Maritimt


Tjörn ligger, om det har undgått någon, vid havet. Följaktligen så var det båtsmän som indelades på ön och det fanns lotsar här. När armén behövde folk till sina slupar kom Tjörnbor också att tas ut. Även i övrigt har många Tjörnbor funnit sin utkomst på havet. Här finns i första hand olika militära rullor, men även annat material som har att göra med Tjörnbors verksamhet till havs.
Under denna rubrik hamnar tills vidare även landbaserade soldater.

Värda att uppmärksamma är inventeringarna, som omfattade varenda brukare och torpare, samt många söner och drängar, och där nästan samtliga har åldern angiven.

 

Båtsmän

 

Båtsmän Tjörn och Orust 1630

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Rotebåtsmän Tjörn 1690

Avskrift: Sven Nyblom

Rotebåtsmän Tjörn 1707

Avskrift: Rolf Berlin

Rotebåtsmän Tjörn 1717

Avskrift: Stig Rutgersson

Rotebåtsmän Tjörn 1740

Avskrift: Rolf Berlin

Rotebåtsmän Tjörn 1753

Avskrift: Sven Nyblom

Rotebåtsmän Tjörn 1763

Avskrift: Sven Nyblom

Båtsmansskulder 1770 - 1772

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Beklädnadsrulla 1776 Avskrift: Anders Ryberg

Rotebåtsmän Tjörn 1781

Avskrift: Anders Ryberg

Rotebåtsmän Tjörn 1781 - detaljerad Excelfil

Avskrift: Dennis Karlsson

Diverse omnämnda båtsmän på Tjörn 1782 - 1802

Avskrift: Anders Ryberg

Drabbade av kriget 1789 - 1790

Avskrift: Anders Ryberg

Kostrullor 1796

Avskrift: Anders Ryberg

Rotebåtsmän Tjörn 1803

Avskrift: Anders Ryberg

Båtsmansrotar och båtsmansnamn.

Sammanställning: Anders Ryberg

Båtsmanstorp 1826

Sammanställning: Anders Ryberg

Syn av båtsmanstorpet i Långekärr 1881

Jimmy Hermansson

   

Enrollerade och inventeringar

 

Enrolleringsrulla 1700 (Excel)

Avskrift: Anders Ryberg och Kenneth Bengtsson

Inventering av brukares och andras ålder och befarenhet för enrollering 1703 (Excel)

Avskrift: Anders Ryberg och Kenneth Bengtsson

Enrolleringsrulla 1704 (Excel)

Avskrift: Anders Ryberg och Kenneth Bengtsson

Enrolleringsrulla mars 1705 (Excel)

Avskrift: Anders Ryberg och Kenneth Bengtsson

Enrolleringsrulla december 1705 (Excel)

Avskrift: Anders Ryberg och Kenneth Bengtsson

Sjöenrolleringsmanskap 1719 i Stenkyrka

Avskrift: Rolf Berlin

Enrollerade Tjörn 1727

Avskrift: Stig Rutgersson och
Anders Ryberg

Enrollerade Tjörn 1729

Avskrift: Anders Ryberg och Kenneth Bengtsson

Enrollerade Tjörn - Generalmönstringsrulla 1729.

Avskrift: Anders Ryberg och Kenneth Bengtsson

Enrollerade Tjörn - Generalmönstringsrulla 1735.

Avskrift: Anders Ryberg och Kenneth Bengtsson

Enrollerade Tjörn 1740

Avskrift: Rolf Berlin

Enrollerade Tjörn - Generalmönstringsrulla 1740.

Avskrift: Anders Ryberg och Kenneth Bengtsson

Enrollerade Tjörn - Generalmönstringsrulla 1746.

Avskrift: Anders Ryberg

Enrollerade Tjörn - Generalmönstringsrulla 1754.

Avskrift: Anders Ryberg

Enrollerade i Stenkyrka 1750 - 1774

Avskrift: Rolf Berlin
   

Värvat folk

 

Kanonslupsfolk 1789

Avskrift: Anders Ryberg

Kanonslupsfolk 1790

Avskrift: Anders Ryberg

Tjörnbor vid flottan 1789

Avskrift: Anders Ryberg

   

Lotsar

 

Lotsar på Tjörn 1736 och 1748

Avskrift: Anders Ryberg och Sven Nyblom

Lotsar på Tjörn 1744

Avskrift: Anders Ryberg

Lotsar på Tjörn 1750 - 1753

Avskrift: Anders Ryberg och Sven Nyblom

Lotsar på Tjörn 1758 - 1763

Avskrift: Anders Ryberg och Sven Nyblom

Lotsar på Tjörn 1772

Avskrift: Anders Ryberg

Lotsar på Tjörn 1781 och 1788

Avskrift: Sven Nyblom

Lotsar på Tjörn 1798

Avskrift: Anders Ryberg

Lotsar på Tjörn 1800

Avskrift: Anders Ryberg

Lotsar på Tjörn 1801

Avskrift: Anders Ryberg

Lotsar på Tjörn 1805

Avskrift: Anders Ryberg

Lotsar i södra Bohuslän 1763

Avskrift: Hans Lidhall

Lotsar i södra Bohuslän 1789

Avskrift: Anders Ryberg

   

Övrigt

 
Soldater från Tjörn 1658 Avskrift: Kenneth Bengtsson
Soldatrullor för Bohuslän 1658 (PDF) Avskrift: Kenneth Bengtsson
MD-nummer

Hasse Runegrund

Fiskebåtar på Åstol (Excel)

Sammanställning: Per-Aste Persson
Fartyg Tjörn och Orust 1814 (Excel) Avskrift: Anders Ryberg
Fartyg på Björholmen (Excel) Orvar Kristensson
Trankok och sillsalterier Sammanställning: Anders Ryberg

 

 

 
Senast uppdaterad: 2016-04-17

Webbmaster: Anders Ryberg