Jordebok ca 1615

 

Stienckiercke soggen:
Jenns i Rörre
Gundr ibidem
Andres i Skor
Engebret i Kiiben
Joen i Kollekier
Rassmus i Sirrödt
Thorrell i Liraass
Peder Knudtzen i Wiigen
Andres i Gaasseknöedt
Peder i Ronninnge
Olluff i Morrigh
Gundr i Morrigh
Christophr i Böberrig
Lauritz i Böe
Inge i Krogsdall
Essbiörnn i Thoberöed
Reer i Thufftenes
Syffuert i Böe nordgdt
Suening i Kurlanndt
Reer i Krossekier
Niels i Grinderöedt
Thorre i Breffuig
Thorkill i Hellebeck
Joenn i Thufft
Amund i Houfflanndt
Suennd i Hagetorp
 
Kronne goedtz:
Lauritz i Fosseröedt
Pedr i Agger
Olle i Aaröedt
Reer i Böe for Signeröedt
Olle och Gundr for Morigs helle
Lass i Westerönne
Suend i Stockeuig
Anders i Rossedall
Pedr Knudtzen aff Hee
Joenn i Vdengh
Rassmus i Hagetorp
Anders i Raffneboe
Hans paa Thiörnkallff
Erich i Broigh
Lass paa Kierssöen
Gundr paa Dyröen
Pedr i Reffland
Knud Pedrssen i Odtznes
 
Castelle goedtz:
Jenns i Hulle
Niells i Beckeuigh
Tholle i Mölneboe
Olle ibidem
Lasse i Kuballe
Olle ibidem
Niellss i Aassebye
Peder i Ollssbye
Chrestenn ibidem
Peder Knudtzen i Brecke
Bendt i Gaarde
Hanns i Rösselluig
Olle i Thorlebye
Niels ibidem
Christopher ibidem
Anders ibidem
Erich i Böe
Jens i Seebye
Thrugells ibidem
Börge paa Gleshee
Assmund i Heller
Bennt i Becke
Reer i Lilledall
Suennd i Gundisbye
Ambiörnn ibidem
Peder i Ronnen aff Korduigen
Henrich aff Beck
Anders i Hoffue
Hans i Norduig
Pouell i Broigh
 
FORINGENN
 
Erich Rosenkrandtzis goedtz:
Lauritz i Dyrebye
Karll ibidem
Reer i Schiebrecke
 
Danniell Billdis goedtz:
Suennd i Norduig
 
Jens Brahis goedtz:
Borge i Foss
Kierstin ibidem
Helle i Mellefoss
Allff i Stordall
Olle i Faurefielld
Hellge i Thyffte
Lass ibidem
Olle i Heller
Laurditz i Röed
Elluff i Nödeseddr

 

 

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

 

Senast uppdaterad: 2008-02-06
 

Webbmaster: Anders Ryberg