Soldater från Tjörn 1658

 

Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1658/6 (1658)

 

överste Jakob Sinclairs regemente

 

Kapten Gustav Koskulls kompani

 

Walla Sochn på Kiörn (sid 187)

 

Redhor Börghesson i Kiäll 1
Oluff Pärsson i Effie 1
Anund Nilsson i Berghe 1 i Graudentz
Grelss Jacobsson i Mögenäss 1
Nilss Rassmusson ibidem 1 i Graudentz
Torkiäll Andersson i Häghewall 1
Nilss Törkiälsson i Askerrö 1 i Graudentz
Eskel Andersson i Abelrö 1
Påffwel Pärsson för Oluf Carlsson i Balkrö 1
Jönss Swensson i Suanwik 1
Anbiörn Andersson i Westerröe 1
Jon Nilsson i Spiär 1 i Lifweshantz
Anderss Troensson i Haborssbye 1 i Lifweshantz
Pär Börghesson i Tagnerö 1 i Graudentz

 

Stenkiörke Sochn

 

Anderss Olufsson i Olsby 1
Swen Olufsson i Kållekiär 1 Hästt
Oluff Törbiörsson i Kyben 1 i Graudentz
Swen Andersson i Nödssätter 1 i Graudentz
Swen Rafuelsson i Säby 1 Hästt
Enar Siggesson i Nördwik 1
Oluff Rafuelsson i åhssby 1 i Graudentz
Anders Eriksson i Glässhedh 1 Spiz
Essbiörn Jonsson i Glässwike 1
Mårten Jonsson i Rönängh 1 i Graudentz
Knutt Jonsson i Koballa 1
     
Anders Andersson   Fändrik

 

(Graudentz ligger i Polen)

  

Kapten Johan Ankarfjälls kompani i Marienburg den 18/10 1658
(sid 188-189)

 

Sten Kiörke Sochn.

 

Cristofor Nilsson i Tålleby 1
Cristofor Andersson i Tolleby 1
Torkiäll Oluffson i Tolleby 1 dödh d. 20 Junj
Oluff Raffuelsson i Stordall 1 i Lisso skanss
Pär Essckelsson i Skiär 1
Hälghe Pärsson i Kiärresslätt 1 Comd: åt Graudentz
Månss Biörsson i Hellerödh 1
Pär Torsson i Bräcke 1
Rassmuss Andersson i Kroksslätt 1 Comd: åt Graudentz
Nilss Hansson i Böhe 1
Jacob Andersson i Mälnebo 1
Bengt Toresson i Gunssby 1
Nilss Jonsson i Nollwök 1 Commend till hästt
Håkan Jngemarsson i Säbeö 1
Nils Troensson i Forssre 1
Oluff Eskiällsson i Lijråhss 1

 

 

Klöfdall Sochn.

 

Anderss Arffwesson i Klöffdall 1
Jon Andersson i Kiärssfiäll 1 Comend till Hästt
Eliass Törbiörsson i Skårdall 1
Jon Ammundsson i Hilssby 1 Comd: åt Graudentz
Börghe Tollesson i Sunntt 1
Hindrik Jacobsson i Helle 1 Comd: åt Graudentz
Oluff Oluffsson i Boestene 1
Grelz Jönsson i Halzängh 1 dödh d. 16 Julj 1658

 

Johan Ankerfiäl

  

Munster Rulla

 

Oppå Mayoren Welb: Wehlhelm Bortuicks Compagnie huilcket munstradt .. öffuerhedt bleeff aff  Wnderskreffne Coommissarier d. Anno 1658.....

 

sid.521-22>

 

.... Tiörn Walla sochn

 

Rior Börgesson i Kiäll 1
Oluf Persson i Efie 1
Anon Nielsson i Bärghe 1
Grälss Jacobsson i Mögenäss 1
Niels Rassmusson ibid 1
Torkel Andersson i Hägwal 1
Nils Larsson i Askiro 1
Esskill Andersson i Ablerö 1
Oluff Carlsson i Balkerödh 1
Jönss Bengtson i Swansswiek 1
Ambiörn Andersson i Wästerö 1
Jonn Nilsson i Speijerö 1
Anders Tronsson i Habberssby 1
Pär Bögesson i Tegnerö 1

 

 

Stenkyrka Sochn

 

Anders Olufson i ässby 1
Swen Olufson i Kollekiär 1
Oluf Torbiörsonn i Kijllen 1
Swen Andersson i Nödsätter 1
Swän Rassmusson i Säby 1
Enar Sefallson i Nolwijdh 1
Oluf Rassmonson i åhseby 1
Anders Erichson i Gåesskiär 1
Essbiörn Jonsson i Böckewijken 1
Mårthen Jonsson i Rönängen 1
Knut Jonsson i Koballen 1

 

Undertecknat i Göteborg den 20/5 1658.

 

  Fortsätter sedan med "Gemene soldater"

 

Christopher Nilson i Tylleby 1
Christopher Anderson i Tolleby 1
Torkell Olufson i Röör 1
Oluff Rafwalson i Storedahl 1
Hellije Pärson i Kiärslät 1
Månss Börgeson i Hellen 1
Pär Torson (Larson?) i Brewijk 1
Rassmus Anderson i Krokstall 1
Nilss Hanson i Bööe 1
Jacob Anderson i Mölnebo 1
Bendt Anderson i Gunby 1
Nils Jonson i Rijlewijk 1
Håkan Ingemarson i Sibräcken 1
Nilss Tronson i Foese 1
Oluff Eskilson i Lijråhss 1

 

Klöfwedahl Sochn

 

Anderss Anderson i Klöfwedal 1
Jönss Anderson i Kyrkefiäll 1
Eliass Torbiörson i Suhrdal 1
Jon Anonson i Halssbäck 1
Börje Tolleson i Sund 1
Hindrik Jacobson i Hellene 1
Oluff Olufson i Botten 1
Grelss Jonsson i Hualsäng 1

 

sid.537

 

Sjuka och frånvarande

 

Stenkiörka sochen

 

Bengdt Hanssen i Dyreby 1 Siuck i Lerie

  

 

Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1658/11 (1658) sid.167-

 

överste Jakob Sinclairs regemente som är kommenderat till Ellingen den 1/10 1658

 

Major Vilhelm Burtvicks kompani

 

 

 

Rulla Oppå Nyschrefne Knechter Uthi Bohwslähn pro Anno 1658 (sid.546)

 

Tiörn

 

Walle sogn

 

Reor Börgesson i Kiell 1
Oluf Persson i Efije 1
Anondt Nillsson i Bärgie 1
Greelss Jakobsson i Mögenäss 1
Nillss Rassmusson ibm 1
Torkill Andhersson i Hegwaldt 1
Nillss Larsson i Askerödt 1
Lars Spellman i Röörwiijk&n 1 blef Corporal
Eskill Andhersson i Abblerudt 1
Olof Carlsson i Balcherudt 1
Jenss Bengtsson i Swanwijk 1
Ambiörn Andersson i Westerudt 1
Joen Nillsson i Spyer 1
Andhers Trondsson Habborssby 1
Per Börgesson i Tangerudt 1

 

Steenkirche Sogn

 

Suen Oloffsson i Kållekiärr 1
Oluff Torbiörsson i Kijben 1
Suen Andersson i Nödessätter 1
Enar Sefwalsson i Nohlwijk 1
Oluf Rassmusson i åhseby 1
Andhers Erichsson i Glöshie 1
Essbiörn Jonsson i Bäckewijken 1
Mårten Jonsson i Rönnängen 1
Andhers Olsson i össby 1
Knut Jensson i Koballe 1
Christopher Nillsson i Tålleby 1
Christopher Andersson i Tålleby 1
Torkill Olsson i Röre 1
Olof Rafwilsson i Stordahl 1
Pär Eskilsson i Schåår 1
Helge Persson i Kiärslätt 1
Månss Börgesson i Hellendt 1
Per Larsson i Brewigh 1
Rassmuss Andersson i Krogstall 1
Nills Hansson i Böen 1
Jakob Andhersson i Mölnebo 1
Bendt Andersson i Gundby 1
Nillss Joensson i Roeselwijk 1
Bendt Hansson i Dyreby 1 Siuuk i H.....?
Håkan Ingemarsson i Sibreche 1
Nillss Trondsson i Fosse 1
Oluf Eskilsson i Lijråhss 1

 

Klöffwedahl Sogn

 

Anders Arffwedsson i Klöfuedahl 1
Jenss Andersson i Kjrckefiäld 1
Elias Torbiörsson i Surdahl 1
Joen Anondsson i Helssbäch 1
Börge Tollesson i Sune 1
Hindrich Jakobsson i Hellene 1
Olof Olsson i Basterödt 1
Greelss Jenssen i Hwalssängh 1

 

Underskriven i Göteborg den 16/5 1658

 

 Personer som tillkom efter senaste inskrivningen, datera den 21/5 1658 (sid.560)

 

Stenkiyrke Sochen

 

Reer Larsson i Kuhlene 1
Nillss Andersson i Kråssekiär 1

 

 

Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1658/11 (1658)

 

Av dom som var kommenderade i Marienburg den 18/10 1658

(sid 188-189)

bl.a

Torkiäll Oluffsson i Tålleby, dödh d. 20 Junj (1658)

Grelz Jönsson i Walzängh, dödh d. 16 Julj 1658

 

 

 

Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1659/13 (1659)

 

Av dom som var kommenderade i Marienburg den 18/10 1658

(sid 65)

bl.a

Anders i Glessuän (Gläshed), römd

Knued i Koballe, dödh

 

I Elbingen, Johan Ankarfjälls kompani , sid.66 

 

Töerkill i Röre, dödh

Grellss i Huallssängh, dödh

 

Kenneth Bengtsson

 

 

 

Senast uppdaterad: 2011-05-13
 

Webbmaster: Anders Ryberg