Övriga Tjörn i Diplomatarium Norvegicum

 

En stor del av dokumenten om Tjörn i Diplomatarium Norvegicum hör samman med Kyrkefjäll, eller Måneskiöldarnas anor medan denna sidan innehåller alla övriga dokument.

 

II:326: Uppräkning av Kastelklostrets gods år 1354.

 

III:110: Kung Håkan Magnusson skänker bland mycket annat Långekärr till St Mikaels kapell på Tönsbergshus år 1317.

 

VI:101: Herr Pål Eriksson skänker jord i Kil till Mariakyrkan i Oslo 1320.

 

I:184 Ragnvald Håkansson genomför mågskifte med prästen Jon i Stenkyrka 1325.

 

II:326 Mågskifte gällande diverse gods tillhörande Kastelklostret, bland annat en del gårdar på Tjörn år 1354.

 

III:312: Vinold Henriksson, präst på Tjörn, Olof Jonsson och Reidulf på Rävsal kungör gårdsförsäljning 1360.

 

XVI:52: Tore Enridsson, präst på Tjörn, Jon Toresson, ombudsman där, Reidulf Ragnarsson, lagrättsman där och landsfogde Niklas Eysteinsson meddelar att tre äkta par sålt jord i Dal i Stenkyrka till Brand Enridsson år 1405.

 

V:406: Jakob Olofsson och hans hustru Sigrid Rolfsdotter har 1408 sålt del i Morik till korsbroder Olof Ejvindsson i Oslo.

 

I:619: Sira Torer, präst på Tjörn, bevittnar brev.

 

II:627: Korsbrodern Olof Ejvindsson testamenterar 1413 sin del i Morik till Edmunds altare i en Oslokyrka.

 

XVI:158: Uppräkning från 1485 av Kastelklostrets godsinnehav, bland annat mycket på Tjörn.

 

XVI:513: Margareta Tordsdotter, Jon Skottes änka, erkänner att Västgötalagmannen Ture Jönsson (Tre Rosor) har rätt att ärva en del gods ibland annat Stenkyrka.

 

Sammanställt av: Anders Ryberg

 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg