- Byar i Valla -

I den här tabellen ingår alla självständiga byar i Valla socken. Här framgår även deras mantal och skattenatur. Skattenaturen visar om bönderna själva ägde gårdarna (skattegårdar), kronan ägde dem eller om adeln gjorde det (frälse). Vad det gäller frälsegårdarna så innebär inomsocknes frälse att gården låg under ett säteri i socknen, i Vallas fall Sundsby. Allt inomsocknes frälsegods i Valla hörde med andra ord till Hvitfeldska donationsstiftelsen, och räknades som gymnasiehemman. Hvitfeldska donationsstiftelsens detaljerade arkiv om gårdarna finns för övrigt bevarat på Göteborgs Landsarkiv. Prästebolshemman är avsedda att försörja lokalt prästerskap, Kastellhemman har tidigare hört till Kastellklostret i Kungälv. Du kan läsa mer om det hos Norsk Slektshistorisk Förening.

Vad det gäller tidigare status så nämn där vilka år det är i källor belagt att en gård haft viss skattenatur, samt när den eventuellt friköpts till skatte, något som det i så fall kan finnas ytterligare dokument om. Av ålder betyder att skattenaturen varit densamma sedan första kända jordeboken.

 

Uppgifterna är hämtade ur ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VII: Ortnamnen i Tjörns härad” utgiven i Göteborg 1992.

 

Förkortningar:

Fr: Frälse

Ins. Fr: Inomsocknes frälse

Kr: Krono

Sk: Skatte

 

By

Bydel

Mantal

Tidigare status

Apelgården 1/1 ins fr 1659-80 adligt. sk, 1697-1719 sk
Apelröd 1/4 sk 1659-97 biskopshemman, till skatte 1707.
Lilla Askerön Lilla Askerön Nordgård 1/1 sk
Lilla Askerön Sörgård 3/4 sk 1/1 sk 1659-97 och 1758
Balkeröd 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, kr 1719, till skatte 1731
Lilla Brattön Skatteö 1665-80 kr
Bråland Nedre Bråland 1/2 sk
Nedre Bråland 1/2 ins fr 1659-80 adligt sk
Övre Bråland 1/1 ins fr 1659-80 fr
Bräcke 1/4 ins fr 1659-97 kastelhemman, 1719 kr
Djuphult 1/2 fr Nedsatt till 1/2 mtl senast 1811, 1659-97 1/1 kr, 1719, 1/2 kr, 1758 1/1 fr
Fjälebro Nedre Fjälebro 1/1 ins fr 1659-65 adligt sk, 1680-1719 kr
Övre Fjälebro 1/1 ins fr 1659-97 kastelhemman, 1719 kr
Furusäter 1/1 ins fr
Gälov 1/2 sk
Habborsby Habborsby Sörgård 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, till skatte 1711
Habborsby Nordgård 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, till skatte 1711
Lilla Hammar 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, 1719 kr, till skatte 1732
Hanekullen 1/4 sk 1659-97 prästbols- hemman, 1719 och 1758 kr, till skatte 1795
Hjälteby Västra Hjälteby 1/1 ins fr
Östra Hjälteby 1/1 ins fr 1659-80 adligt sk, sk 1697 och 1719
Häggvall Häggvall Övergård 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, till skatte 1702
Häggvall Nedergård 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, till skatte 1731
Häggvall Uppegård 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, till skatte 1731
Hällene 1/1 ins fr 1659-80 adligt sk, 1719 sk
Häller 1/4 ins fr 1659-1719 kr
Hövik Lilla Hövik 1/2 ins fr 1659-80 fr
Stora Hövik 1/2 ins fr 1659-80 fr
Kalekärr 1/4 ins fr 1659-80 fr
Kil Kil Västergård 1/1 sk 1697-1719 kr, till krono 1674, till skatte 1734
Kil Östergård 1/1 ins fr 1659-80 adligt sk, 1697, 1719 sk
Kleva 1/2 ins fr 1659-80 1/1 adligt sk, 1697, 1719 sk
Krommeröd 1/4 ins fr 1659-80 1/1 adligt sk, 1697, 1719 sk
Krossen 1/2 ins fr 1659-80 1/1 fr, 1697-1825 1/1 ins fr
Kråkedal 1/2 kr 1659-97 prästbolshemman
Lind 3/4 sk 1659-97 1/1 kastelhemman, 1719 3/4 kr, 1758 1/1 kr, till skatte 1759
Myggenäs Myggenäs Uppegård 1/1 sk 1659-97 biskopshemman, 1719 kr, till skatte 1731
Myggenäs Mellangård 1/1 sk 1659-97 biskopshemman, 1719 kr, till skatte 1731
Myggenäs Nedergård 1/1 sk 1659-97 biskopshemman, 1719 kr, till skatte 1735
Mällby 1/1 sk 1659-1719 kr, till skatte 1738
Näs Västra Näs 1/1 ins fr 1659-80 adligt sk, 1697, 1719 sk
Östra Näs 1/1 ins fr 4659-80 fr
Röd Röd Mellangården 1/2 sk 1659-97 prästbolshemman, 1719 kr, till skatte 1738
Lilla Röd 1/4 sk 1659-97 kastelhemman
Röd 1/1 ins fr 1659-80 adligt sk, 16973 1719 sk
Västra Röd 1/1 ins fr 1659-1719 sk
Östra Röd 1/1 ins fr 1659-80 adligt sk
Rörvik 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, 1719, 1758 kr, till skatte 1769
Spjärr 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, 1719 kr, till skatte 1731
Sundsby Säteri, 1/1 fr
Svanvik Svanvik Nedergården 1/1 sk 1659-97 kr, till skatte 1711
Svanvik Mellangården 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, till skatte 1711
Svanvik Uppegården 1/1 sk 1659-97 kastelhemman, till skatte 1711
Sörby Lilla Sörby 1/2 sk 1659-97 biskopshemman, 1719 kr, till skatte 1731
Stora Sörby 1/1 ins fr 1659-97 adligt sk, 1697-1719 sk
Tunnevik 1/2 fr 1697, 1719 sk
Tångeröd Tångeröd Nedergården 1/2 sk 1659-97 kyrkohemman, 1719 kr, till skatte 1731
Tångeröd Övergården 1/2 ins fr 1659-80 adligt sk, 1697, 1719 sk
Tönsäng 1/1 sk
Uteby 1/2 ins fr 1659-80 adligt sk, 1697,1719 sk
Åker 1/1 fr 1659-1719 kr
Ävja 1/1 sk 1659-97 kr
 

 Anders Ryberg