- Johan Ödmann-

Johan Ödmann (1682-1739) var född i Borås och studerade till präst. Han blev, efter att ha varit regementspastor i Wismar 1710-19, kyrkoherde i Tanum. 1735 blev han prost och 1746 riksdagsman. Hans Chorographica Bahusensis utkom samma år, och i herdaminnet för Göteborgs stift skriver Skarstedt att den gjorde honom riksbekant, ”egentligen för den komiskt orginella stilen däri”. Skarstedt beskiver den som ett ”‘klassiskt’ arbete i den pekorala stilen” och utnämner honom till en av landets sämsta stilister. Han skriver dock att arbetet ändå genom sitt överflöd av uppgifter är nyttigt och värderikt, och Chorographica Bahusensis har allt sedan utgivandet räknats till de klassiska Bohuslänsskildringarna.

 

Anders Ryberg