MD-nummer

 

Förteckning över fiskefartyg registrerade i Marstrands Tullkammare åren 1902-1940

 

Förteckningen är gjord av Hasse Runegrund för och medelst Dokumentgruppen ”De seglade för Tjörn”

 

Före år 1902 hade fiskefartygen som registrerades i Marstrands Tullkammare MTD-nummer och från år 1941 blev de nyregistrerade fiskefartygen på Tjörn registrerade med LL-nummer och från år 1964, i juli, blev alla fiskefartygen på Tjörn registrerade med GG-nummer

 

Text markerad med BLÅ teckenfärg betyder att jag är osäker på dess data och text markerat med RÖD teckenfärg betyder att jag ej har dess data.

 

Vore väldigt tacksam om informerar mig ifall Ni känner till fler fiskefartyg som har haft MD-nummer och som ej har kommit med i förteckningen.

 

Till registret

 

Hasse Runegrund

 

 

Senast uppdaterad: 2010-01-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg