Skattemantal 1528

 

Skattemandtal for gjengjerden af Oplandene og Baahus len 1528?

 

Avskrift ur Norske Regnskaber og Jordebøger I—IV. Christiania 1887—1906

 

 

Mandtall paa Tyørenn

 

112

 

Valle soghnn

 

Biørnn paa Nes sz:t xx sk.

Biornn Biornsen ibidem sz:t xxiiij sk.

Leger paa Rud sz:t xxiiij sk.

Erick paa Abelgaardt sz:t xx sk.

Hellig paa Hellenne

Oluff paa Sundzby

Hellig paa Aager sz:t xxiiij sk.

Oluff paa Dybhyltte sz:t xxiiij sk.

Endrit paa Fiellebro sz:t xxiiij sk.

Jffuer ibidem sz:t xij sk.

Truels paa Kield sz:t xxiiij sk.

Peder ibidem

Hellig paa Askerøen sz:t j marc.

Tostenn ibidem sz:t xxiiij sk.

Jffwer paa Reffzsall sz:t xxiiij sk.

Helig paa Soerby

               Summa lateris xvj marc iiij sk.

 

113

Symen paa Soerby sz:t xxiiij sk.

Tordt paa Vdby pauper

Jon paa Hieltteby sz:t xxiiij sk.

Erick ibidem sz:t marc pauper

Henrick ibidem pauper

Jens paa Krogedall

Birger paa Brolen sz:t xxiiij sk.

Arne ibidem pauper

Niels paa Brolen sz:t xxiiij sk.

Henrick paa Æwiæ

Anders paa Meelby sz:t xxiiij sk.

Jon paa Møgenes sz:t xxiiij sk.

Oluff ibidem pauper sz:t xij sk.

Gunner paa Heggeuolt sz:t xxiiij sk.

Biørnn ibidem sz:t xij sk.

Oluff paa Heguoldt sz:t xiiij sk.

Erick paa Høwig sz:t xxiiij sk.

Oluf ibidem

Oluff paa Klewe

Oluf ibidem pauper

                      Summa lateris xvj marc

 

114

Oluff paa Thangerud sz:t j marc

Oluff paa Berger sz:t xx sk.

Lasse ibidem pauper

Anders paa Lynd sz:t xxiiij sk.

Rasmus paa Roruig sz:t xxiiij sk.

Jon paa Balckerud sz:t xxiiij sk.

Oluff paa Swanuigh xxiiij sk.

Engelbrecht ibidem pauper sz:t xij sk.

Jon paa Swanviig sz:t xxiiij sk.

Sigridt paa lille Hammer sz:t xij sk.

Tolff paa Rudt Troendsen sz:t j marc

Oluff paa Rud pauper sz:t xj sk.

Niels paa Rudh pauper

Oluff paa Rud sz:t xij sk.

Anders ibidem sz:t j marc

Gwnner paa Spierdt sz:t xxiiij sk.

Oluff paa Haborsby sz:t xij sk.

Tordt ibidem pauper sz:t xij sk.

                      Summa lateris xvij marc iij sk

 

115

Askyld paa Habbørsby pauper sz:t xx sk.

Anders paa Thonnen

 

Stenkircke soghnn.

 

Niels paa Røren sz:t xij sk.

Hogen ibidem sz:t xxiiij sk.

Jens ibidem pauper

Tosten paa Fosserudt

Lauernts paa Fosse sz:t xx sk.

Anund paa Fosse sz:t xx sk.

Anders ibidem sz:t xxiiij sk.

Hogwordt paa Storedall sz:t xxiiij sk.

Botolff paa Lilledall sz:t xxiiij sk.

Anders paa Skoer sz:t xxiiij sk.

                      Summa lateris xij marc

 

116

Torckild paa Skaar

Tordt paa Kolleker sz:t xxiiij sk.

Brunulff paa Gunneby sz:t xxiiij sk.

Redulff ibidem pauper

Laurents paa Gunnebo sz:t xxiiij sk.

Anders ibidem pauper

Seuerinn paa Aoseby sz:t xiiij sk.

Oluff paa Thierne sz:t xxiiij sk.

Tordt paa Leerueg sz:t xxiiij sk.

Gunner paa Rud sz:t xxiiij sk.

Niels paa Beck sz:t xxiiij sk.

Mogens paa Osnes sz:t xxiiij sk.

Seurern paa Brecke sz:t j marc

Peder paa Goserede

Mogens ibidem pauper

Birger paa Rosliidt

Oluf paaa Gaarde

                      Summa lateris xiiij marc vij sk.

 

117

Birger paa Garde pauper

Niels paa Ager

Anders ibidem pauper

Thorckild paa Wiigen

Jorgen ibidem pauper

Thommes paa Fagrefield sz:t xx sk.

Tosten paa Tøffthe sz:t xxiii sk.

Anders paa Tiøpte

Kiøstølff ibidem pauper

Peder paa Oosby sz:t xxiiij sk.

Bent vdj Odesby sz:t xij sk.

Birger ibidem sz:t xij sk.

Reder paa Koballe sz:t xij sk.

Oluff ibidem sz:t xij sk.

Anders ibidem sz:t xij sk.

Anders paa Møckeløøen

Rammer ibidem pauper

                      Summa lateris jx marc iiij sk.

 

118

Anders paa Molneboen sz:t xxiiij sk.

Peder ibidem pauper

Oluff paa Beckningen sz:t j marc

Peder paa Hollen sz:t xij sk.

Jon paa Rønningh

Amwnd paa Kerssøen

Engelbrect paa Dyrøen

Niels paa Thørleby

Palne ibidem pauper

Christiernn paa Thørleby

Birger ibidem pauper

Erick paa Thørleby sz:t xx sk.

Niels paa Arudt

Truels ibidem pauper

Anders paa Moriig

Torgrim ibidem

Seffrin paa Rosedall

Sebbiørn Paa Bøø

Niels paa Bøø

                      Summa lateris v marc

 

119

Anders paa Bøø pauper

Anders Olssen ibidem

Trondt paa Bøø

Biorn paa Norduig sz:t xxiiij sk.

Hans i Norduig sz:t xxiiij sk.

Symon ibidem pauper

Anders paa Nødesetter sz:t xxiiij sk.

Gunner paa Thobberud sz:t xxiiij sk.

Laurens paa Thoptenes sz:t xxiiij sk.

Thorckild paa Vdeng sz:t j marc

Anders ibidem sz:t j marc

Niels paa Sydrerydt

Anders paa Helle sz:t xxiiij sk.

Rasmus paa Kibo sz:t xxiiij sk.

Thorbørnn paa Kurlandt sz:t xxiiij sk.

Anders paa Krosseker sz:t j marc

Niels paa Gynderud sz:t xij sk.

Oluff ibidem pauper sz:t j marc

Oluff paa Breduigh sz:t xxiiij sk.

                      Summa lateris xviij marc iij sk.

 

120

Birger paa Hellebech sz:t j marc

Niels paa Dyreby sz:t j marc

Rodulff paa Dyreby

Hogen paa Sudebircke

Elline paa Saeby sz:t xx sk.

Oluff paa Saeby sz:t xxiiij sk.

Biørn ibidem pauper

Jens paa Hoge sz:t j marc

Thorer ibidem pauper

Oluff paa Heller sz:t xxiiij sk.

Dyre paa Beck sz:t j marc

Andbiørnn paa Hagetorp sz:t xxiiij sk.

Mattis ibidem sz:t xx sk.

Halduardt paa Hwgland sz:t xxiiij sk.

                      Summa lateris xxiij marc

 

Kleudall soghnn

 

121

Laurents paa Keelandt sz:t xxiiij sk.

Byrger paa Syldall sz:t xx sk.

Ewind paa Siwrdall sz:t xxiiij sk.

Halduard paa Køde sz:t xij sk.

Swerke ibidem sz:t j marc

Peder paa Huolsiige

Thomes ibidem sz:t xx sk.

Guttorm ibidem sz:t xxiiij sk.

Krogh vdj Sydre Huolsenge

Eruig ibidem sz:t xxiiij sk.

Oluff Kirckefield sz:t xxiiij sk.

Oluff Andbiørnsen ibidem

Ewind ibidem pauper

Torbernn paa Toddoes sz:t xxiiij sk.

Gudmund paa Basterud

Arne paa Sylttebool sz:t xxiiij sk.

                      Summa lateris xiiij marc iiij sk.

 

122

Niels paa Rylenn

Helig ibidem pauper

Oluff paa Sunde

Niels paa Langeker sz:t j marc

Seuerinn ibidem sz:t xij sk.

Oluff paa Ellingsswenne

Torbiørnn paa Bøø sz:t xxiiij sk.

Margitte paa Bøø sz:t xij sk.

Margitt ibidem sz:t xij sk.

Astriidt paa Bøø

Niels ibidem pauper

Oluff paa Kollerudt sz:t xxiiij sk.

Karll pa Aruerudt sz:t xxiiij sk.

Biørnn ibidem pauper

Iffuer paa Hasbeck sz:t xxiiij sk.

Oluff ibidem pauper

Nielss pa Hasbeck sz:t xxiiij sk.

Oluff paa Wiig sz:t j marc

Peder ibidem pauper

                      Summa lateris xij marc iiij sk.

 

123

Oluff paa Thorudt

Østhen ibidem sz:t xij sk.

Gumme paa Brogh

Clawes bidem pauper

                      Summa lateris ij marc

 

Summa Summarum aff giengierden af Hysingen, Jndland, Ourdost, Tyøren och Fregne

                      jxcLxxvj marc xiiij sk.

                      peninghe

                      vij loth och it quinttinn sølffh.

 

 

Utdrag för Tjörn gjorda av Wilhelm Ängermark

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg