- Fotoalbum -

 
- Hans Olssons hus på Risön - (1920-talet)

Huset som Hans Olsson byggde på Risön 1895. Ladugården i förgrunden revs senare, troligen under kriget.

 

 Anna-Carin Betzen