Lotsar på Tjörn 1758 - 1763

 

Från Lotskontoret rullor. (Lotskontoret organiserat under amiralitetskollegium.) Rullan "1759-" skriven i extremt liten stil, bitvis kladdig. Verkar ha fyllts på till 1763.

 

År Titel Namn Station Bor Född Ålder Tjänsteår Lärling Dräng Lots Övrigt
1758 Ålderman Anders Olsson Klädesholmen   51 1743 Ålderman 1753
1758 Lots Simon Olsson Klädesholmen   48 1743
1758 Lots Jakob Nilsson Klädesholmen   48 1752
1758 Lots Lars Torsson Klädesholmen   36 1752
1758 Lots Jon Arnesson Klädesholmen   30 1753
1758 Lotsdräng Olof Andersson Store Klädesholmen   25 1753
1758 Lotsdräng Olof Nilsson Klädesholmen   37 1750
1758 Lärling Olof Andersson Klädesholmen   30 1750
1758 Lärling Per Nilsson Klädesholmen   32 1753
1758 Lots Olof Hansson Hättan 62 1750
1758 Lots Rasmus Svensson Hättan 59 1753
1758 Lots Olof Andersson Hättan 41 1753
1758 Lärling Karl Sörensson Hättan 26 1750
1758 Lärling Sven Sörensson Hättan 33
1758 Lots Simon Hartvigsson Kyrkesund och Härön Härön 45 1753
1758 Lots Nils Olsson Kyrkesund och Härön Härön 42 1753
1758 Lärling Lars Hansson Kyrkesund och Härön     31 1753
1758 Lärling Anders Rasmusson Kyrkesund och Härön     1753
1759 Lots Simon Olsson Klädesholmen   46 1743-04-26
1759 Lots Lars Torsson Klädesholmen   41 1750-07-03 1752-04-09 Sjuk: Illa skadad vid triangelmätningen. Begär gratial. Blev liggande hela förra hösten. Kan ej komma ombord på fartyg.
1759 Lots Olof Gunnesson Klädesholmen   35 1756-07-05
1759 Lots Olof Andersson Store Klädesholmen   30 1750-07-03 1753-04-14 1758-04-09
1759 Lots Olof Andersson Klädesholmen   28 1750-07-03   1758-04-09
1759 Lotsdräng Nils Arnesson Klädesholmen   28 1756-07-05 1758-04-09  
1759 Lotsdräng Per Nilsson Klädesholmen   38 1753-04-14 1758-04-09  
1759 Lotsdräng Jon Persson Klädesholmen   35 1758-07-08 1759-05-19  
1759 Lotsdräng Rasmus Persson Klädesholmen   1758-07-08 1759-05-19  
1759 Lärling Hans Svensson Klädesholmen   1759-05-19  
1759 Lots Olof Hansson Hättan 65 1750-07-05
1759 Lots Börje Rasmusson Hättan 27 1756-07-05
1759 Lots Olof Andersson Hättan Kärrsön 45 1755-07-05
1759 Lots Hans Rasmusson Hättan Dyrön 25 Bor hos modern
1759 Lärling Helge Kristensson Hättan Stora Dyrön
1759 Lärling Karl Sörensson Hättan Risön 23 1750 Oduglig
1759 Lärling Bernt Olsson Hättan 22 1756-07-05   Olof Hanssons son
1759 Lots Simon Hartvigsson Kyrkesund och Härön Härön 45 1753-04-14
1759 Lots Nils Olsson Kyrkesund och Härön     44 1753-04-14
1759 Lotsdräng Anders Håkansson Kyrkesund och Härön Staffansholmen   1756-07-05  
1759 Lärling Anders Halvardsson Kyrkesund och Härön Härön 35 1753-04-14  
1759- Ålderman Simon Olsson Klädesholmen   Klädesholmen 52 22
1759- Lots Lars Persson Klädesholmen   7
1759- Lots Olof Gunnesson Klädesholmen   Klädesholmen 46 7
1759- Lots Olof Andersson Store Klädesholmen   Klädesholmen 36 13
1759- Lotsdräng Nils Arnesson Klädesholmen   Klädesholmen 38 7
1759- Lots Olof Andersson Klädesholmen   Klädesholmen 33 6
1759- Lots Per Nilsson Klädesholmen   Morik 39 2
1759- Lärling Halvard Andersson Klädesholmen   Klädesholmen
1759- Lärling Rasmus Andersson Klädesholmen   38 Enrollerad vid Norra komp. 
1759- Lärling Anders Rasmusson Klädesholmen   Klädesholmen 46 5 Enrollerad vid Norra komp. 
1759- Lotsdräng Jon Persson Klädesholmen   Klädesholmen?
1759- Lärling Jöns Andersson Klädesholmen  
1759- Lärling Lars Persson Klädesholmen   Klädesholmen 28
1759- Lärling Jon Olsson Klädesholmen   31 2
1759- Lärling Olof Simonsson Klädesholmen   Klädesholmen 14
1759- Lotsdräng Rasmus Persson Klädesholmen   Klövedal 40 5
1759- Lotsdräng Hans Svensson Klädesholmen  
1759- Lotsdräng Olof Andersson Klädesholmen   Klädesholmen 30
1759- Lotsdräng Hans Nilsson Klädesholmen   Toftenässtrand  
1759- Lotsdräng Olof Nilsson Klädesholmen   Saltholmen?  
1759- Lärling Olof Kocksson Klädesholmen   Klädesholmen 19
1759- Lärling Anders Andersson Klädesholmen   Klädesholmen 33
1759- Lots Olof Hansson Hättan 66 9 Avsked 1760-11-06
1759- Lots Börje Rasmusson Hättan Lilla Dyrön Dyrön 30 7
1759- Lots Olof Andersson Hättan Kärrsön Kärrsön 47 13
1759- Lots Hans Rasmusson Hättan Lilla Dyrön, hos modern Dyrön 28 7
1759- Lots Bernt Olsson Hättan Hättan Klädesholmen 22 3 1762
1759- Lots Anders Andersson Hättan Chro..???
1759- Lärling Helge Kristensson Hättan Stora Dyrön Tjörn 35 7
1759- Lärling Karl Sörensson Hättan Risön Risön 31 13
1759- Lärling Olof Hansson Hättan Hättan
1759- Lärling Per Olsson Hättan Kärrsön Kärrsön 19 2
1759- Lärling Karl Rasmusson Hättan Lilla Dyrön Dyrön 25 2
1759- Lärling Anders Andersson Hättan 29 1
1759- Lots Simon Hartvigsson Kyrkesund och Härön Härön Härön 51 13
1759- Lots Nils Olsson Kyrkesund och Härön   Klädesholmen 50 13
1759- Lotsdräng Anders Håkansson Kyrkesund och Härön Staffansholmen Tjörn 37 7
1759- Lotsdräng Anders Hälvardsson? Kyrkesund och Härön Härön strand   35 6
1759- Lotsdräng Ellert Larsson Kyrkesund och Härön     Avsked 1762
1759- Lärling Bernt Olsson Kyrkesund och Härön Skärhamn Tjörn 34 2 Enrollerad vid Norra Komp. 
1759- Lärling Olof Larsson Kyrkesund och Härön Skärhamn Tjörn 46 2 Enrollerad vid Norra Komp. 
1759- Lärling Anders Halvardsson Kyrkesund och Härön   Härön 40 10
1763 Ålderman Simon Olsson Klädesholmen   Klädesholmen 52 1741-10-31 Ålderman 1760-12-24
1763 Lots Olof Gunnesson Klädesholmen   Klädesholmen 40 1756-07-05 Enrollerad vid Norra Komp. Blir vice ålderman
1763 Lots Olof Andersson Store Klädesholmen   Klädesholmen 36 1750-07-03 1753-04-14 1758-04-07
1763 Lots Olof Andersson Klädesholmen   1758-04-07
1763 Lots Per Nilsson Klädesholmen   Morik 39 1753-04-14 1758-04-07 1760-01-14
1763 Lotsdräng Nils Arnesson Klädesholmen   Klädesholmen 33 1756-07-05 1758-04-07  
1763 Lotsdräng Jon Persson Klädesholmen   Klädesholmen 45 1758-07-08 1759-05-19   Enrollerad vid Norra Komp. Lotsson
1763 Lotsdräng Rasmus Persson Klädesholmen   Klädesholmen 40 1758-07-08 1759-05-19   Enrollerad vid Norra Komp. Lotsson
1763 Lotsdräng Hans Svensson Klädesholmen   Klädesholmen 35 1759-04-09 1762-08-19  
1763 Lotsdräng Alf Andersson Klädesholmen   Klädesholmen 30 1759-04-09 1762-08-19  
1763 Lotsdräng Hans Nilsson Klädesholmen   Toftenässtrand 36 1761-10-15 1763-01-06   Enrollerad vid Norra Komp.
1763 Lotsdräng Olof Nilsson Klädesholmen   Saltholen 30 1761-10-15 1763-01-06   Enrollerad vid Norra Komp.
1763 Lärling Halvard Andersson Klädesholmen   Klädesholmen 30 1761-10-15   Antas som lotsdräng.
1763 Lärling Rasmus Andersson Klädesholmen   Klädesholmen 36 1761-10-15   Enrollerad vid Norra Komp. Otjänlig som lots pga gammal benskada, avskedas.
1763 Lärling Hans Rasmusson Klädesholmen   Klädesholmen 38 1761-10-15   Enrollerad vid Norra Komp.
1763 Lärling Nils Andersson Klädesholmen   Klädesholmen 38 1758-04-08   Antas som lotsdräng.
1763 Lärling Lars Persson Klädesholmen   Klädesholmen 28 1760-02-04  
1763 Lärling Johan Olsson Klädesholmen   31 1761-03-14  
1763 Lärling Olof Simonsson Klädesholmen   Klädesholmen 14 1763-01-06   Åldermannens son
1763 Lärling Olof Kochsson Klädesholmen   Klädesholmen 22 1763-01-06  
1763 Lärling Anders Andersson Klädesholmen   Klädesholmen 33 1763-01-06  
1763 Lots Börje Rasmusson Hättan Dyrön 30 1756-07-05
1763 Lots Olof Andersson Hättan Kärrsön 47 1750-07-05 1753-04-14
1763 Lots Hans Rasmusson Hättan Dyrön 28 1756-07-05   1759-07-08
1763 Lots Bernt Olsson Hättan Klädesholmen 26 1756-07-05   1761-01-0
1763 Lärling Karl Sörensson Hättan Risön 31 1750-07-15  
1763 Lärling Helge Kristensson Hättan Tjörn 35 1756-07-05  
1763 Lärling Per Olsson Hättan Kärrsön 19 1761-03-14  
1763 Lärling Karl Rasmusson Hättan Dyrön 25 1761-03-14   Lotsson, antas som lotsdräng
1763 Lots Simon Hartvigsson Kyrkesund och Härön   Härön 51 1750-07-05 1753-04-14
1763 Lots Nils Olsson Kyrkesund och Härön   Björholmen 51 1750-07-05 1753-04-14
1763 Lotsdräng Anders Håkansson Kyrkesund och Härön   Härön 40 1756-07-05
1763 Lärling Anders Halvardsson Kyrkesund och Härön   Härön 40 1753-04-14  
1763 Lärling Bernt Olsson Kyrkesund och Härön   Tjörn 34 1761-05-26   Enrollerad vid Norra Komp.
1763 Lärling Olof Larsson Kyrkesund och Härön   Tjörn 40 1761-05-26   Enrollerad vid Norra Komp.
                         

Sven Nyblom och Anders Ryberg

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg