Bohusskildringar


Ett urval av Bohusskildringar, med tonvikt på Tjörn med omnejd.

 
   

Beskrivning av Sundsby säteri 1768

Wilhelm Ängermark

Biskop Jens Nilssöns visitation 1594

 

Oeconomisk Sockne-beskrifning öfwer Stenkyrka Sockn på Tiörn i Bohus-lähn

Carl Fred. Qvistberg

Oeconomisk Sockne-beskrifning öfwer Valla Sockn på Tiörn i Bohus-lähn.

Carl Fred. Qvistberg

Kort beskrifning öfwer Tjörn

Johan Gothenius

Om Tiörns Giäl på Inland ur Chorographia Bahusiensis, Thet är: Bahus-Läns Beskrifning

Johan Ödman

Tjörns härad ur Bohusläns historia och beskrifning

Axel Emanuel Holmberg

Östra Orousts härad ur Bohusläns historia och beskrifning

Axel Emanuel Holmberg

Westra Orousts härad ur Bohusläns historia och beskrifning

Axel Emanuel Holmberg

Inlands Nordre härad ur Bohusläns historia och beskrifning

Axel Emanuel Holmberg