- Byar i Klädesholmen och Rönnäng -

I den här tabellen ingår alla självständiga gårdar i Klädesholmens och Rönnängs socknar. Här framgår även deras mantal och skattenatur. Skattenaturen visar om bönderna själva ägde gårdarna (skattegårdar), kronan ägde dem eller om adeln gjorde det (frälse).

Vad det gäller tidigare status så nämns där vilka år det är i källor belagt att en gård haft viss skattenatur, samt när den eventuellt friköpts till skatte, något som det i så fall kan finnas ytterligare dokument om.

Uppgifterna är hämtade ur ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VII: Ortnamnen i Tjörns härad” utgiven i Göteborg 1992.

Förkortningar:

Fr: Frälse

Kr: Krono

Sk: Skatte

 

Klädesholmen

Enda hemmanet här är just Klädesholmen, som alltid varit krono.

Rönnäng
By

Bydel

Mantal

Tidigare status

Bleket: se Stenkyrka

 

 

 

Bockholmen

 

Kronoholme

-1825 oskattlagd skatteholme

Bäckeviken

 

1/1 sk

Före 1697 Kastelhemman, en tid kr

L. Dyrön

 

Skatteholme

 

S. Dyrön

 

1/8 sk

1659 1/4 fr

Lilla Brattön

 

Skatteö

1665-80 kr

Getholmen

 

Kronoholme

-1825 oskattlagd skatteholme

L. Gode

 

Kronoholme

 

Hålan

 

1/2 sk

1659 Kastelhemman

Kårevik

 

 

1659-1825 sk ängsteg

Kärrsön

 

1/8 sk

1659 skatteö, tidigare kr

Risholmen

 

Kronoholme

-1825 oskattlagd skatteholme

Risön

 

Skatteö

1618-80 kr

Rönnäng

 

1/1 sk

Sk av ålder

Tjörnekalv

 

Skatteö

Före 1659 kr.

 

 Anders Ryberg