Föreningsinfo

Historik och syfte

Föreningen Tjörns släktforskare bildades på hösten 1999. Föreningen vill främja släkt- och lokalhistorisk forskning, i första hand rörande Tjörn, samt dokumentation med anknytning till detta. Den här hemsidan försöker bidra till detta mål., samla och bevara alla de kunskaper som Tjörnborna och utflyttade med sina anor från Tjörn besitter. Vi vill engagera människor att själva finna sina rötter, för att folk skall få lära och veta mer om hur livet var på Tjörn  tillbaka i tiden. Vår mening är även att verka som en knutpunkt för våra gemensamma intresse, träffas och utbyta erfarenheter och dela med oss av nya rön.

 

Föreningens tillgängliga material

Då vi är en undersektion till Tjörns hembygdsförening har vi tillgång till samlingslokalen på Bräcke, kommunen har också ett mycket fint bibliotek som hjälper oss med både material och lokaler för vår verksamhet. På Bräcke förvaras Torpinventeringen över Tjörn, diverse släktutredningar samt övrigt material ur Olaus Olssons arkiv kopierat med tillstånd av Hembygdsföreningen. Biblioteket har köpt in samtliga mikrokort över alla fem socknarna på Tjörn. Stenkyrka, Valla, Klövedal, Rönnäng samt Klädesholmen. Självfallet finns där också mikrokortsläsare. Där finns även förutom all upptänklig litteratur om Bohuslän och Tjörn även kopior av Hjalmar Erikssons arbete om gårdarna i Valla. Vi har också en mycket välbesökt hemsida på Internet. Där finner du antavlor, berättelser, kyrkoböcker m.m.

 

Sist men inte minst har vi vad som oftast bara kallas "pärmarna" eller "Hans Larssons pärmar". De består för Tjörns del av över 1400 sidor av gårdsvisa uppställningar av släkttabeller för Tjörn från tidigt 1500-tal fram till åtminstone år 1900 (Hans har gjort motsvarande arbeten med Inland). De omfattar över 75000 namn och är ett fantastiskt hjälpmedel inte minst vad det gäller Stenkyrka, där kyrkoböckerna ju har brunnit. Hans har gett Tjörns släktforskare tillgång till ett antal kopior av materialet, på villkor att det inte kopieras vidare, utan endast skrivs av på föreningens möten. Du kan läsa mer om dem här.

 

Aktiviteter

Första och tredje tisdagen varje månad träffas vi på biblioteket i Skärhamn och anordnar "Öppet hus". Dit är alla välkomna som är intresserade av släktforskning. Det finns alltid minst två representanter från föreningen närvarande för att kunna hjälpa och bistå nybörjare att komma igång.

 

Andra lördagen i månaden har vi Anbytarträff på Bräcke. Där träffas vi för att diskutera och byta anor. Vi har också tillgång till Hans Larssons alla pärmar. Ett enormt arbete som innehåller ca 75.000 namn på personer på Tjörn.

 

Vad gäller ovanstående Öppet-Hus och Anbytarträffar, så kan det ibland anordnas på alternativa platser. Det är även uppehåll under sommarmånaderna. Tider och plats för våra sammankomster hittar du under Aktuellt

 

Bli medlem

Vi har redan under vår korta tid som förening lyckats bli över 250 medlemmar och intresset förstår vi är stort. Nya medlemmar kommer till allt eftersom. Kostnaden för ett medlemskap är 200:-/familj/år. Varje år kommer två medlemsblad "Tjörbun". Ett årsmöte och ett höstmöte anordnas varje år, då brukar vi alltid ha en gästföreläsare som berättar om något intressant ämne.


Vill Du bli medlem kan Du antingen ta kontakt med oss på någon av våra träffar eller också är det bara att sätta in 200:- på bankgiro 622-7797. Om Du betalar via Internet är vi tacksamma om Du fyller i ditt namn och adress i fältet för meddelande, annars är det omöjligt för oss att veta vem betalningen kommer ifrån.


Som medlem i Tjörns släktforskare har du 100 kr i rabatt när du prenumererar på tidskriften ”Släkthistoriskt forum” hos Rötter. Rabattkoden är LQS323.
Läs mer på www.rotter.se/prenumerationer

Eftersom vi får utnyttja Tjörns hembygdsförenings lokaler och arkiv så blir vi även glada om våra medlemmar också går med i denna förening.

 

Föreningens stadgar

Föreningens adress:
Tjörns släktforskare
c/o Idrottsvägen 19
471 31 Skärhamn

Hemsida: www.tjsf.org

Bankgiro: 622-7797.

Swish: 123 497 10 40

Faktureringsadress:
Tjörns Släktforskare
c/o Solveig Lampe
Idrottsvägen 19
471 31 Skärhamn

Kontaktperson:
Solveig Lampe
Idrottsvägen 19
471 31 Skärhamn
Tel: 070-3650955

e-post: solveig.lampe.sl@gmail.com

Medlemsbladet:
Jörgen Olofsson
Tjörns släktforskare
c/o Idrottsvägen 19
471 31 Skärhamn

Tel: 070-7386544
e-post: jorgen5611@gmail.com


Blandat


Nya Valla-pärmar

Artikel i Släkthistoriskt forum om gårdsarkiv (PDF)

Dokumentation av gårdsarkiv

Presentation av webbmaster Anders Ryberg

Medhjälpare på hemsidan -
Svante Carlsson

Hans Larssons pärmar - uppdaterad

Tio år med tjsf.org

Styrelsen 2023-2024

Solveig Lampe

Ordförande


Tel. 070-3650955

e - postAnn-Sofie Elkebacke

Vice ordförande


Tel. 070-5677765

e - post

Yvonne Helander

Sekreterare


Tel. 070-6382865

e - post

Jörgen Olofsson

Kassör


Tel. 070-7386544

e - post

Kenneth Bengtsson

Ledamot


Tel 070-3100015

e - post

Lisbeth Berntsson

Ledamot


Tel. 076-7931910

e - post

Anita Evertsson

Ledamot


Tel. 070-3675184

e - post

Stig Rutgersson

Ersättare


Tel. 0303-227701

e - post

Per-Aste Persson

Ersättare


Tel. 073-8005010

e - post

Per-Olof Strömberg

Ersättare


Tel. 079-3539195

e - post

Gudrun Ivarsson

Ledamot Hembygdsföreningens representant.


Tel. 070-2545201

e - post

VAKANT

Adjungerad


Dennis Karlsson

Revisor


Tel. 070-2625994

e - post

Christer Mattiasson

Revisor


e - post

Hasse Runegrund

Ersättare


Tel. 070-6667974Jörgen Olofsson

Redaktion


Tel. 070-7386544

e - post

Erik Rosenklint

Hemsidan


Tel. 070-3351915

e - post

Valberedning

Mats Kristensson

Sammankallande


Tel. 070-6397928

e - post

Laila MattiassonTel. 070-8112619

e - post

Rödmarkerade sitter på 2 år övriga 1 år kvar.

Lite om upphovsrätt och spridning


Allt material på tjsf.org är upphovsrättsskyddat. Du får självklart använda det för din forskning, men kom ihåg att ange källan ordentligt, i synnerhet om du sprider ditt material, och att källan är ett dokument på denna hemsida. (Självklart är det lämpligt att även ange vilket originaldokumentet är om du använder en avskrift.)

Det är däremot inte tillåtet att utan tillstånd från dokumentets upphovsman, och oftast också från mig, då jag ofta putsat lite på saker som läggs ut, lägga ut material som förekommer här på andra hemsidor. Det går utmärkt att citera kortare stycken utan tillstånd, men inte att kopiera långa textsjok.

Detta borde vara självklart för alla, men jag har tyvärr stött på att så väl privatpersoner som föreningar inte respekterar detta i alla lägen.