Huvudtionde 1632 - 1633

HOFFUITT THIEN
 
Thiören
Walle soggen:
Gunder i Westeröd j ort - 8 sk.
Giermund i Hielteby j ort - 8 sk.
Staffen i Effie j ort. Niels Olsen i Suanuig j ort - 8 sk.
 
Steenkierche soggen:
Jachob i Aasby j ort 8 sk.
Börge schreder j ort 8 sk.
Niels i Maarig j ort.
Anders Pedersen i Thaarleby j ort.
Niels Crestoffersen ibed j ort.
Olle i Breuig j ort.
 
28 mars 1632.
HOFFUITT THIENDE
Langeland soggen:
Anders i Bö paa sin husstruis uager 3 ort.
Andor i Bö paa sin wegne j ort.
Laurs i Buraas ij ort.
Anders i Hultorp ij ort.
Hans paa Kielsbache 20 sk.
Mögleby soggen:
Peder i Önne faar sin quinde j ort
Anders i Kroggen faar sin quinde 16 sk.
Peder i Thaarp 20 sk.
Peder i Hesleg 20 sk.
Thiören Walle soggen:
Karll i Balcheröd j ort.
Jachob i Fiellebro j ort.
Rasmus i Reffsall 20 sk.
Laurs i Hielteby paa sin husstruis ueger j ort.
 
Steenkierche sogoen:
Thaalle i Thaarleby j ort.
Helle Alffsen i Stordall j rdlr.
Thaasten i Kurland 20 sk.
Brynill i Aasby j ort. Laurs i Aröd ij ort.
 
12 april 1633.
 

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg