Båtsmanstorp 1826

 

I militärt hänseende hörde Tjörn förr i tiden till flottan och de indelta soldaterna härifrån var båtsmän. Gårdarna hade delats in efter skattekraft i rotehåll om sammanlagt tre hela hemman och varje rotehåll eller stamrote satte upp en båtsman. År 1826 upprättades en en roteringslängd där de eventuella torpens belägenhet angavs.

Uppgifterna om rotarna kommer från ”Statistiskt sammandrag af det Svenska Indelningsverket” av C. Grill och från Johan Petterssons ”De levde bland bergen”.  Uppgifter om torpen från Göteborgs och Bohus läns Landskontor, GIfd:12.


Ordinarie roteringen

Nr Rotehåll Båtsmansnamn Torp 1826
8 Mällby, Ävja, Lilla Sörby och Kil Västergård Kvick Torp saknas
9 Askeröd, Rävsal och Lilla Röd Nalle/Asker Torp saknas
10 Säby och Brevik Fager Torp på Breviks ägor
11 Myggenäs Mört Torp på Myggenäs ägor
12 Berga, Lind, Kärrsön, Rörvik, Stora Dyrön Klädesholm Torp beläget på Bergas ägor
13 Svanvik Svanberg Torp beläget på Svanviks samfällda ägor
14 Habborsby och Spjärr Backe Torp beläget på Habborsbys samfällda ägor
15 Häggvall Röd Torp beläget på Häggvalls gemensamma ägor
16 Gunneby och Tönsäng Ryttare Torp beläget på Tönsängs ägor
17 Budalen, Kuballe Östergård, Skedet och Höggeröd Vitlock Torp saknas
18 Röra, Fosseröd och Hovlanda Rödhuvud/Forsberg Torp beläget på Röras ägor
19 Stordal, Lilldal och Skår Lindahl Torp beläget på Skårs och Lilladlas ägor
20 Sibräcka, Hällebäck och Krossekärr Häldt Torp beläget på Sibräckas ägor
21 Dyreby och Häller (Stenkyrka) Hummer Torp saknas
22 Mölnebo och Kuballe Västergård Blank Torp beläget på Mölnebos ägor
23 Tolleby Tolle Torpet beläget på Tollebys gemensamma ägor
24 Morik, Röa, Tubberöd och Stockevik Björn Torpet beläget på Moriks ägor
25 Rösselvik, Bräcke, Gåseknöde och Hede Store Torpet beläget på Hedes ägor
26 Gälov, Fossa, Röd Mellangård, Styrdal och Hanekullen Ströberg Torpet beläget på Gälovs ägor
27 Aröd, Rönnäng, Bäckevik och Hålan Bös Torp saknas
28 Nordvik, Toftenäs, Krogsdal och Nötsäter Kurländare Torpet beläget på Nordviks ägor
29 Kållekärr, Hagetorp och Norra Bäck Cordion Torp saknas
30 Röd, Åseby och Lirås Lura Torpet beläget på Röds ägor
31 Utäng, Emteröd, Ranneberg, Grinneröd och Siröd Boj Torpet beläget på Utängs ägor
32 Basteröd, Knöde, Valsäng och Apelröd Gren Torp saknas
33 Köleröd och Surdal Timmerman Torpet beläget på Köleröds ägor
34 Kålleröd, Toröd och Kyrkofjäll Svartholm Torp saknas
35 Långekärr, Sunna, Hällene och Bö Västergård Frisk Torpet beläget på Långekärrs ägor
36 Bö Västergård, Bö Berg, Bö Nedergård och Rösselgården Frimodig Torpet beläget på Bö Västergårds och Nedergårds ägor
37 Hammar, Balkeröd, Tångeröd och Bråland Överste/Hammar Torpet beläget på Hammars ägor
38 Kärrslätt och Brok Hake Torpet beläget på Broks ägor
39 Kurlanda, Häle och Kebene Dyre Torpet beläget på Kurlandas ägor
40 Tyft, Tjärna och Rävlanda Näbb Torp saknas
41 Tyfta Västergård och Olsby Harås Torpet beläget på Tyftas ägor
42 Vakant sedan 1685 Molle
43 Olsnäs, Södra Bäck och Gläshed Åkerman Torp saknas
44 Fagerfjäll, Åkervik och Gåre Rödhammar/Röd Torp saknas
45 Tolleby Östergård, Tyfta Östergård och Bö Dampegård Släthår Torpet beläget på Tollebys ägor
113 Halsbäck Uppegård, Ellingesröd, samt i Tegneby Bäckevik och Bö Östergård Spansk Torpet beläget på Bäckeviks, Tegneby ägor

Anders Ryberg

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg