Boställen i Valla ordnade efter namn

Här har jag samlat uppgifter om olika boställen i Valla socken i äldre tid. 

Jag tror tyvärr inte att listan är varken komplett eller felfri, det är mycket möjligt att obebodda platser smugit sig in, och bebodda platser fattas. Jag antar att många av er som läser detta har bättre lokalkännedom än mig, som bott i Göteborg hela mitt liv. Flertalet av er bör också vara äldre än mig (det vill säga över 25) och följaktligen minnas längre tillbaka än mig. Jag skulle därför bli väldigt glad om ni läsare kunde komplettera denna lista med era kunskaper och bli ännu gladare om ni kunde visa den för andra som ni tror kan komplettera den. 

Uppgifterna är hämtade ur ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VII: Ortnamnen i Tjörns härad” utgiven i Göteborg 1992.

 

Namn

Läge

Beteckning i torpinventeringen
Alebacken, Alen Fjälebro Nordgård V 14:4
Almedal    
Almliden Berga  
Almön Ävja V 16:12
Almösund Ävja  
Anders Jerpssons trankok Lilla Askerön  
Annelund Hjälteby  
Apelgårds strand Apelgården  
Apelrödhuset Apleröd  
Arnes Sjöbod Sundsby (Mjörn)  
Aspeberget Kråkedal V 23:2
Aspåsen Kråkedal V 23:2
Back Annas stuga Röd Mellangård V 31:5
Backen Tångeröd V 33:6
Backens Habborsby  
Backhuset Habborsby  
Backhuset Spjärr V 44:3
Balin Apelgården V 5:4
Banken Habborsby Nordgård V 42:9
Bardus Habborsby  
Bardus Röd  
Barkedalen Tönsäng V 43:6
Bastekullen Myggenäs Nedergård V 19:1
Berga Strand Berga  
Bergastrand Hövik V 34:2
Bergastrand Kleva V 35:3,4
Berget Kil  
Berget Rävsal  
Bertas Hjälteby V 46:4
Billeråsen Svanvik Uppegård  
Bistocken Berga V 38:3
Björkvik Hövik V 34:3
Björkås Hövik  
Blåkullen Hjälteby Västergård V 46:1
Blåkullsängen Hjälteby Västergård  
Bodalen Svanvik Uppegård  
Bogetegen Fjälebro Nordgård  
Bohalla Häggvall Uppegård V 21:2,3
Botten Sundsby (Tjörn)  
Bräcka Åker  
Bräckan Sundsby (Tjörn) V 8:9
Bräcketorpet Fjälebro  
Budalen Häggvall  
Bökeviken Rörvik V 40:1
Dal Fjälebro V 13:2
Dalen Näs  
Dalen Spjärr  
Dammen Apelgården V 5:6
Dammen Habborsby Nordgård V 42:8,9
Dammen Hjälteby V 46:18
Dammen Häggvall Östergård  
Dammen Hällene V 6:1,2,3,4,5
Dammen Västra Näs  
Dammen Spjärr V 44:2
Daniels Gälov V 25:4
Dannemark Myggenäs  
Djupedal Tönsäng  
Djurshall Habborsby Nordgård V 42:11
Draget Krossen  
Dyvik Hällene V 6:7,8
Dyvik Sundsby (Mjörn) V 8:7
Ekelunden Furusäter  
Eskileplatsen Balkeröd  
Fjälebrotegen Kråkedal  
Fjälebrotegen Mällby  
Flobacken Häggvall  
Fläkebacken Hjälteby  
Fläken el Fläcken Hjälteby Västergård V 46:3
Fogelbergs Röd Östergård V 30:4
Fredagstorpet Hällene  
Fridhem Fjälebro  
Fridhem Hövik  
Fridhem Kleva  
Fridhem Tångeröd  
Furuhäll Furusäter  
Fågelkärr Tångeröd  
Färjkarlsbostället Näs V 2:3
Gamlehagen Kil  
Gatan Habborsby  
Gatan Näs  
Gatan Rörvik  
Gatan Sundsby (Tjörn)  
Gatan Åker V 9:1
Gatebacken Svanvik  
Getestubben Näs  
Graneberga Svanvik Mellangård V 41:8
Granslätten Fjälebro  
Grettens Hällene V 6:5
Grindarna Gälov  
Grindebacken Gälov  
Grinden Häggvall Uppegård  
Grinden Kalekärr  
Grinden Krossen V 7:2
Grinden Lilla Askerön V 51
Grinden Röd Östergård V 30:4
Grinden Åker V 9:1
Grindeåsen Gälov  
Grinnera Habborsby Nordgård  
Grotteliden Habborsby  
Grubbehålet Häggvall  
Grönklev    
Gunnersnäs Habborsby  
Gutt Oleanas Hjälteby V 46:16
Gutteplassen Svanvik V 41:12
Hagen Apleröd  
Hagen Bråland Östergård  
Hagen Habborsby Sörgård  
Hagen Hjälteby Västergård V 46:4
Hagen Häggvall Östergård  
Hagen Hällene V 6:9
Hagen Hövik  
Hagen Myggenäs Uppegård  
Hagen Mällby  
Hagen Svanvik  
Hagen Ävja V 16:3
Hagens brygga Sundsby (Mjörn)  
Hagetorp Åker  
Hagslätten Apelgården  
Hallen Röd Mjörn  
Halte Johans stöva Balkeröd V 36:1
Hamilton Hammar V 32:2
Hammars hus Hammar  
Hammartegen Kråkedal  
Hamnen Myggenäs  
Hasselkroken Berga V 38.2
Herrängen Fjälebro  
Hogen Habborsby  
Hogen Hjälteby  
Hôrt el. Hålet Lilla Askerön Nordgård V 51:12
Hultet Åker V 9:7
Hummerns Myggenäs V 19:3
Huseberget Röd Västergård V 31:2
Huseplatsen Röd V 3:7
Huset Balkeröd  
Huset Hjälteby  
Huset Hällene  
Huset Kil  
Huset Kleva  
Huset Krommeröd  
Huset Kråkedal  
Huset Lilla Askerön  
Huset Myggenäs Uppegård  
Huset Myggenäs  
Huset Röd Mellangård  
Huset Röd Mjörn V 3:1,8
Huset Rörvik  
Huset Spjärr  
Huset Sundsby (Tjörn)  
Huset Sörby  
Huset Åker V 9:6
Husängen Krommeröd V 37:6
Hålan Åker V 9:9
Hålebäcken Habborsby Sörgård V 42:17
Hålebäckstorpet Habborsby Sörgård V 42:16
Häst Rävsal V 15:1
Häst Johanna på Häst Kil V 13:10
Hästhagen Lilla Askerön Sörgård V 51
Höjden Ävja V 16:4-5
Höviksnäs Hövik  
Hövikstorp Hövik  
Janne Mellbins Kil V 13:8
Jeppes hus Mällby  
Kalltorp Sundsby (Tjörn)  
Kaltorp Åker V 9:10
Kalvedraget Krossen  
Kalvhagen Svanvik  
Kalvhagen / Kalvängen Lilla Askerön Sörgård V 51:9
Kalvskinnet Myggenäs  
Kalvskinnet    
Kalvås Habborsby V 42:19
Kalvås Spjärr  
Karve Nils Gälov V 25:1
Katrinas Furusäter V 10:1
Kattebacken Svanvik V 41.11
Kinden Näs  
Klaras i plassen Svanvik V 41:1
Klockaregården Svanvik  
Klova Kleva V 35:2
Knaltarna Sundsby (Mjörn)  
Knarrholmen Lilla Askerön Nordgård  
Knarrudden Lilla Askerön Nordgård V 51:1
Knarruddens båtsmanstorp Lilla Askerön Nordgård V 51
Knoppen Lind V 39:3
Knuten Röd Mjörn V 3:2
Knuts hall Röd Mjörn  
Kortås Habborsby Nordgård  
Kristinedal Fjälebro Östergård V 14:1
Kroken Svanvik Uppegård  
Kroken I, II, III Lilla Askerön V 51:2-3
Krämpan Hövik  
Kullen Svanvik  
Kvarnelyckan Röd  
Kvarnviken Apelgården V 5:1
Kvia Hällene V 6:11
Kvia Tångeröd Övergård V 33:5
Kyrkemyren Bråland Östergård V 20:1
Kyrkemyren Röd Östergård V 30:2
Kyrkhuset Bråland Östergård V 20:6
Kyrkogården Bråland  
Kåpedyet Röd Mjörn V 3:5
Kåtorp Habborsby V 42:15
Kåtorp Spjärr V 44:1, 7
Källdalen Furusäter  
Källdalen Sundsby (Mjörn) V 8:2
Källeråsen Svanvik Nedergård V 41:6
Käringåsen Häggvall V 21:16
Kärret Apelgården V 5:3
Kärret Hällene  
Kärrsehuset Bråland V 20:4
Kärrsens Habborsby V 42:20
Köhlers Näs V 1:3
Köln kullen Näs V 1:4
Ladkulleplatsen Svanvik V 41:2
Lakoln Svanvik V 41:2
Landgrens plass Svanvik V 41:10
Lerdal Tönsäng V 43.2, 3
Lerje Fjälebro  
Levins Mällby V 18:4
Lia Kil V 13:3
Lia Näs V 1:4
Liden Berga  
Liden Lilla Askerön Nordgård V 51:6
Liden Myggenäs Mellangård  
Liderna Balkeröd  
Lilla Utsigta Hjälteby V 46:19
Lillebotten Åker V 9:2
Linas Kil V 13:9
Linde Ryd Lind  
Liseberg Sundsby (Mjörn) V 8:5
Loviseberg Apelgården V 5:2
Loviseberg Röd Mjörn V 3:4
Lunneplatsen Bråland V 20:2
Lunneslättsplatsen Balkeröd  
Lyckan Apelgården V 5:2
Lyckan Fjälebro  
Lyckan Hammar  
Lyckan Hjälteby V 46:2
Lyckan Lind  
Lyckan Mällby V 18:1-3
Lyckan Näs V 2:4
Lyckedalen Östra Näs V 2:4
Låka Hövik  
Långekärr Mällby V 18:4
Långemyr Habborsby Nordgård V 42:8
Långeplassen Krommeröd V 37:3
Lättekollane Röd V 31:1
Lätteplatsen Häggvall  
Lökhogen Habborsby  
Lönneslätt Bråland Östergård  
Maden, Övre Fjälebro  
Madkärr Häggvall V 21:10,15
Majehuset Östra Näs  
Mandalen Hövik V 34:9
Mandalen Kleva V 35:5
Manhöjden Hövik V 34:7
Mannamyren Hövik  
Mannamyren Tångeröd V 33:3
Margaretas plats Röd Mjörn  
Mattis kulle Habborsby V 42.14
Mehuset Sundsby (Tjörn)  
Mickelliden Röd Mjörn  
Mickelstorpet Röd V 3:5
Missionshuset Hjälteby  
Mjölkeviken Sundsby (Tjörn)  
Mjölkeviken Åker V 9:12
Munkebacken Häggvall  
Munkekullen Svanvik  
Munkerholm Svanvik Uppegård  
Murarns Röd Östergård V 30:3
Murarns Spjärr V 44:1
Myren Balkeröd  
Myren Fjälebro  
Myren Hövik V 34:1
Myren Sundsby (Tjörn)  
Myren Åker  
Myren I Habborsby Nordgård V 42:5
Myren II Habborsby Nordgård V 42:7
Mårteplatsen Habborsby V 42:3
Mällby ö Mällby  
Mört Alfreds Myggenäs V 19:9
Mörteplatsen Myggenäs V 19:11
Nordgärdet Krommeröd  
Nordhem Hövik  
Nordmyren Hövik  
Norgård Svanvik  
Nyborg Kil V 13:7
Nybygget Apelgården  
Nybygget Fjälebro  
Nybygget Habborsby Nordgård V 42.14
Nybygget Kil Västergård V 13:4
Nybygget Kråkedal V 23:4
Nybygget Västra Näs V 1:1
Nybygget Sundsby (Mjörn) V 8:1
Nybygget Tönsäng  
Nygård Krommeröd  
Nygård Svanvik Uppegård V 41:9
Näset Kil Östergård  
Näset Myggenäs Uppegård V 19:6
Näsudden Kleva  
Oppestugan Rävsal  
Orion Sundsby (Tjörn) V 8:8
Orion Åker  
Oxhagen Hällene  
Oxhagen Krossen V 7:1
Pallen Mällby V 18:6
Paradiset Lilla Askerön Nordgård V 51:7,11
Pers håla Fjälebro V 14:3
Petersborg Sundsby (Tjörn)  
Petersburg Åker V 9:5
Plassen Röd V 31:3
Plassen Svanvik  
Platsen Häggvall Uppegård  
Platsen Hövik V 34.4
Porsen Krommeröd V 37:4
Pusa Lilla Askerön Nordgård V 51
Qvia Balkeröd  
Ramsdalen Sundsby (Tjörn) V 8:3
Ranneberget Röd Östergård V 30:2
Reginas plass Häggvall V 21:7
Resset Krommeröd V 37:7
Riseplassen Krommeröd V 37:3
Rosengård Sundsby (Tjörn) V 8:10
Rosengård Åker  
Rosenlund Bråland V 20:8
Rudarn Svanvik V 41:3
Rullareplatsen Bråland V 20:7
Rullareplatsen Krommeröd  
Rullarns Bråland V 20:7
Runntången Ävja V 16:6-8
Ryckin Fjälebro  
Ryd Rörvik V 40.3
Ryttares torp Tönsäng V 43:2
Ryttartorpet Västra Näs V 1:1
Rödalen Svanvik Nedergård  
Rödalen Tångeröd Övergård  
Röds hus Röd V 3:8
Römyr Habborsby V 42:7
Rörviken Häggvall V 21:1
Rörviken Myggenäs Nedergård  
Röseberg Habborsby  
Röseberg Spjärr V 18:2
Röseberg Svanvik  
Röven Svanvik  
Saltholmen Myggenäs Nedergård  
Sanden Tångeröd Nedergård  
Sandklev Ävja  
Sandviken Hövik V 34:5
Sandviken Näs  
Sandviken Röd Mjörn  
Sandängen Näs  
Santesviga Hövik V 34:5
Saras tomt Näs V 1:2
Saxängen Östra Näs  
Sjöbodstaden Apelgården  
Sjögårdsvik Hällene V 6:6
Sjötorpet Hummerns Myggenäs V 19:3-4
Sjötången Myggenäs Nedergård V 19:2
Skamlösa Hjälteby V 46:5
Skedklev Svanvik Uppegård V 41:7
Skeppar Johans Myggenäs V 19.5
Skepparplatsen Myggenäs V 19:5
Skillnadsdammen Lilla Askerön Nordgård V 51:5
Skinntorpet Röd Mellangård V 31:6
Skinntorpet Röd Östergård  
Skintorp Bråland Östergård  
Skogen Hällene  
Skogen Lilla Askerön Nordgård V 51:4
Skogen Lind V 39:1
Skolhuset Hjälteby  
Skol-Jonas Bråland V 20:5
Skollärarns Hjälteby  
Skrivareliden Svanvik V 41:1
Skräddarns Hällene V 6:12
Skräddarns Röd Östergård V 30:4
Skulten Lind V 39:1-2
Skunken Tångeröd V 33:7
Skåpesund Näs V 2:3
Skåpesund Röd Mjörn  
Skårebäcken Hammar V 32:1
Skårebäcken Tångeröd  
Skällebräcka Sundsby (Tjörn) V 8:9
Skällebräcka Åker  
Skäret Mällby V 18:3
Slättebacken Habborsby Nordgård V 42:13,14,18
Slättebacken Hövik  
Slättebacken Mällby  
Slättebacken Ävja V 16:1-2
Slätten Sundsby (Tjörn) V 8:8
Slätten Åker  
Smedklämman Röd  
Smens-Jannes Apleröd V 27:1
Smockens Svanvik  
Snaba Myggenäs V 19:6
Snabera Rörvik V 40:5
Snickerns Gälov V 25:3
Snippen Krommeröd V 37:1-2
Snippen Tångeröd Övergård V 33:4,8
Solbacken Apelgården  
Solbacken Häggvall V 21:11
Solhem Fjälebro  
Solliden Fjälebro  
Solliden Häggvall Uppegård V 21:13
Sommarkleven Sörby  
Sotareplatsen Habborsby V 42:12
Stadius Myggenäs V 19:10
Stammelia Näs V 2:4-5
Stavstenarna Hjälteby Västergård V 46.15
Stenarna Hjälteby  
Stenarna Kråkedal V 23:1
Stockholm Myggenäs V 19:12
Stora Botten Åker V 9:3
Storebotten Sundsby (Tjörn)  
Stranden Balkeröd  
Stranden Häggvall  
Stranden Kil V 13:5
Stranden Myggenäs  
Stranden Mällby V 18:2
Stranden Östra Näs  
Strandhagen Habborsby Nordgård V 42:18
Strandhagen Habborsby Sörgård  
Stranges Bråland V 20:1,9
Stärten Kil  
Sundet Röd Mjörn  
Sundhagen Lilla Askerön Sörgård V 51:8
Sundhagslyckan Röd Mjörn  
Svanbergs Svanvik  
Swea Kleva V 35:6
Swea / Svedjan Tångeröd V 33:1
Sänkan Apelgården V 5:6
Sävedalen Östra Näs  
Söderlund Hövik V 34:4
Sörhem Tångeröd Övergård V 33:2
Söräng Östra Näs  
Sötången Myggenäs  
Tappers Furusäter V 10:3
Tegen Fjälebro Nordgård  
Tegen Kråkedal V 23:3
Tegen Mällby V 18:5
Tengners gata Furusäter V 10:4
Timmerdalen Östra Näs V 2:2
Tinges gata Furusäter  
Tjärtången Kil Västergård V 13:1
Tomten Hjälteby V 46:17
Torsteplatsen Tönsäng V 43:5
Tosseröd Röd Mjörn  
Trankoket Apelgården  
Trankoket Lilla Askerön  
Trankoket Röd Mjörn V 3:6
Trebors Tånge Berga  
Trubergstången Berga  
Tunnevik Sundsby (Mjörn) V 8:4
Tuvene Rörvik  
Tången Berga V 38:1
Tången Myggenäs  
Uddarne Sundsby (Tjörn)  
Udden Hövik V 34:6
Udden Kleva  
Ulen Mällby V 18:1-3
Vadholmen Rörvik V 40:4
Vadholmen Åker V 9:11
Valborgslid Kil Västergård V 13:2
Vallen Tångeröd  
Valleröd Hövik  
Wallevik Kleva  
Vankalitet Sundsby (Mjörn) V 8:2
Vassbacka Sundsby (Tjörn) V 8:11-12
Vassbacka Åker  
Vidalen Habborsby Nordgård V 42:10
Viken Hövik  
Wiken Apelgården V 5:4
Villes Tångeröd V 33:10
Vingen Furusäter  
Vinterliden Berga V 38:4
Vätan Fjälebro  
Yxnedalen Sundsby (Mjörn)  
Yxnedalen Åker V 9:4
Åker Balkeröd  
Åker Sundsby (Tjörn)  
Åkers grind Åker  
Åkers hage Åker  
Åkers kärr Åker  
Åsen Balkeröd  
Åsen Häggvall V 21:7
Åsen Lilla Askerön Nordgård V 51
Åsen Myggenäs V 19:8
Åsen Röd Mjörn  
Åsen Åker V 9:8
Ägge Per Hövik V 34:8
Änden Svanvik Uppegård V 41:10
Änghagen Apelgården  
Änghagen Bräcke  
Änghagen Hällene V 6:10
Änghagen Röd V 3:3,5
Ängholmen Sundsby V 8:13
Ödegärdet Röd Mjörn  
Ödegärdet Sundsby (Mjörn) V 8:6
Örn Ävja V 16:9-10
Örnemyren Rörvik  
Östergård Svanvik  
 

Anders Ryberg