- Torp i Stenkyrka pastorat -

Detta är ett register till den torpinventering för Stenkyrka pastorat som förvaras på Bräcke hembygdsgård. K, S och V i beteckningarna står för Klövedal, Stenkyrka och Valla.

Torpets namn By Beteckning i torpinventeringen
Alebacken, Alen Fjällebro V 14:4
Allomsängen Kyrkefjäll K 6:5
Almön Ävja V 16:12
Antons hage Budalen S 33:3
Aspeberget Kråkedal V 23:2
Aspåsen Kråkedal V 23:2
Back Annas stuga Röd Mellangård V 31:5
Backarna K 24:36
Backe K 24:9-17
Backen Tångeröd V 33:6
Backhuset Spjärr V 44:3
Backstugsåsen ”Åselycka " Valsäng K 3:9
Balin Aplegården V 5:4
Banken Habborsby V 42:9
Barkedalen Tönsäng V 43:6
Bastekullen Myggenäs V 19:1
Bastången Olsnäs S 32:1,3,4,8
Bergastrand Hövik V 34:2
Bergastrand Kleva V 35:3,4
Berget Valsäng K 3:10
Bergsfallet Valsäng K 3:10
Bertas Hjälteby V 46:4
Bistocken Berga V 38:3
Bjelkedalen Surdal K 2:12
"Björkedal"
Björkdalen Köleröd K 1:5
Björkvik Hövik V 34:3
Blanks tomt Lirås S 22:2
Blåkullen Hjälteby V 46:1
Blåsopp Gunneby S 18:9
Bohalla Häggvall V 21:2,3
Bonn Valsäng K 3:23
Bonna Gunneby S 18:8
Borggårdsbacke Krossekärr S 44:1
Branås Valsäng K 3:19
Bredalen Säby S 12:4
Bredgatan Olsnäs S 32:5,10
Brittas Mölnefossa S 4:3
Broke hage Brok S 11:2
Brödlös Tyfta S 35:3
Bubacken K 24:1
Budalsmyr Grinneröd S 42:4,5,9
Budalsmyr Krossekärr S 44:4,5
Burås Buråsbergen Hovlanda S 9:3
Båsen K 24:21
Båtevik Sunna K 12:2
Båtsmansplatsen Kärrslätt S 10:2
Båtsmansplatsen Köleröd K 1:11
Båtsmansplatsen Långekärr K 13:3
Båtsmanstorpet Köleröd K 1:7
Båtsmanstorpet Röra S 1:15
Bäcken Hällebäck S 29:5
Bäcken Viks Ödegärde K 17:4
Bökeviken Rörvik V 40:1
Böseplatsen Grinneröd S 42:3
Böseplatsen Hällebäck S 29:2
Dal Fjällebro V 13:2
Dalen   Budalen S 33:1
Dalen   Röa S 59:3
Dalen   Sibräcka S 27:1
Dalen I ,II Hoga S 14:1,2
Dalplatsen Gläshed S 17:7
Dammeliden Kolleröd K 19:5
Dammen Aplegården V 5:6
Dammen Brok S 11:3
Dammen Habborsby V 42:8,9
Dammen Hjälteby V 46:18
Dammen Hällene V 6:1,2,3,4,5
Dammen Kebene S 48:2
Dammen Morik S 60:1
Dammen Mölnebo S 65:7
Dammen Sibräcka S 27:18
Dammen Spjärr V 44:2
Dammen Tolleby S 58:14
Dammhagen Sibräcka S 27:8
Dammyren Kyrkefjäll K 6:3
Dammyren Toröd K 5:1
Daniels Gälov V 25:4
Djupedalen Rävlanda S 21:1
Djupviken Röd  S 26:3
Djurshall Habborsby V 42:11
Domsten Skedet S 23:2
Dynga Sumpen K 11:1
Dyreplatsen Kurlanda S 50:3
Dyvik Hällene V 6:7,8
Dyvik Sundsby V 8:7
Ek-Augustes Röra S 1:14
Ekens Röra S 1:14
Elsas plass Åkervik S 36:5
Enebacken Fosseröd S 2:7
Enebacken Olsnäs S 32:9
Enebacken Rävlanda S 21:5
Enebacken Skedet S 23:1
Enerdalen K 24:3-7
Engbloms Röra S 1:8
Engbloms plats Knöde K 4:1
Engbloms plats Utäng S 46:10
Fisbäck Fisetorpet Tyft S 16:2
Flygskullen Önneröd K 20:4
Flåget Viks Ödegärde K 17:2
Flägen I Kållekärr S 31:6
Flägen II Kållekärr S 31:7
Fläken el Fläcken Hjälteby V 46:3
Fogelbergs Röd Östra V 30:4
Frökärrsmyren Häle S 49:1-8
Fyskoln Kuballe S 64:9
Fällmyren Tådås K 7:8
Fällås Kyrkefjäll K 6:4
Färjkarlsbostället Näs V 2:3
Gabrielssons Fosseröd S 2:3
Gadan Valsäng K 3:22
Gamle Qwi Tolleby S 58:19
Gatan Åker V 9:1
Gelgabet Tolleby S 58:19
Gilltorp Vik K 21:3
Gläviken Viks Ödegärde K 17:1
Goviken Goviken S 68:1
Graneberga Svanvik V 41:8
Gregård Tådås K 7:4
Grettas tomt S 54:16
Grettens Hällene V 6:5
Grinden Askerön Lilla V 51
Grinden Hoga S 14:3
Grinden Krossen V 7:2
Grinden Kuballe S 64:3
Grinden Röd Östra V 30:4
Grinden Tyfta S 35:4
Grinden Åker V 9:1
Grinden Åkervik S 36:4
Grindstugan Sibräcka S 27:19
Grobelyckan Åkervik S 36:1
Grod Jannes Stockevik S 61:4
Gropen Gåre S 40:2
Gropen Åkervik S 36:1
Gräskärr Kurlanda S 50:1-4
Gröndamm Sältebo K 14:3-4
Grönskären - K 34
Gunnarslycka Tyfta S 35:8
Gutt Oleanas Hjälteby V 46:16
Gutteplassen Svanvik V 41:12
Gyltertofta Fosseröd S 2:2
Gälen Tolleby S 58:3,4,19
Götås Haketorp S 8:2
Hagebotten Valsäng K 3:17
Hagen Hjälteby V 46:4
Hagen Häle S 49:7
Hagen Hällene V 6:9
Hagen Röa S 59:1
Hagen Röra S 1:10
Hagen Sibräcka S 27:5
Hagen Stockevik S 61:1-4
Hagen Säby S 12:3,15
Hagen Valsäng K 3:2
Hagen Ävja V 16:3
Hagetorpet Tådås K 7:2
Haketorpet Hede S 38:4
Halsbäcks Ödegärde Halsbäck K 23:3
Halte Johans stöva Balkeröd V 36:1
Halvorsplatsen Mölnebo S 65:7
Hamilton Hammar V 32:2
Hammerdalen Tådås K 7:1
Hammerns Surdal K 2:3
Hamna Långekärr K 13:1
Hamna Röa S 59:2
Hamnelycka Röd S 25:5
Hamnen Olsnäs S 32:2,6
Hamnen Sunna K 12:1
Hamnen, Hamna Valsäng K 3:4-5
Hasselkroken Berga V 38.2
Hasselkullen Knöde K 4:2
Hasselviga Rösselvik S 41:4
Haveplatsen el. Hagen Valsäng K 3:3
Heden Brok S 11:6
Heden Kärrslätt S 10:1,3
Hellås Lirås S 22:1-2
Hildas Fossa N S 3:2
Holkeplatsen Kuballe S 64:6-11
Holmen el. Kuballe S 64:1
Kuballe holme
Holtet Kuballe S 64:10-17
Hôrt el. Hålet Askerön Lilla V 51:12
Hucken Dyreby S 28:1
Hugos Gunneby S 18:1
Hultet Åker V 9:7
Hummer-Anders Hovlanda S 9:1
Hummerns Myggenäs V 19:3
Hurvens stöva Nordvik S 53:6
Huseberg Röra S 1:11-12
Huseberget Röd V V 31:2
Huseplatsen Nordvik S 53:8
Huseplatsen Röd V 3:7
Huseplatsen Skår S 7:4
Huseqwia Kuballe S 64:4
Huset Röd V 3:1,8
Huset Åker V 9:6
Husängen Krommeröd V 37:6
Hvitemyren Sibräcka S 27:11
Hålan Kyrkefjäll K 6:7
Hålan Tådås K 7:6
Hålan Åker V 9:9
Hålebäcken Habborsby V 42:17
Hålebäckstorpet Habborsby V 42:16
Hålet Sibräcka S 27:9
Hållsbacken Kuballe S 64:8
Hållsplatsen Kuballe S 64:10
Häftet Grinneröd S 42:8
Häftet Hällebäck S 29:4
Häjrekärret Åkervik S 36:6
Häleberg S 54:3
Hälemyren Siröd S 45:1
Hällebol Tjärna S 20:10-11
Hällers grind Häller S 13:1-2
Hällsdalen Tolleby S 58:9,11
Hällåsen Bäck Nordre S 15:3
Häst Rävsal V 15:1
Häst Johanna på Häst Kihl V 13:10
Hästegommet Valsäng K 3:16
Hästhagen Askerön Lilla V 51
Hästås Rösselvik S 41:5
Högedalen Morik S 60:1
Högelid Säby S 12:5
Högås Brok S 11:1
Högås Gunneby S 18:6
Höjden Ävja V 16:4-5
Hönsebergs håla Tolleby S 58:19
Inger Helenas lycka Önneröd K 20:1
Intaget Rösseldalen S 57:4
Janne Mellbins Kihl V 13:8
Johan Stors Sibräcka S 27:10
Jonsdalen Röa S 59:3
Jordfallet Mölnebo S 65:8
Josefs plats Kuballe S 64:5
Jurre Malenas Mölnefossa S 4:5
Jurreplassen Rävlanda S 21:4
Kalfhagen Surdal K 2:5
Kallkällan Hoga S 14:4
Kaltorp Åker V 9:10
Kalvhagen Askerön Lilla V 51:9
Kalvhagen Kyrkefjäll K 6:1
Kalvhagen Kyrkefjäll K 6:1
Kalvås Habborsby V 42:19
Karve Nils Gälov V 25:1
Katrinas Furusäter V 10:1
Kattebacken Svanvik V 41.11
Kipperike Tyfta S 35:7
Klaras i plassen Svanvik V 41:1
Kleveliden Valsäng K 3:21
Klova Kleva V 35:2
Kläppedalen Budalen S 33:4
Kläppedalen Höggeröd S 24:1
Klövedal Kyrkefjäll K 6:2
Knarreviken Gåre S 40:1
Knarrudden Askerön Lilla V 51:1
Knarruddens båtsmanstorp Askerön Lilla V 51
Knekte Bernhards Köleröd K 1:1
Knekthålet el Krogeröd K 26:3-4
Knektklämman
Knispopp Sibräcka S 27:14
Knoppen Lind V 39:3
Knuten Röd V 3:2
Kocketorpet Brok S 11:3
Kokkemyren Gunneby S 18:5
Kollane Kuballe S 64:2
Kolleröd Kolleröd K 19:7
Kolleröds grind Kolleröd K 19:2,4
Kopallen Rävlanda S 21:6
Korridons Gläshed S 17:3
Korridons Häller S 13:2
Korridons Kållekärr S 31:5
Krappelyckan Olsby S 63:2
Krappet K 24:26
Kringelmyren S 54:1-2
Kristinedal Fjällebro V 14:1
Krogelyckan Röra S 1:13
Krogeröd K 24:4
Krogeröd Krogeröd K 26:5-6
Krokarne Sältebo K 14:1
Kroken Fosseröd S 2:3
Kroken I, II, III Askerön Lilla V 51:2-3
Kronoliden Valsäng K 3:25
Kryddkålgården Valsäng K 3:20
(Kronoliden)
Kuja Koön K 29:1
Kukolleplatsen Röra S 1:6
Kullen S 54:8
Kullen Krossekärr S 44:6
Kullen Röra S 1:2
Kvarnen K 24:22
Kvarnviken Aplegården V 5:1
Kvarnviken Nordvik S 53:7
Kvia Hällene V 6:11
Kvia Tångeröd V 33:5
Kvickens Kuballe S 64:12
Kypperns Kuballe S 64:11
Kyrkemyra Krogeröd K 26:1-2
Kyrkemyren Bråland V 20:1
Kyrkemyren K 24:5
Kyrkemyren Röd Östra V 30:2
Kyrkhuset Bråland V 20:6
Kyrkhuset Sibräcka S 27:6
Kyrkstigen Gläshed S 17:1-2
Kålgården S 54:5
Kållebotten (Villekärr) Nordvik S 53:1-2
Kålund Mölnefossa S 4:6
Kåpedyet Röd V 3:5
Kåtorp Habborsby V 42:15
Kåtorp Skår S 7:1,2,3,5
Kåtorp Spjärr V 44:1
Kåtorp Spjärr V 44:7
Kälkerön Kälkerön K 30
Källdalen Mölnebo S 65:13-14
Källdalen Mölnefossa S 4:5
Källdalen Stordal S 6:1-4
Källdalen Sundsby V 8:2
Källdalen Fossa N S 3:5
(Olenas, Peters)
Källdalen (Selmas) Fossa N S 3:6
Källeråsen Svanvik V 41:6
Käringåsen Häggvall V 21:16
Kärret Aplegården V 5:3
Kärret Röa S 59:4
Kärret Stockevik S 60:5
Kärrsehuset Bråland V 20:4
Kärrsens Habborsby V 42:20
Köhlers Näs V 1:3
Köleröds holme Köleröd K 27:2
Köln kullen Näs V 1:4
Labert Toröd K 5:2
Lakoln Svanvik V 41:2
Landgrens plass Svanvik V 41:10
Lekareviken Sunna K 12:7
Lera Tjärna S 20:12
Lerdal Tönsäng V 43.2
Lerdal Tönsäng V 43:3
Levins Mellby V 18:4
Lia Fagerfjäll S 34:7
Lia Kihl V 13:3
Lia Kuballe S 64:6
Lia Näs V 1:4
Liden Askerön Lilla V 51:6
Liden Brok S 11:4
Liden Sibräcka S 27:4
Liden Åseby S 19:3
Lilla Enebacken Fosseröd S 2:3
Lilla Lars tomt Kållekärr S 21:3
Lilla Utsigta Hjälteby V 46:19
Lilla Ängviken K 24:32
Lille Kristinas Köleröd K 27:1
Lille Kristinas Surdal K 2:11
Lillebotten Åker V 9:2
Lillesmens Fagerfjäll S 34:2
Linas Kihl V 13:9
Lindahls Tyfta S 35:5
Linneviken Sunna K 12:4
Liseberg Sundsby V 8:5
Ljungmoen Budalen S 33:2
Loppetorpet Hällebäck S 29:3
Lovisas på Sanden Basteröd K 8:1
Loviseberg Aplegården V 5:2
Loviseberg Röd V 3:4
Lund (Dammeliden) Kolleröd K 19:5
Lunneplatsen Bråland V 20:2
Lura Röd S 25:6
Lyckan Aplegården V 5:2
Lyckan Hjälteby V 46:2
Lyckan Mellby V 18:1
Lyckan Näs V 2:4
Lyckedalen Näs V 2:4
Långedalen Valsäng K 3:26
Långekärr Mellby V 18:4
Långemyr Habborsby V 42:8
Långeplassen Krommeröd V 37:3
Lättekollane Röd V 31:1
Lökholmen Valsäng K 31
Maden Kebene S 48:1
Maden Surdal k 2:10-11
Madkärr Häggvall V 21:10,15
Maen, Maden Utäng S 46:8
Majas Uhl Valsäng K 3:11
Malnas daln S 54:10
Malnas plass Tjärna S 20:8
Mandalen Hövik V 34:9
Mandalen Kleva V 35:5
Manhöjden Hövik V 34:7
Mannamyren Tångeröd V 33:3
Marias plats Valsäng K 3:17
Mattis kulle Habborsby V 42.14
Mickelstorpet Röd V 3:5
Mjölkeviken Åker V 9:12
Mossen el Mösen Bö Berg S 54:4,14
Munken Surdal K 2:4
Murarns Röd Östra V 30:3
Murarns Spjärr V 44:1
Myrarna Sibräcka S 27:3
Myren Hede S 38:3
Myren Hövik V 34:1
Myren Krossekärr S 44:7
Myren Långekärr K 13:2
Myren Mölnefossa S 4:4
Myren Rösseldalen S 57:5
Myren Siröd S 45.2
Myren Stordal S 6:2
Myren Toröd K 5:1
Myren I Habborsby V 42:5
Myren II Habborsby V 42:7
Myren/Myra Fossa S 3:2
Myreplatsen Valsäng K 3:13
Myrna Fossa S 3:3
Myrna Valsäng k 3:14
Mårteplatsen Habborsby V 42:3
Mältemyra Tolleby S 58:5
Mörkret Kolleröd K 19.3
Mört Alfreds Myggenäs V 19:9
Mörteplatsen Myggenäs V 19:11
Nellastugan Röra S 1:9
Nilses tomt Gläshed S 17:9
Nolängen Kyrkefjäll K 6:6
Nordhagen Rävlanda S 21:7
Nordhagen Önneröd K 20.3
Norra Botten Valsäng K 3:24
Nyborg Kihl V 13:7
Nybygget Habborsby V 42.14
Nybygget Kihl V 13:4
Nybygget Kråkedal V 23:4
Nybygget Näs V 1:1
Nybygget Sundsby V 8:1
Nygård Sunna K 12:5
Nygård Svanvik V 41:9
Nålsögat S 54:1
Näbben Tjärna S 20:5
Näset Myggenäs V 19:6
Orion Sundsby V 8:8
Oset K 24:30
Oxeklev Köleröd K 1:4
Oxeviken Hede S 38.1
Oxhagen Krossen V 7:1
Pallen Mellby V 18:6
Pall'n Kuballe S 64:4
Paradiset Askerön Lilla V 51:7,11
Paradiset Sibräcka S 27:17
Perlhusens Olsnäs S 32:6
Pers håla Fjällebro V 14:3
Pers tomt Röra S 1:7
Petersburg Åker V 9:5
Petronellas Säby S 12:10
Petters nålehål Tolleby S 58:19
Pinnegatan Oln S 32:7
Pirvelns Rösselvik S 41:3
Plassen Röd V 31:3
Platsen Hövik V 34.4
Porsen Krommeröd V 37:4
Porsen Viks Ödegärde K 17:6
Prästdammen Sibräcka S 27:12
Prästhagen Sibräcka S 27:13
Pusa Askerön Lilla V 51
Päras plass Hovlanda S 9:6
Ramsdalen Sundsby V 8:3
Ranneberget Röd Östra V 30:2
Rappedalen Brevik S 30:1
Reginas plass Häggvall V V 21:7
Regårdsmyr Grinneröd S 42:2,6-7
Regårdsmyr Krossekärr S 44:2
Rejnas plass/ Valsäng K 3:13
Myreplassen
Rershuvudet Röd S 25:1
Resset Krommeröd V 37:7
Rikas hus Nordvik S 53:4
Riseplassen Krommeröd V 37:3
Rockenabben Härön K 28:2
Rosdalen Tolleby S 58:8
Rosengård Sundsby V 8:10
Rosengård Surdal K 2:9
Rosenlund Bråland V 20:8
Roslycka Olsnäs S 32:11
Roslycka Sibräcka S 27:2
Rudarn Svanvik V 41:3
Rullareplatsen Bråland V 20:7
Rullarns Bråland V 20:7
Runntången Ävja V 16:6-8
Runtesedalen Kärrslätt S 10:4
Ryd Rörvik V 40.3
Ryttares torp Tönsäng V 43:2
Ryttartorpet Näs V 1:1
Röds hus Röd V 3:8
Röds lera Röd S 25:2
Römyr Habborsby V 42:7
Rörviken Häggvall V 21:1
Röseberg Spjärr V 18:2
Röstorp Röra S 1:14
Samslottetomten Stockevik S 61:10
Sandbacken Härön K 28:2
Sandmyren/ Basteröd K 8:1
Lovisas på Sanden
Sandstuva I & II S 54:12-13
Sandtuva Rösseldalen S 57:2
Sandviken Röra S 1:2
Sannarna Surdal K 2:10
Santesviga/ Hövik V 34:5
Sandviken
Saras tomt Näs V 1:2
Siga S 54:1
Siga Rösseldalen S 57:1
Simmens Bäck Nordre S 15:1
Sjögårdsvik Hällene V 6:6
Sjöholm Olsby S 63:6
Sjölyckan Olsby S 63:6
Sjötorpet Hummerns Myggenäs V 19:3-4
Sjötången Myggenäs V 19:2
Skaboholmen - K 33
Skalås Åseby S 19:1
Skamlösa Hjälteby V 46:5
Skedklev Svanvik V 41:7
Skeppar Johans Myggenäs V 19.5
Skepparplatsen Myggenäs V 19:5
Skillnadsdammen Askerön Lilla V 51:5
Skinntorpet Röd Mellangård V 31:6
Skintas Tolleby S 58:19
Skogen Askerön Lilla V 51:4
Skogen Lind V 39:1
Skogshagen Bäck Södra S 26:2
Skogängen Röra S 1:3
Skoklev Häle S 49:5
Skolen Röra S 1:9-10
Skol-Jonas Bråland V 20:5
Skomakarns Röra S 1:4
Skorpe Tildas Budalen S 33:3
Skrivareliden Svanvik V 41:1
Skräddar Samuels Krossekärr S 44:3
Skräddarns Hällene V 6:12
Skräddarns Röd Östra V 30:4
Skulten Lind V 39:1-2
Skunken Tångeröd V 33:7
Skutebik Sunna K 12:3
Skåpesund Näs V 2:3
Skårebäcken Hammar V 32:1
Skälebacken Mölnebo S 65:1-3
Skällebräcka Sundsby V 8:9
Skäret Mellby V 18:3
Sköja Valsäng K 3:18
Slätta Nordvik S 53:11
Slättebacken Fosseröd S 2:8-9
Slättebacken Habborsby V 42:13,14,18
Slättebacken Hovlanda S 9:10
Slättebacken Ävja V 16:1-2
Slätten Sundsby V 8:8
Smens-Jannes Apleröd V 27:1
Smocken Sibräcka S 27:15
Snaba Myggenäs V 19:6
Snabera Rörvik V 40:5
Snickerns Gälov V 25:3
Snippen Krommeröd V 37:1-2
Snippen Tångeröd V 33:4,8
Solbacken Häggvall V 21:11
Solhögen Basteröd K 8:2
Solkullen Hovlanda S 9:2
Solliden Häggvall V 21:13
Solliden Kållekärr S 31:8
Sotareplatsen Habborsby V 42:12
Stadius Myggenäs V 19:10
Stammelia Näs V 2:4-5
Stavstenarna Hjälteby V 46.15
Stenarna Kråkedal V 23:1
Stenen Utäng S 46:9
Stenen Viks Ödegärde K 17:3
Stensbo Hällebäck S 29.1,3
Stensbo Önne S 43:1-2
Stockebron Tolleby S 58:7,18
Stockebroås Tolleby S 58:1,12
Stockholm Myggenäs V 19:12
Stora Botten Åker V 9:3
Stora Enebacken Fosseröd S 2:4
Stora Giljars Liar Budalen S 33:2
Stora Myren Gläshed S 17:4-5
Store Kals Kalekärr K 24:1
Storemyr Kållekärr S 31:1-2
Storemyr Tolleby S 58:16
Storns plass Rösselvik S 41:2
Strand Hede S 38
Stranden Kihl V 13:5
Stranden Mellby V 18:2
Strandhagen Habborsby V 42:18
Strandlyckan Röra S 1:1
Strandskärr Halsbäck K 23:1
Stranges Bråland V 20:1,9
Strannebacken Valsäng K 3:6
Strannekärret/Berget Valsäng K 3:7
Stutemyren Grinneröd S 42:6
Ställberget Tyft S 16:1
Stätta Morik S 60:3,4,6
Störbergs Gälov S 25:2
Sunna holme - K 32
Sunna strand Sunna K 12:6
Sunnhagen/ Askerön Lilla V 51:8
Sundhagen
Sunnåker Olsby S 63:2-3
Svalemyren Sibräcka S 27:16
Swana Nordvik S 53:9
Svartholms plats Valsäng K 3:12
Swea Kleva V 35:6
Swea / Svedjan Tångeröd V 33:1
Svens li / Svens plats Basteröd K 8:3
Svärrdaln Röra S 1:3
Säby Ö Säby S 12:6-7
Sänkan Aplegården V 5:6
Söderlund Hövik V 34:4
Södra Botten Valsäng K 3:23
Söpina Tjärna S 20:7
Sörhagen Sibräcka S 27:1
Sörhem Tångeröd V 33:2
Tappers Furusäter V 10:3
Tegen Kråkedal V 23:3
Tegen Mellby V 18:5
Tengners gata Furusäter V 10:4
Timmerdalen Näs V 2:2
Tippås Grinneröd S 42:1
Tjärholmen Morik S 60:7
Tjärholmsplatsen I & II Mölnefossa S 4:1-2
Tjärnebacken Tolleby S 58:10,15
Tjärtången Kihl V 13:1
Tolles plass Olsby S 63:1
Tolles plats el. tomt Tolleby S 58:15,17
Tomta Surdal K 2:6
Tomten Hjälteby V 46:17
Tomten Säby S 12:1-2
Tomten Tolleby S 58:2
Tomteplatsen Brok S 11:2
Torberns håla Sibräcka S 27:20
Torberns plass Valsäng K 3:22
Torrdammen (Tördammen) Rösselvik S 41:1
Torsdalen Ranneberg S 47:1
Torsteplatsen Tönsäng V 43:5
Toröds holme Toröd K 5:3
Toröds strand Toröd K 5:4
Tosskärr Mölnebo S 65:4-5
Trankokeriet Gunneby S 18:10
Trankoket Röd V 3:6
Trappan Tådås K 7:7
Trollholm (Trollkullen) Köleröd K 1:2-3
Tryckhålet Sibräcka S 27:7
Trät Tolleby S 58:13
Tulletomta Stockevik S 61:1
Tunnevik Sundsby V 8:4
Tuvena K 24:8
Tuveslätt Mölnebo S 65:3
Tvärgården Kolleröd K 19:6
Tådås hage Tådås K 7:3
Tången Berga V 38:1
Tången Gunneby S 18:7,11
Tången Köleröd K 1:9
Tördammen Lirås S 22:2-4
Törtipp Gläshed S 18:3
Törtipp Gläshed S 17:9,10,12
Udden Hövik V 34:6
Ugglehagen Surdal K 2:8
Uhleplass Halsbäck K 23:2
Ulen/Ula/Lyckan Mellby V 18:1-3
Ursbrunn Basteröd K 8:4
Ursbrunn Långekärr K 13:4
Vadholmen Rörvik V 40:4
Vaholmen Åker V 9:11
Valbergsdalen Tjärna S 20:3-4
Valbergshamnen Bäck Nordre S 15:2
Valborgslid Kihl V 13:2
Valsängshus Valsäng K 3:1
Valsängsstrand Valsäng K 3:8
Wankalitet Sundsby V 8:2
Vassbacka Sundsby V 8:11-12
Vassdraget Kolleröd K 19:1
Via Sibräcka S 27:1-2
Vidalen Habborsby V 42:10
Vike hamn Åkervik S 36:2-5
Wiken Aplegården V 5:4
Vikigs-Andreases Mölnebo S 65:11
Viks mark Vik K 21:1-2
Villekärr Nordvik S 53:2
Villekärr Utäng S 46:2-5,7
Villes Tångeröd V 33:10
Vinterledsmyren Valsäng K 3:11
Vinterliden Berga V 38:4
Vitemyr Sibräcka S 27:11
Väderledet Sibräcka -
Västergård Haketorp S 8:1
Väteledet Sibräcka S 27:7
Yttersdalen Köleröd K 1:6,8
Yxnedalen Åker V 9:4
Ågrens Röd S 25:4
Åkermans Kållekärr S 31:4
Åkermans Rösselvik S 41:6
Åseby lera Åseby S 19:2
Åselycka Valsäng K 3:9
Åsen Askerön Lilla V 51
Åsen Bäck Södra S 26:1
Åsen Häggvall V 21:7
Åsen Myggenäs V 19:8
Åsen Åker V 9:8
Äckran Fosseröd S 2:10
Ägge Per Hövik V 34:8
Änghagen Hällene V 6:10
Änghagen Röd V 3:3,5
Änghagen Viks Ödegärde K 17:5
Ängholmen Sundsby V 8:13
Ängviken K 24:18-31
Ängviks huvud K 24:33-35
Ödalen Härön K 28:1
Ögärdet Sundsby V 8:6
Örn Ävja V 16:9-10
 

Marit Karlsson