Boställen i Klövedal ordnade efter namn

Här har jag samlat uppgifter om olika boställen i Klövedals socken i äldre tid. 

Jag tror tyvärr inte att listan är varken komplett eller felfri, det är mycket möjligt att obebodda platser smugit sig in, och bebodda platser fattas. Jag antar att många av er som läser detta har bättre lokalkännedom än mig, som bott i Göteborg hela mitt liv. Flertalet av er bör också vara äldre än mig (det vill säga över 25) och följaktligen minnas längre tillbaka än mig. Jag skulle därför bli väldigt glad om ni läsare kunde komplettera denna lista med era kunskaper och bli ännu gladare om ni kunde visa den för andra som ni tror kan komplettera den. 

Uppgifterna är hämtade ur ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VII: Ortnamnen i Tjörns härad” utgiven i Göteborg 1992.

 

Namn

Läge

Beteckning i torpinventeringen
Allomsängen Kyrkefjäll K 6:5
Arefjäll Hallsbäck  
Backe K 24:9-17
Backen Ällingseröd  
Backhuset Kyrkefjäll  
Backstugsåsen Valsäng K 3:9
Bagghogen Kyrkefjäll  
Bankarna K 24:36
Berge Kulle Valsäng  
Berget Valsäng K 3:10
Bergsfallet Valsäng K 3:10
Bjerkedalen Surdal K 2:12
Björkdalen Köleröd K 1:5
Björkedal Surdal Uppegård K 2:12
Bodarna Önneröd hd
Bonn Valsäng K 3:23
Botten Långekärr  
Botten Valsäng  
Branken Kyrkefjäll  
Branås Valsäng K 3:19
Bratten Kolleröd  
Brattås  
Bromhustomten Pilane  
Bubacken K 24:1
Buhallen Härön  
Burås  
Båsen K 24:21
Båtevik Sunna Östergård K 12:2
Båtsmansplatsen Köleröd K 1:11
Båtsmansplatsen Långekärr K 13:3
Båtsmanstorpet Köleröd K 1:7
Bäcken  
Bäcken Viks Ödegärde K 17:4
Bö Klåva  
Böklåvan Björholmen  
Dalen Härön  
Dammeliden Kolleröd K 19:5
Dammen Kyrkefjäll  
Dammen Valsäng  
Dammyren Kyrkefjäll K 6:3
Dammyren Toröd K 5:1
Dynga Sumpen K 11:1
Enerdalen Bö Östergård K 24:3-7
Engbloms plats Knöde K 4:1
Flantås Härön  
Flygskullen Önneröd K 20:4
Flytegen  
Flåget  
Flåget Viks Ödegärde K 17:2
Fläkebacken Sunna  
Frenliden  
Fällmyren Tådås K 7:8
Fällås Kyrkefjäll K 6:4
Gardells tomt  
Gatan Valsäng K 3:22
Gate plats Valsäng  
Gilltorp Vik K 21:3
Glasberget Surdal  
Gläviken Viks Ödegärde K 17:1
Gregård Sältebo  
Gregård Tådås K 7:4
Grinde plats Basteröd  
Grinde plats Kolleröd  
Grinden Basteröd  
Grinden Hallsbäck  
Grinden Kolleröd K 19:2,4
Grogrinna Basteröd  
Gräskärr Tådås  
Gröndamm Sältebo K 14:3-4
Grönskären - K 34
Grönskären Härön  
Gården Härön  
Hagebotten Valsäng K 3:17
Hagen Surdal Uppegård  
Hagen Tådås  
Hagen Valsäng K 3:2
Hagetorpet Tådås K 7:2
Halsbäcke Bodar Önneröd hd
Hammerdalen Tådås K 7:1
Hammerns Surdal K 2:3
Hamna Långekärr K 13:1
Hamnen Sunna K 12:1
Hamnen, Hamna Valsäng K 3:4-5
Hasselkullen Knöde K 4:2
Haveplatsen el. Hagen Valsäng K 3:3
Heden Valsäng  
Hembygden Sunna  
Hisingsviken Härön  
Hundepall Härön  
Hundeviken Härön  
Husdalen Toröd  
Huseberg Köleröd  
Husebergs lid Kyrkefjäll  
Husekvin Önneröd hd
Huseplatsen Köleröd  
Hybbenätt Härön  
Hålan Kyrkefjäll K 6:7
Hålan Tådås K 7:6
Hålan Vik  
Häseberget Surdal Uppegård  
Hästegommet Valsäng K 3:16
Högebergsbacke Björholmen  
Högen Sunna  
Hörnet Kyrkefjäll  
Inger Helenas lycka Önneröd K 20:1
Jensegården Valsäng  
Kalvhagelyckan Surdal  
Kalvhagen Basteröd  
Kalvhagen Kyrkefjäll K 6:1
Kalvhagen Kyrkefjäll K 6:1
Kalvhagen Surdal Uppegård K 2:5
Kalvhagen Tådås  
Kalvhagen Norra Valsäng Mellangård  
Kalvhagen Önneröd hd
Kamppallen Härön  
Karlsund Hallsbäck  
Kebens Valsäng  
Kibenäbbet Härön  
Kilen Björholmen  
Klements plats Långekärr  
Kleveliden Valsäng K 3:21
Klockeliden Kyrkefjäll  
Klåvan Björholmen  
Klämman Härön  
Klövedal Kyrkefjäll K 6:2
Knekte Bernhards Köleröd K 1:1
Knekthålet Krogeröd K 26:3-4
Knektklämman Krogeröd K 26:3-4
Knöde strand Valsäng  
Kockehansens Valsäng  
Kolleröd Kolleröd K 19:7
Koö udde Knöde  
Koön Koön K 29:2
Koöns tomter  
Krakarna Kyrkefjäll  
Krappet K 24:26
Krappet Sunna  
Krogeröd K 24:4
Krogeröd Krogeröd K 26:5-6
Krokarna Sältebo K 14:1
Kronoliden Södra Valsäng Nordgård K 3:20
Kronoliden Valsäng K 3:25
Krossholmen  
Kryddkålgården Valsäng K 3:20
Kuja Koön K 29:1
Kullarna  
Kullen Valsäng  
Kvarnen K 24:22
Kvikärr Kyrkefjäll  
Kvin Surdal  
Kvin Valsäng  
Kyrkemyra Krogeröd K 26:1-2
Kyrkemyren Bö Östergård K 24:5
Kyrkesund Sunna  
Kyrkmyren Kolleröd  
Kyrkogården Kyrkefjäll  
Kålgården  
Kålgården Valsäng  
Kålhuvudet Sunna Östergård  
Kälkerön Kälkerön K 30
Källan Sunna  
Kärret Surdal  
Kärret Tådås  
Köleröds holme Köleröd K 27:2
Labert Toröd K 5:2
Lekareviken Sunna Östergård K 12:7
Lidbacken Hallsbäck  
Liden  
Liden Kyrkefjäll  
Liden Surdal  
Lilla Ängviken Bö Uppegård K 24:32
Lille Kristinas Köleröd K 27:1
Lille Kristinas Surdal K 2:11
Limhall Vik  
Limhall Vik  
Linneviken Sunna Östergård K 12:4
Lund (Dammeliden) Kolleröd K 19:5
Långedalen Valsäng K 3:26
Lökholmen Valsäng K 31
Maden  
Maden Surdal Uppegård k 2:10-11
Madkullarna Surdal  
Majas Uhl Valsäng K 3:11
Majorskans plats Vik  
Manneplatsen Sunna  
Marias plats Valsäng K 3:17
Muljens Härön  
Munken Surdal K 2:4
Myrarna Knöde  
Myren Långekärr K 13:2
Myren Toröd K 5:1
Myreplatsen Norra Valsäng Mellangård K 3:13
Myrna Valsäng k 3:14
Mårtens håla Sunna  
Måveviken Sunna  
Mölnedal Köleröd  
Mörkret Kolleröd K 19.3
Nolängen Kyrkefjäll K 6:6
Nordhagen Önneröd K 20.3
Nordängen Kyrkefjäll  
Norra Botten Valsäng K 3:24
Nybrunn Valsäng  
Nygård Sunna K 12:5
Nygärdet Valsäng  
Näskroken Sunna  
Näslösens tomt Härön  
Olofsvik Hallsbäck  
Oppestugan Basteröd  
Oset K 24:30
Oxeklev Köleröd K 1:4
Petters torp Vik  
Porsen  
Porsen Viks Ödegärde K 17:6
Ramneren Härön  
Rejnas plass/ Valsäng K 3:13
Rockenabben Härön K 28:2
Rosengård Surdal K 2:9
Rumpen Kyrkefjäll  
Rusmet Sunna  
Rutgers torp Härön  
Rösseberget Härön  
Sandbacken Härön K 28:2
Sanden Basteröd K 8:1
Sandmyren Basteröd K 8:1
Sannarna Surdal K 2:10
Skaboholmen - K 33
Skepplats Härön  
Skutevik Sunna Östergård K 12:3
Sköja Valsäng K 3:18
Solekullen Kolleröd  
Solhögen Basteröd K 8:2
Solhögen Surdal  
Stenen Viks Ödegärde K 17:3
Stenliden  
Store Kals Kalekärr K 24:1
Strandekärr Hallsbäck  
Stranden Hallsbäck Nordgård  
Stranden Hällene  
Stranden Knöde  
Strandskärr Hallsbäck K 23:1
Strannebacken Valsäng K 3:6
Strannekärret/Berget Valsäng K 3:7
Styrmans stuga Sunna  
Sumpen Sunna  
Sundholmetång Sunna  
Sunna holme Sunna Östergård K 32
Sunna strand Sunna K 12:6
Sunna Strand Sunna  
Svartholms plats Valsäng K 3:12
Svens li / Svens plats Basteröd K 8:3
Svilldal Valsäng  
Södra Botten Valsäng K 3:23
Sörgärdet Surdal  
Söräng Valsäng  
Tomta Surdal K 2:6
Tomten Härön  
Torberns plass Valsäng K 3:22
Tornkroken Hallsbäck  
Toröds holme Toröd K 5:3
Toröds strand Toröd K 5:4
Totången Sunna  
Trappa Basteröd  
Trappan Tådås K 7:7
Trappbacken Hallsbäck  
Trolldalen Tådås  
Trollholm (Trollkullen) Köleröd K 1:2-3
Tryckhålan Härön  
Tuvorna K 24:8
Tvärgården Kolleröd K 19:6
Tådås hage Tådås K 7:3
Tången Köleröd K 1:9
Ugglehagen Surdal Uppegård K 2:8
Urde plats / Uhleplass Hallsbäck Nordgård K 23:2
Ursbrunn / Ulfsbrunn Basteröd K 8:4
Ursbrunn / Ulfsbrunn Långekärr Västergård K 13:4
Valsängshus Valsäng K 3:1
Valsängsstrand Valsäng K 3:8
Vassdraget Kolleröd K 19:1
Viks mark Vik K 21:1-2
Vinterledsmyren Valsäng K 3:11
Vitås Hallsbäck  
Vällingeskär Sunna  
Västerlyckan Köleröd  
Yttersdalen Köleröd K 1:6,8
Yttersdalen Surdal Uppegård  
Åselycka Valsäng K 3:9
Åselyckan Valsäng K 3:9
Åsen Valsäng Berget  
Ängen Härön  
Ängeviksstrand  
Änghagen  
Änghagen Knöde  
Änghagen Viks Ödegärde K 17:5
Ängholmen Bö Östergård  
Ängviken K 24:18-31
Ängviks huvud K 24:33-35
Ödalen Härön K 28:1
Ödegärdet Hallsbäck K 23:3
Önnerödens Valsäng  
Österhagen Önneröd  
 

Anders Ryberg