Båtsmän på Tjörn och Orust 1630

 

 

Anno 1630 dend 9 martij er disse efftershreffne baadzmend vdshreffuen aff Oroust och Tiörnns fougerj aff lexmanden vdneffnedt effter K.M. naadigste fororning:

 

Thiörnn:

Walle sogenn:

Biörnn Börresen i Reffsall

Elloff Arnesen i Tangeröd

Laurss Erichsen i Tonenghaffue

Giöde i Shollebreck.

 

Stennkiercke sogenn:

Olle Torstenssen i Kiebenn

Per Torssen i Krosskier

Olle Anderssen i Sibrecke

Olle Anderssen i Tofft

Jun Perssen i Surdall

Biörnn Olssenn i Dyrby

 

Klöffdall sogenn:

Thamis Torssenn i Knöde

Suend Torssenn ibidem

 

Oroust:

Thorpp sogenn:

Suend Jacoppssen i Hoffuenn

Jens Persenn i Kleffue

Per Nelssenn i Gaare

Jens Ingemorssenn i Tömerholt.

 

Mögleby sogenn:

Laurist j Bunes

Throelss Olssen i Hestleg

Engelbret Mortensen i Stellingsöe, römt

Suend Börressen i Koröd

 

Langland sogenn:

Laurss Torssen i Bockedall

Biörn Hansenn i Haafos

Bendt Andbiörnssen i Rersröd

 

Stale sogenn:

Anders Börressenn i Amindall, captain for de andre.

Suendd Ollssenn i Kierokeröd

Thorild Lauerssen i Siffuetorp

 

 

Senast uppdaterad: 2014-01-06
 

Webbmaster: Anders Ryberg