- Olaus Olsson 1852-1944 -

Redan som barn fångades Olaus Olsson av gamla människors berättarkonst - många hade ju minnen från slutet av 1700-talet! Intresset för allt gammalt stegrades allt eftersom åren gick - det gällde såväl gamla sägner och visor som gamla ord och uttryck, likaväl gamla hemvävda textilier som handgjorda möbler och redskap. Med stort vemod konstaterade han, hur mycket av gammal kultur som för alltid försvann, då de gamla dog. Men först i 60-årsåldern blev det möjligt för honom, att utarrendera sin gård, för att på heltid kunna ägna sig åt att gå från gård till gård på Tjörn, men senare också på Orust och Inland, för att intervjua folk och teckna ner och ta till sig sådant, som allmogen inte insåg det kulturella värdet av. Med otrolig energi gick han till verket, trots att han saknade cykel eller bil, än mindre hade tillgång till kamera, bandspelare eller videokamera. Omkring 1000 sägner hann han med att uppteckna, 342 gamla visor, därtill i en tid, då man trodde att folkvisan i Bohuslän var död, mängder av ordspråk och talesätt, gamla ord och deras uttal. Dessutom upprättade han långt mer än hundratalet släktregister för tjörnbor och andra. Inte minst intressant är, att ta del av hans bevarade brevsamling, som uppgår till bortåt 900 brev. Den bevisar om något hans kolossalt breda kontaktnät. Snart nog uppmärksammades hans enorma insatser. Han uppbar under många år personligt forskarstipendium av Hvitfeldtska stipendieinrättningen, och vetenskapsmännen vid dåvarande högskolan i Göteborg, stod snart i kö, för att få komma ut till hemmet på Bräcke på Tjörn, för att få ta del av hans insamlingsresultat. Det är en lång rad av professorer och museifolk, som redan under hans levnad, betygade honom sin aktning och uppskattning. Många blev också hans personliga vänner för livet. Men när de ville utnämna honom till hedersdoktor, sa han nej. - Jag är ju bara en olärd bonde, sa han. Även om mycket av hans skrivna material finns på museet på Bräcke, finns det mesta i renskrivet skick på folkminnesarkivet i Göteborg. Medge, att vi hade varit en oersättlig kulturskatt fattigare, om inte Olaus Olsson utfört sin fantastiska kulturgärning att teckna ner alla dessa sägner, förutom allt annat oskattbart, som han utförde.

/Rune Agård, maj 2000

En utförlig bok om Olaus Olsson finns till försäljning via Tjörns Hembygdsförening till ett pris av 100:-.

Rune Agård