- Byar i Klövedal -

I den här tabellen ingår alla självständiga byar och liknande i Klövedals socken. Här framgår även deras mantal och skattenatur. Skattenaturen visar om bönderna själva ägde gårdarna (skattegårdar), kronan ägde dem eller om adeln gjorde det (frälse). Vad det gäller frälsegårdarna så innebär inomsocknes frälse att gården låg under ett säteri i pastoratet, i detta fallet oftast Sundsby. Prästebolshemman är avsedda att försörja lokalt prästerskap.

Vad det gäller tidigare status så nämn där vilka år det är i källor belagt att en gård haft viss skattenatur, samt när den eventuellt friköpts till skatte, något som det i så fall kan finnas ytterligare dokument om. Av ålder betyder att skattenaturen varit densamma sedan första kända jordeboken.

 

 

Uppgifterna är hämtade ur ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VII: Ortnamnen i Tjörns härad” utgiven i Göteborg 1992.

 

Förkortningar:

Fr: Frälse

Ins. Fr: Inomsocknes frälse

Kr: Krono

Sk: Skatte

 

By

Bydel

Mantal

Tidigare status
Altarholmen

Kronoholme

Basteröd

3/4 sk

Björholmen

Fr

1697-1825 oskattlagd holme

Bö Västergård

1/3 sk

Bö Uppegård

1/1 ins fr

Bö Västergård

1/3 ins fr

2/3 sk 1659-80, 1/1 sk 1697-1719

1/1 ins fr

Sk -1719
Halsbäck

Uppegård

1/1 sk

Nedergård

1/1 ins fr

Hällene

1/1 sk

1/1 kr –1734
Härön

Fr

Adligt sk 1659-80, ins fr –1694, krsk 1694-, fr åtminstonne från 1811
Knöde

1/1 sk

Sk av ålder
Kolleröd

1/1 sk

Sk av ålder
Koön

Fr, oskattlagd

Kyrkofjäll

1/1 sk

Sk av ålder, bör dock ha varit något slags frälse på medeltiden.
Kälkerön

Skatteö

Under Kyrkofjäll 1680-1719
Köleröd

1/1 sk

Långekärr

Långekärr Västra

1/2 sk

Förmedlat från 1/1 sk 1629

Långekärr Östra

1/2 sk

Förmedlat från 1/1 sk 1629
Pilane

1/1 ins fr

Adligt skatte 1659-80, ins fr 1694-
Skaboholmen

Frälseholme, oskattlagd

Stavsundsholmen

Skatteholme

Sunna

2/3 sk

1/1 adligt sk 1659-94, 2/3 sk 1/3 kr 1694, förmedlat 1695
Surdal

Surdal Nedergård

1/1 sk

Kr 1697,1719

Surdal Uppegård

1/1 sk

Av ålder
Sältebo

1/1 kr

Ursprungligen präste- bolshemman, 1580 sk, kr åtminstonne sedan 1719.
Toröd

1/1 sk

Av ålder.
Tadås

1/1 ins fr

-1694 adligt skatte
Valsäng

Valsäng Nedergård

1/2 sk

1/1 kr –1697, 1/2 kr –1739

Valsäng Uppegård

1/2 sk

1659-80 1/1 sk

Valsäng Berget

1/4 ins fr

Tidigare 1/4 sk

Valsäng Mellangård

1/1 ins fr

1659-80 adligt sk

Södra Valsäng Nedergård

1/1 ins fr

Södra Valsäng Uppegård

1/1 ins fr

Valsängs tomt

Fr

1659-80 kr
Vik

Vik

1/4 ins fr

1659-97 1/2 kr.

Viks Ödegärde

1/3 ins fr

1659-80 sk
Ällingesröd

1/2 sk

Av ålder.
Önneröd

1/1 ins fr

1659-80 adligt sk
 

 Anders Ryberg