Enrollerade på Tjörn 1727

 

Källa: Amiralitetskollegiets arkiv, lotskontoret. EI: lotseder 1738 - 1774. Krigsarkivet.

1772-06-11

Station Namn Grad
Klädesholmen    
  Olof Olsson Lotsålderman
  Per Nilsson Ordinarie lots
  Nils Arnesson Ordinarie lots
  Olof Andersson Stor Ordinarie lots
  Olof Andersson Ordinarie lots
  Jon Persson Lotsdräng
  Rasmus Persson Lotsdräng
  Hans Svensson Lotsdräng
  Alf Andersson Lotsdräng
  Lars Persson Lotsdräng
  Halvar Andersson Lotsdräng
  Hans Nilsson Lotsdräng
  Nils Andersson Lotsdräng
  Johan Olsson Lotsdräng
  Anders Andersson Lotsdräng
  Reer Olsson Lotsdräng
  Nils Gunnesson Lotsdräng
  Anders Olsson Lotsdräng
  Simon Olsson Lotsdräng
Hättan Bernt Olsson Lotsålderman
  Hans Rasmusson Ordinarie lots
  Karl Rasmusson Ordinarie lots
  Olof Andersson Ordinarie lots
  Anders Andersson Lotsdräng
  Per Olsson Lotsdräng
  Jon Andersson Lotsdräng
  Sven Rasmusson Lotsdräng
  Bengt Larsson Lotsdräng
  Nils Simonsson Lotsdräng
Kyrkesund Nils Olsson Ordinarie lots
  Anders Håkansson Lotsdräng
  Olof Larsson Lotsdräng
  Olof Torsson Lotsdräng
  Tore Eliasson Lotsdräng
     

Avskrift: Anders Ryberg

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg