- Gamla ordstäv från sekelskiftets Tjörn -


- E grann kärring och en wid båd ä dyra i underhåll

- E kärring kan bäre ud mä e ske mer än en kär kan skuffle in mä en spa

- Engen dansar nökter som har gott vedd

- En kan lättare swälte sig te rigedom än te å arbe sig te ham

- Gå inte i farty mä rostete stegpanner och blanke pumpeboltar

- En kan lige snart sedde sig te löcka som å sprenge sig trött efter den

- De ä enge nött te å be vår herre ätter regn mä denne vinn, sa tjörbun te rästen

- Den som har lidet hemma har möt börte

- De går både onte rökte och gott rökte men de har ente samma fart

- De di´ pratar bagom min rögg de swarar min änte te

- En får ofta kjösse den näve en helst skulle vella skide i

- Geft dej så blir du ente så morsk sa bonn te tjyrn som stanga ham

- Ve fick så mön söppa så det rack te trejje len på tommen, sa tjörbun

- Jä trur skam bur i gräset sa kjärrenga som törka sej me brännässler

- Kan alle desse männskera hä ärne, sa tjörbukjärrenga som för förste gangen feck se fölket i Göteborg

- De ble Dåli höv i kaga för de va skid te jäst, sa kjärrenga

- De ä enget arbe men de ä ett jam pell, sa tösa som loppa särken

- De ä lidet men gött, sa han som mjölka katta

- Ä de garna å skyder, ser de ente att här ä fölk, sa tjörbun som va ude u kriget