Huvudtionde 1634 - 1635

Hoffuitt thien 1634-35

Thiörren

 

Anders Jeppesen paa Gelluff gaff faar sig och sin hustru 16 sk.

Karll Laursen i Fiellebro gaff faar sig och sin hustru 32 sk.

Jören Andersen i Dybhaalt gaff faar sig och sin hustru 32 sk.

Thron Andersen i Suanuig faar sin hustru 3 rdlr.

Niels i Höuig faar sig och sin hustru gaff 16 sk.

 

Steenkierche soggen:

Niels Suennungsen i Kurland faar sig sielff j ort.

Eilert Jonsen i Mölneboe gaff faar sig och sin hustru j rdlr.

 

Folke Almegius och Kenneth Bengtsson

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg