Drabbade av kriget 1789 - 1790

 

Göteborgs landskansli EIXa:1

November 1789

Hustrur, änkor, fader- och moderlösa barn till båtsmän i Tjörns pastorat

Rotebåtsmannen Olof Hummers änka Ingrid Olsdotter med fyra små barn. Han blev sjuk på hemvägen från Karlskrona förlidna höst och dog den 2 sistlidna januari.
 
Tvenne små barn efter avlidne rotebåtsmannen Olof Bös, som även sjuknade på hemvägen från Karlskrona vid ovan nämnda tid, och dog den 2 januari, varuppå dess änka dog d 5 februari och barnen utan släkt och anhöriga uppehållas av församlingen.
 
Maret Hansdotter på Klädesholmen, hustru till rotebåtsmannen Karl Frisk blev fånge detta år, de har trenne små barn.
 
Rotebåtsmannen Sven Frisk från Orust dog på hemvägen från Karlskrona sistlidna vinter, vilkens änka Elsa Jakobsdotter, med fyra barn, av vilka hon fött ett efter faderns död, uppehåller sig på Klädesholmen, senare Gunneby tånge.
 
Börta Halvardsdotter, hustru till rotebåtsmannen Vilhelm Vitt från Orust med tvenne söner tvenne döttrar, som ävensom befinner sig på Klädesholmen, blev tillfångatagen sistlidet år.
 
 

Göteborgs landskansli EIXa:1

Mars 1790

Hustrur, änkor, fader- och moderlösa barn till båtsmän i Tjörns pastorat

Rotebåtsmannen Johannes Hake dog på örlogsflottan vid Larsmässo tid 1789. Hans hustru Inger Andersdotter är nu hemlös och husvill med fem små barn, varav den sista, en pilt, blev född efter faderns död.
 
 

Göteborgs landskansli EIXa:1

Lista över insamlade medel utdelade till änkor och andra mest nödlidande som mist sina män och andra anhöriga vid skeppet Lovisa Ulrikas förolyckande.

 

21 oktober 1790

Mottagare på Tjörn

Avskedade båtsmannen Hans Björns änka i Hoga, Anna Hansdotter
 
Anders Rasmusson Slätts änka på Klädesholmen, Börta Andersdotter
 
Johanna Kristensdotter i Tinges gatan och Inger Fager i Krommeröds hus i Valla socken
 
Anders Engelbrektsson på Staffansholmen, fader till Per Andersson på Sumpen uti Klövedals socken
 
Änkan Inger Börjesdotter i Krossekärrs hus, styvmoder till Hans Mattisson, Stenkyrka socken.
 

 

Senast uppdaterad: 2015-04-21
 

Webbmaster: Anders Ryberg