Boställen i Klövedal ordnade efter läge

Här har jag samlat uppgifter om olika boställen i Klövedals socken i äldre tid. 

Jag tror tyvärr inte att listan är varken komplett eller felfri, det är mycket möjligt att obebodda platser smugit sig in, och bebodda platser fattas. Jag antar att många av er som läser detta har bättre lokalkännedom än mig, som bott i Göteborg hela mitt liv. Flertalet av er bör också vara äldre än mig (det vill säga över 25) och följaktligen minnas längre tillbaka än mig. Jag skulle därför bli väldigt glad om ni läsare kunde komplettera denna lista med era kunskaper och bli ännu gladare om ni kunde visa den för andra som ni tror kan komplettera den. 

Uppgifterna är hämtade ur ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VII: Ortnamnen i Tjörns härad” utgiven i Göteborg 1992.

 

Namn

Läge

Beteckning i torpinventeringen
Grönskären - K 34
Skaboholmen - K 33
Store Kals Kalekärr K 24:1
Grogrinna Basteröd  
Sanden Basteröd K 8:1
Sandmyren Basteröd K 8:1
Solhögen Basteröd K 8:2
Svens li / Svens plats Basteröd K 8:3
Ursbrunn / Ulfsbrunn Basteröd K 8:4
Oppestugan Basteröd  
Grinden Basteröd  
Grinde plats Basteröd  
Kalvhagen Basteröd  
Trappa Basteröd  
Böklåvan Björholmen  
Klåvan Björholmen  
Högebergsbacke Björholmen  
Kilen Björholmen  
Bankarna K 24:36
Backe K 24:9-17
Båsen K 24:21
Krappet K 24:26
Krogeröd K 24:4
Kvarnen K 24:22
Oset K 24:30
Tuvorna K 24:8
Ängviken K 24:18-31
Ängviks huvud K 24:33-35
Bubacken K 24:1
Lilla Ängviken Bö Uppegård K 24:32
Enerdalen Bö Östergård K 24:3-7
Kyrkemyren Bö Östergård K 24:5
Ängholmen Bö Östergård  
Brattås  
Burås  
Flytegen  
Frenliden  
Bäcken  
Bö Klåva  
Flåget  
Gardells tomt  
Koöns tomter  
Krossholmen  
Kullarna  
Kålgården  
Liden  
Maden  
Porsen  
Stenliden  
Ängeviksstrand  
Änghagen  
Ödegärdet Hallsbäck K 23:3
Strandskärr Hallsbäck K 23:1
Stranden Hallsbäck Nordgård  
Urde plats / Uhleplass Hallsbäck Nordgård K 23:2
Arefjäll Hallsbäck  
Grinden Hallsbäck  
Lidbacken Hallsbäck  
Strandekärr Hallsbäck  
Tornkroken Hallsbäck  
Trappbacken Hallsbäck  
Vitås Hallsbäck  
Karlsund Hallsbäck  
Olofsvik Hallsbäck  
Stranden Hällene  
Rösseberget Härön  
Tryckhålan Härön  
Grönskären Härön  
Rockenabben Härön K 28:2
Sandbacken Härön K 28:2
Ödalen Härön K 28:1
Buhallen Härön  
Flantås Härön  
Gården Härön  
Hisingsviken Härön  
Hundepall Härön  
Hundeviken Härön  
Hybbenätt Härön  
Kamppallen Härön  
Kibenäbbet Härön  
Klämman Härön  
Muljens Härön  
Näslösens tomt Härön  
Ramneren Härön  
Rutgers torp Härön  
Skepplats Härön  
Tomten Härön  
Ängen Härön  
Dalen Härön  
Engbloms plats Knöde K 4:1
Hasselkullen Knöde K 4:2
Stranden Knöde  
Änghagen Knöde  
Koö udde Knöde  
Myrarna Knöde  
Bratten Kolleröd  
Grinde plats Kolleröd  
Dammeliden Kolleröd K 19:5
Kolleröd Kolleröd K 19:7
Grinden Kolleröd K 19:2,4
Kyrkmyren Kolleröd  
Lund (Dammeliden) Kolleröd K 19:5
Mörkret Kolleröd K 19.3
Tvärgården Kolleröd K 19:6
Vassdraget Kolleröd K 19:1
Solekullen Kolleröd  
Kuja Koön K 29:1
Koön Koön K 29:2
Knekthålet Krogeröd K 26:3-4
Knektklämman Krogeröd K 26:3-4
Krogeröd Krogeröd K 26:5-6
Kyrkemyra Krogeröd K 26:1-2
Allomsängen Kyrkefjäll K 6:5
Dammyren Kyrkefjäll K 6:3
Fällås Kyrkefjäll K 6:4
Hålan Kyrkefjäll K 6:7
Kalvhagen Kyrkefjäll K 6:1
Kalvhagen Kyrkefjäll K 6:1
Klövedal Kyrkefjäll K 6:2
Nolängen Kyrkefjäll K 6:6
Bagghogen Kyrkefjäll  
Branken Kyrkefjäll  
Hörnet Kyrkefjäll  
Klockeliden Kyrkefjäll  
Krakarna Kyrkefjäll  
Kvikärr Kyrkefjäll  
Nordängen Kyrkefjäll  
Rumpen Kyrkefjäll  
Backhuset Kyrkefjäll  
Dammen Kyrkefjäll  
Husebergs lid Kyrkefjäll  
Kyrkogården Kyrkefjäll  
Liden Kyrkefjäll  
Kälkerön Kälkerön K 30
Björkdalen Köleröd K 1:5
Båtsmansplatsen Köleröd K 1:11
Båtsmanstorpet Köleröd K 1:7
Knekte Bernhards Köleröd K 1:1
Köleröds holme Köleröd K 27:2
Lille Kristinas Köleröd K 27:1
Oxeklev Köleröd K 1:4
Trollholm (Trollkullen) Köleröd K 1:2-3
Tången Köleröd K 1:9
Yttersdalen Köleröd K 1:6,8
Mölnedal Köleröd  
Västerlyckan Köleröd  
Huseberg Köleröd  
Huseplatsen Köleröd  
Båtsmansplatsen Långekärr K 13:3
Hamna Långekärr K 13:1
Myren Långekärr K 13:2
Ursbrunn / Ulfsbrunn Långekärr Västergård K 13:4
Botten Långekärr  
Klements plats Långekärr  
Bromhustomten Pilane  
Dynga Sumpen K 11:1
Hamnen Sunna K 12:1
Nygård Sunna K 12:5
Sunna strand Sunna K 12:6
Båtevik Sunna Östergård K 12:2
Kålhuvudet Sunna Östergård  
Lekareviken Sunna Östergård K 12:7
Linneviken Sunna Östergård K 12:4
Skutevik Sunna Östergård K 12:3
Sunna holme Sunna Östergård K 32
Fläkebacken Sunna  
Rusmet Sunna  
Hembygden Sunna  
Högen Sunna  
Krappet Sunna  
Kyrkesund Sunna  
Sumpen Sunna  
Källan Sunna  
Manneplatsen Sunna  
Mårtens håla Sunna  
Måveviken Sunna  
Näskroken Sunna  
Styrmans stuga Sunna  
Sundholmetång Sunna  
Sunna Strand Sunna  
Totången Sunna  
Vällingeskär Sunna  
Bjerkedalen Surdal K 2:12
Hammerns Surdal K 2:3
Lille Kristinas Surdal K 2:11
Munken Surdal K 2:4
Rosengård Surdal K 2:9
Sannarna Surdal K 2:10
Tomta Surdal K 2:6
Björkedal Surdal Uppegård K 2:12
Hagen Surdal Uppegård  
Häseberget Surdal Uppegård  
Kalvhagen Surdal Uppegård K 2:5
Maden Surdal Uppegård k 2:10-11
Ugglehagen Surdal Uppegård K 2:8
Yttersdalen Surdal Uppegård  
Glasberget Surdal  
Kvin Surdal  
Madkullarna Surdal  
Kalvhagelyckan Surdal  
Kärret Surdal  
Liden Surdal  
Solhögen Surdal  
Sörgärdet Surdal  
Gregård Sältebo  
Gröndamm Sältebo K 14:3-4
Krokarna Sältebo K 14:1
Dammyren Toröd K 5:1
Labert Toröd K 5:2
Myren Toröd K 5:1
Toröds holme Toröd K 5:3
Toröds strand Toröd K 5:4
Husdalen Toröd  
Fällmyren Tådås K 7:8
Gregård Tådås K 7:4
Hagen Tådås  
Hagetorpet Tådås K 7:2
Hammerdalen Tådås K 7:1
Hålan Tådås K 7:6
Trappan Tådås K 7:7
Tådås hage Tådås K 7:3
Gräskärr Tådås  
Kärret Tådås  
Kalvhagen Tådås  
Trolldalen Tådås  
Backstugsåsen Valsäng K 3:9
Berget Valsäng K 3:10
Bergsfallet Valsäng K 3:10
Bonn Valsäng K 3:23
Branås Valsäng K 3:19
Gatan Valsäng K 3:22
Hagebotten Valsäng K 3:17
Hagen Valsäng K 3:2
Hamnen, Hamna Valsäng K 3:4-5
Haveplatsen el. Hagen Valsäng K 3:3
Hästegommet Valsäng K 3:16
Kalvhagen Norra Valsäng Mellangård  
Kleveliden Valsäng K 3:21
Kronoliden Södra Valsäng Nordgård K 3:20
Kronoliden Valsäng K 3:25
Kryddkålgården Valsäng K 3:20
Långedalen Valsäng K 3:26
Lökholmen Valsäng K 31
Majas Uhl Valsäng K 3:11
Marias plats Valsäng K 3:17
Myreplatsen Norra Valsäng Mellangård K 3:13
Myrna Valsäng k 3:14
Norra Botten Valsäng K 3:24
Rejnas plass/ Valsäng K 3:13
Sköja Valsäng K 3:18
Strannebacken Valsäng K 3:6
Strannekärret/Berget Valsäng K 3:7
Svartholms plats Valsäng K 3:12
Södra Botten Valsäng K 3:23
Torberns plass Valsäng K 3:22
Valsängshus Valsäng K 3:1
Valsängsstrand Valsäng K 3:8
Vinterledsmyren Valsäng K 3:11
Åselycka Valsäng K 3:9
Åsen Valsäng Berget  
Jensegården Valsäng  
Kvin Valsäng  
Kålgården Valsäng  
Nybrunn Valsäng  
Nygärdet Valsäng  
Svilldal Valsäng  
Söräng Valsäng  
Åselyckan Valsäng K 3:9
Berge Kulle Valsäng  
Botten Valsäng  
Dammen Valsäng  
Gate plats Valsäng  
Heden Valsäng  
Kebens Valsäng  
Knöde strand Valsäng  
Kockehansens Valsäng  
Kullen Valsäng  
Önnerödens Valsäng  
Gilltorp Vik K 21:3
Viks mark Vik K 21:1-2
Bäcken Viks Ödegärde K 17:4
Flåget Viks Ödegärde K 17:2
Gläviken Viks Ödegärde K 17:1
Porsen Viks Ödegärde K 17:6
Stenen Viks Ödegärde K 17:3
Änghagen Viks Ödegärde K 17:5
Hålan Vik  
Limhall Vik  
Majorskans plats Vik  
Limhall Vik  
Petters torp Vik  
Flygskullen Önneröd K 20:4
Inger Helenas lycka Önneröd K 20:1
Nordhagen Önneröd K 20.3
Bodarna Önneröd hd
Halsbäcke Bodar Önneröd hd
Husekvin Önneröd hd
Kalvhagen Önneröd hd
Österhagen Önneröd  
Backen Ällingseröd  

Anders Ryberg