Lotsar på Tjörn 1736 och 1748

 

Från Lotskontorets rullor. (Lotskontoret organiserat under amiralitetskollegium.)

 

År Titel Namn Station Bor Antagen
1736 Ålderman Per Trulsson Klädesholmen
1736 Lots Olof Olsson Klädesholmen 1716
1736 Lots Hans Nilsson Klädesholmen 1730
1736 Lots Anund Jonsson Klädesholmen 1730
1736 Lots Sven Hansson Klädesholmen 1730
1736 Lotsdräng Olof Hansson Klädesholmen
1736 Lärling Anders Olsson Klädesholmen
1748 Lots Simon Olsson Klädesholmen
1748 Lots Lars Torsson Klädesholmen
1748 Lots Olof Gunnesson Klädesholmen
1748 Lotsdräng Olof Andersson Store Klädesholmen
1748 Lotsdräng Olof Andersson Klädesholmen
1748 Lärling Nils Arnesson Klädesholmen
1748 Lärling Per Nilsson Klädesholmen
1748 Lärling Olof Arnesson Klädesholmen
1748 Lotsdräng Olof Hansson Hättan
1748 Lotsdräng Börje Rasmusson Hättan Lilla Dyrön
1748 Lotsdräng Olof Andersson Hättan Kärrsön
1748 Lotsdräng Lars Berg Hättan Lilla Dyrön
1748 Lärling Karl Sörensson Hättan Risön
1748 Lärling Bernt Olsson Hättan Hättan
1748 Lärling Helge Kristensson Hättan Stora Dyrön
1748 Lots Simon Hartvigsson Kyrkesund och Härön Härön
1748 Lots Nils Olsson Kyrkesund och Härön Härön
1748 Lotsdräng Anders Håkansson Kyrkesund och Härön Staffansholmen
1748 Lärling Ellert Larsson Kyrkesund och Härön Härön
1748 Lärling Anders Halvardsson Kyrkesund och Härön Härön  
             

Sven Nyblom och Anders Ryberg

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg