- Byar i Stenkyrka -

I den här tabellen ingår alla självständiga byar i Stenkyrka socken. Här framgår även deras mantal och skattenatur. Skattenaturen visar om bönderna själva ägde gårdarna (skattegårdar), kronan ägde dem eller om adeln gjorde det (frälse). Vad det gäller frälsegårdarna så innebär utomsocknes frälse att gården låg under ett säteri utanför socknen, i Stenkyrkas fall Sundsby. Allt utomsocknes frälsegods i Stenkyrka hörde med andra ord till Hvitfeldtska donationsstiftelsen, och räknades som gymnasiehemman. Hvitfeldtska donationsstiftelsens detaljerade arkiv om gårdarna finns för övrigt bevarat på Göteborgs Landsarkiv. Prästebolshemman är avsedda att försörja lokalt prästerskap, Kastellhemman har tidigare hört till Kastellklostret i Kungälv. Du kan läsa mer om det hos Norsk Slektshistorisk Förening.

Vad det gäller tidigare status så nämn där vilka år det är i källor belagt att en gård haft viss skattenatur. Av ålder betyder att skattenaturen varit densamma sedan första kända jordeboken.

Uppgifterna är hämtade ur ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VII: Ortnamnen i Tjörns härad” utgiven i Göteborg 1992.

Förkortningar:

Fr: Frälse

Uts. Fr: Utomsocknes frälse

Kr: Krono

Sk: Skatte

 

By

Bydel

Mantal

Tidigare status

Aröd 1/1 sk

Sk åtminstone sedan 1659.

Bleket Fiskeläge

Avsöndrat från Aröd

Brevik 1/1 sk

Sk åtminstone sedan 1659.

Brok Brok Västergård 1/1 sk

Sk åtminstone sedan 1659.

Brok Östergård 1/1 uts fr

1/1 sk åtminstone 1659-1719

Bräcke 1/1 sk

Tidigare kastelhemman

Budalen 1/1 uts fr

Tidigare ofri mans frälse

Bäck Norra Bäck 1/1 sk

Södra Bäck 1/1 sk

Bö Berg 3/4 sk

1659-1719 1/1 sk

Bö Dampegården 1/2 sk

Sk av ålder

Bö Nedergården 1/1 sk

1665-97 kastelhemman, 1719 kr

Bö Västergården 3/4 sk

1669, 1697, 1758 1/1 sk, 1680 1/2 sk, 1719 3/4 sk

Dyreby Dyreby Västergård 1/1 uts fr

Fr av ålder

Dyreby Östergård 1/1 uts fr

Fr av ålder

Fagerfjäll 1/1 sk

Tidigare fr

Fossa 1/1 sk

1697, 1719 1/2 kr, tidigare 1/2 fr

1/2 uts fr

Fr av ålder

Fosseröd 1/2 sk

Ursprungligen 1/1 kr

Gläshed 1/1 sk

1719 kr, tidigare kastel- hemman.

Grinneröd 1/2 sk

1659 1/1 fr, åtminstone 1665-1697 1/1 prästebols- hemman, 1719 1/2  kr, 1758 1/1 sk

Gunneby Gunneby Nedergård 1/1 sk

1659-97 1/1 kastelhemman, 1719 1/1 kr.

Gunneby Uppegård 1/1 sk

1659-97 1/1 kastelhemman, 1719 1/1 kr.

Gåre 3/4 sk

1659-1697 1/1 kastelhemman, 1719 1/1 kr

Gåseknöde 1/2 sk

Sk av ålder

Haketorp 1/1 fr

Samannslaget av Haketorp Nedre och Övre, se närmsta raderna.

Haketorp Nedre 1/1 uts fr

1659-1697 sk

Haketorp Övre Uts fr

1659-1680 1/2 sk, 1697 1/1 sk, 1758 1/2 sk

Hede 1/1 sk

1659-1719 1/1 kr

Hoga 1/1 kr

1659-1697 kastelhemman

Hovlanda 1/1 sk

Sk av ålder

Häle 1/1 uts fr

Fr av ålder

Hälebäck 1/1 sk

Före 1665 1/1 fr, 1719 1/2 kr

Häller 1/1 sk

1659-97 kastelhemman, 1719 1/1 kr

Höggeröd 1/4 sk

1659-1680 1/4 fr

Kebene 1/1 sk

Sk av ålder

Kollekärr 1/1 sk

Sk av ålder

Kroksdal 1/2 sk

1659-1680 1/1 sk, 1697, 1758 1/1 kr, 1719 1/2 kr

Krossekärr 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman

Kuballe Kuballe Västergård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 1/1 kr

Kuballe Östergård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 1/1 kr

Kurlanda 1/1 sk

1680-1697 kr

Kärrslätt 1/1 sk

1659 sk, 1665-1680 fr, 1758 kr

Lilldal 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman

Lirås 1/2 sk

1659-1697 1/1 kr, 1719 1/2 kr, 1758 1/1 sk

Morik Morik Hale 1/8 sk

1659 1/4 sk

Morik Nordgård 1/2 sk

1659-1697, 1758 1/1 sk

Morik Sörgård 1/2 sk

1659-1697, 1758 1/1 sk

Mölnebo Mölnebo Nedergård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 1/1 kr

Mölnebo Uppegård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 1/1 kr

Mölnefossa 1/1 fr

Nordvik 1/1 sk

Sk av ålder

Nötsäter 1/2 uts fr

1659-1697, 1758 1/1 uts fr

Olsby Olsby Västergård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 1/1 kr

Olsby Östergård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 1/1 kr

Ranneberg 1/4 sk

Åtminstone 1665-1697 prästbolshemman, 1659 1/4 fr, 1719 1/4 kr

Rävlanda 1/1 sk

1659 1/1 fr

Röa 1/4 uts fr

1659-1825 ofri mans fr

Röd 1/1 uts fr

1659-1680 1/1 fr, 1719-1825 ofri mans fr

Röra Röra Nordgård 1/1 sk

1660   

Röra Sörgård 1/2 sk

Sk av ålder

Rösseldalen 1/2 sk

Åtminstone 1665-1719 kr, 1659 sk

Sibräcka Stora Sibräcka 1/1 kr

Förr prästbolshemman

Lilla Sibräcka 1/1 uts fr

1659-1680 fr

Siröd 1/1 sk

1697, 1719 1/1 kr

Skedet 1/4 sk

1659-1665 1/4 fr

Skår 1/1 sk

Sk av ålder

Skärhamn

Avsöndrat från Nötsäter och Tubberöd.

Stockevik 1/2 sk

Åtminstone 1622-1719 1/2 kr

Stordal 1/1 sk

Sk av ålder

Säby Säby Nordgård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719,1758 kr

Säby Sörgård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719,1758 kr

Tjärna 1/1 uts fr

Fr av ålder

Toftenäs 1/1 sk

Sk av ålder

Tolleby Tolleby Mellangård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 kr

Tolleby Nedergård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 kr

Tolleby Västergård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 kr

Tolleby Östergård 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 kr

Tubberöd 1/1 sk

Sk av ålder

Tyft 1/1 sk

Sk av ålder

Tyfta Tyfta Västergård 1/1 uts fr

Fr av ålder

Tyfta Östergård 1/1 uts fr

Åtminstone 1719-1825 ori mans fr

Viken 1/2 sk

Före 1758 1/1 sk, i praktiken sammanslagen med Åker till Åkervik redan under 1600-talets senare hälft. Åkervik var en tid säteri.

Åker 3/4 sk

Före 1697 1/1 sk, i praktiken sammanslagen med Åker till Åkervik redan under 1600-talets senare hälft. Åkervik var en tid säteri.

Åseby 1/1 sk

1659-1697 kastelhemman, 1719 kr

Ämteröd 1/4 sk

1 697 kr

Önne 1/4 kr

Kr av ålder

 

 Anders Ryberg