Son Jonas d 10 Jan 89

Ibidem

Pehr Jonsson d 16 Jan 69

H. Gurin Gregorsdr, se Häggvall

dr Greta d 3 Juni 88

 

Höviksnäs

Mandelberg

Hustr

 

Bengt Jönsson, Se Lilla Röd

Greta Larsdr på Höviks Näs

Peter Jönsson

Hustrun Christina Johansdr 88

 

Bengt Jönsson

Hustrun Greta Larsdr

Son Jöns

Son Lars..................................................... 1789

 

Höviks Näs

Jöns Pettersson

Christina Johansdr

dr Anna

 

Buhalla

Rote bådt Mannen Nils Fager

Hustrun Anna

Son Andreas född 88 död 88

dr Elsa

 

s. 38

 

Tilökningar

 

Höwiks Näs

Oluf Fridstedt

flyt åt Rörholmen

Hust Christina Larsdr

dot Soffia.................................................... 1789

 

Häggvalls Strand

inhys Swen Olsson

Hustrun

Son Berndt................................................. 1789

boende på Höviks Näs

 

Knarrudden

Jonas Marcusson obekant

flyt åt Orust, til Steningsön

H. Christina Olsdr

dr Maria...................................................... 1789

inhyses i Bakhuset Rotebåtsmannen

Johannes Back

hans hustru Annica

 

Skåbesundz Sandvik

inhyses hos sin syster

Anna Karin Marcusdr

oägta dr Jngeborg föd 89

 

 

Senast uppdaterad: 2008-01-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg